9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları Sayfa 72

Değerli öğrencilerimiz MEB yayınları 9. Sınıf İngilizce çalışma kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Bunun dışında yapacağınız bireysel çalışmalarla kolay bir şekilde kendinizi Türkçe dersi bakımından donanımlı hale getirebilirsiniz.Ders Tekrarı En Önemli Nokta TEOG Türkçe dersi çalışmalarında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ders tekrarıdır. Matematik dersini çözmeniz gereken soruyu görünce hatırlayabilirsiniz ancak Türkçe dersini, herhangi bir soru üzerinden hatırlamanız oldukça güçtür.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf  Meb Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 72 Cevabı

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Meb Yayınları 10. Ünite Television And Social Medi Sayfa 72 Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

SORULAR

Read the interview between Laura and Mr. Martinez. What does Mr. Martinez do? Circle the correct option.

a) Computer sales assistant
b) Digital media teacher
c) Library technician

Laura : Hi, Mr. Martinez. You know I’m here for my ICT project. I’m going to prepare a presentation about ‘digital footprints’.
Mr. Martinez : Welcome, Laura. I hope I can help you with your project.
Laura : I’m really grateful that you accepted my request. Well, can I start with my first question?
Mr. Martinez : Of course. I’m all ears.
Laura : What does ‘a digital footprint’ mean?
Mr. Martinez : Umm. It’s the information about you on the internet. Whatever you do online, you leave your digital footprint.
Laura : Can you explain it a little bit?
Mr. Martinez : Of course. When you visit websites, share posts, send messages or e-mails, you leave some information, I mean your footprints, behind you.
Laura : But we can clear this information if we want. I mean we can clear our posts or our history on computers.
Mr. Martinez : No, that’s not true. Things are not always under your control. You can clear your post on your Facebook account, but your trace or footprint stays there forever. You must ask Facebook to clear your trace.
Laura : That’s interesting. I didn’t know that. I’ll be more careful with my steps online.
Next question? What can we do to have a good digital footprint?
Mr. Martinez : First, think twice before you share something. Next, try to visit useful websites. They help your learning. And finally, be respectful and use kind words. In short, show your best side online.
Laura : Thank you for your help, Mr. Martinez.
Mr. Martinez : You’re welcome, Laura.

Read the interview again. Write true (T) or false (F).

1. Laura has to make a presentation for her Biology class.
2. A digital footprint is the information about you on the internet.
3. Laura will be careful when she uses the internet.
4. You can share anything you want for a good digital footprint.
5. You should only visit websites about schools.
6. It is not important to be respectful to other people online.

Complete the sentences with the words/phrases below.

1. We were __________________ when she told us about digital footprints.
2. Thank you for accepting my friend __________________ on Instagram.
3. I’m very __________________ that you like all my photos on Facebook.
4. You can clear your posts on Twitter, but your __________________ stay there forever.
5. I have to __________________ a report for my ICT class

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 72 Cevabı Meb Yayınları Yeni Müfredat