9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları Sayfa 71

Değerli öğrencilerimiz MEB yayınları 9. Sınıf İngilizce çalışma kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Bu nedenle sıfırdan, hiç bilmiyormuş gibi TEOG Türkçe çalışmanız gerekir. Bu çalışmanın en önemli kısmı derstir. Derste öğretmenin verdiği direktifleri çok iyi uygulamalısınız. Çünkü Türkçe dersindeki önemli noktalar genellikle öğretmen tarafından laf arasında söylenir. Bunları iyi yakalamalı ve not almalısınız.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf  Meb Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 71 Cevabı

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Meb Yayınları 10. Ünite Television And Social Medi Sayfa 71 Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

SORULAR

a) Match the two word columns.

1. share a. music
2. search b. bluetooth on
3. turn c. school friends on Facebook
4. follow d. selfies on WhatsApp
5. download e. the Internet
6. find f. the news on Twitter

b) Complete the sentences using the phrases in exercise a.

1. I like to ____. It is the best place for the latest information around the world.
2. You should ______ to connect your smartphone to your laptop.
3. My grandma wants to ____with the family members, but she
doesn’t know how to do it.
4. It’s great to ___. Now, I have a special group with my friends
from primary school and we chat about good old days.
5. You can ____ to your mobile phone from the Internet and make your
own playlist.
6. Sarah will prepare a project about safety at home. She has to ____to get some information.

Fill in the blanks using the verbs below.

1. My elder brother is always online and sends messages to his friends every second. My parents ____________________ him.
2. Sorry, but I ____________________ you. I think it is better to talk to people face to face.
3. It’s difficult for me to ____________________ my smartphone. It makes things easier for me. I send e-mails and documents, take photos and even do my homework using it.
4. Is it a bad habit to ____________________ my phone when I wake up?
5. Fiona will ____________________ with her digital diet. She feels much happier and has a lot more time for her family and friends.
6. It’s easy to ____________________ my friends using social media.

Complete the sentences with the correct form of the words.

I’ve just moved to a new house and I don’t have an Internet __________ yet.
2. Can I __________ my laptop to your printer?
3. Social media helps us stay __________ with the rest of the world.
1. I started yoga classes six months ago. It became an ____________ for me!
2. Lisa is a book ____________. When she reads a good book, she forgets to eat or sleep.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 71 Cevabı Meb Yayınları Yeni Müfredat