6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 70

İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin bu yıl okudukları Türkçe Çalışma Kitabının MEB yayınları için cevapları bu sayfaya izler için ekledik.  Hiçbir Zaman Çok İyi Bildiğinizi Düşünmeyin Hiçbir dersi çok iyi bildiğinizi düşünmemelisiniz ancak Türkçe çalışırken bu tür bir yargıya kesinlikle kapılmamalısınız. Çünkü Türkçenin dil yönünden çok iyi bir öğrenci olurken, anlam yönünden çok zayıf bir öğrenci olabilirsiniz.

Sayfaların cevapları çözüldükçe içeriklerimizi güncelliyoruz yani bugün bakıp da göremediğiniz sayfa yarın eklenmiş olabilir. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. İyi dersler…

Sayfanın Cevapları:

6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 67-68-69-70, Milli Mücadele ve Atatürk Teması Tema Sonu Değerlendirme cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.

 

 A) 

1. SORU

Metne göre Atatürk, kitap okumayı, araştırma yapmayı, fikir ve düşüncelerini insanlarla paylaşmayı seven bir liderdir.

2. SORU

Metne göre Atatürk’ün kitap okuma alışkanlığı okul zamanlarında başlamıştır.

3. SORU

Atatürk’ün kitap okuması, bir sürü yurt sorunu varken devlet başkanının kendini kitaba vermesi sebebiyle Vasıf ÇINAR’In canını sıkmıştır.

4. SORU

Atatürk’ün cevabı “Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım.

5. SORU

Metnin türü anıdır.

6. SORU

Okumak insanın bilgi hazinesini genişletir. Okuyan insan nerede ne yapacağını, nasıl davranması gerektiğini daha iyi bilir. İnsanlarla olan iletişimi daha sağlıklı olur.

 B) 

Deyimlerin anlamlarıyla eşleştirilmesi:

1. güçten düşmek → d. Gücü azalmak.
2. ayak basmak → a. Bir yere varmak, ulaşmak.
3. yüreği titremek → g. Duygulanmak, endişe, korku duymak.
4. yollara düşmek → e. Belli sebeplerle yola çıkmak.
5. ayaklarını sürümek → c. Verilen bir görevi ağırdan yapmak.
6. yüzüstü bırakmak → b. Birini kimsesiz, kötü bir durumda bırakmak.

 C) 

(D) “Koca çınar devrildi.” cümlesindeki altı çizili kelimede ünlü düşmesi vardır.
(Y) “İstikbal” kelimesinin anlamı bağımsızlıktır.
(D) Gerçekleşmesi mümkün bir olayı yer, zaman ve kişi belirterek işleyen sanatsal kısa yazılara
hikâye denir.
(D) “Anahtarlık” kelimesi yapısı bakımından türemiş bir kelimedir.
(Y) Söylevde bilimsel bir dil ve nesnel ifadeler kullanılmalıdır.

 D) 

1. Mutfaktan nefis kokular geliyordu. (gerçek)
2. Bu işin kokusu yakında çıkar. (mecaz)
3. Evladını Arıburnu’nda şehit veren annenin yüreği yanıyordu. (mecaz)
4. Eski ahşap konak alevler içinde yanıyordu. (gerçek)
5. O tatlı diliyle herkesi kandırmış. (mecaz)
6. Yemekten önce tatlı yiyince iştahı kesildi. (gerçek)

 E) 

Ünsüz Yumuşaması: gittiği, sevdiğimiz

Ünsüz Benzeşmesi: gittiği, birlikte, zevkti

Ünlü Düşmesi: oynarken, yalnız, kaybolmuş

Kaynaştırma Harfleri: avlusunda, derenin, şırıltısını, suya, önüne, sırtlarına

Ünlü Daralması: ayrılmıyorduk

1. SORU

B) I – III

2. SORU

D) İleri geri konuşarak herkesin kalbini kırdı.

3. SORU

D) Elmaları kesip hepimize ikram etti.

4. SORU

C şıkkı

5. SORU

C) Gelin olmak istediği

6. SORU

A) Sahaflar Çarşısı dünyanın kültür merkezidir.

7. SORU

D) Fikirleri değişse de insanların bunu dile getirmesi zordur.

8. SORU

D) -ci (-çi)

9. SORU

B) ünsüz düşmesi

10. SORU

C) Sinan, keyifle demli bir çay içiyor.

11. SORU

A) ünsüz benzeşmesi – ünsüz türemesi

12. SORU

B) Murat böyle şeylere gönül koymazdı.

13. SORU

D) Bitti zannedilen bir millet yeniden uyanmaya başlıyordu.

14. SORU

B) Haddini aşan insanlar toplumda sevilmez.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir