9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları Sayfa 61

Değerli öğrencilerimiz MEB yayınları 9. Sınıf İngilizce çalışma kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Benzer yargılar arasında farklı olanı bulma kabiliyeti değerlendirilir. Anlam bilgisini ölçmek için paragraf düzeyinde sorular da sorulur. Bunlar genelde uzun olduğu için öğrenciler arasında “zor soru” olarak değerlendirilir. Burada öğrencinin hem bütünü kavrama düzeyi hem de bütünün parçalarla olan ilgisini anlama derecesi ölçülür.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf  Meb Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 61 Cevabı

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Meb Yayınları 8. Ünite Emergency And Health Problems Sayfa 61 Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

SORULAR

Read the following questions and choose the correct option.

1. What does ATM stand for?
a) Automated Teller Machine b) Automatic Transfer Machine
2. What does PIN stand for?
a) Personal Interest Number b) Personal Identification Number

Read the leaflet and choose the correct option.

Safety Tips at an ATM Every day thousands of people use ATMs. You can get cash wherever you are and whenever you need. You can do many things at an ATM. For example;
⁕ You can withdraw money from your account.
⁕ You can deposit money into your account.
⁕ You can pay bills.
⁕ You can transfer money from one of your accounts to another.
Protect Your Card and PIN
⁕ Keep your card in a safe place.
⁕ Never lend your bank card to anyone and don’t tell anyone your PIN.
⁕ Don’t choose an obvious PIN like your date of birth.
⁕ Memorise your PIN. Don’t write it down.
At the ATM
⁕ Make sure no one sees you enter your PIN. Use your hand or body to cover the keypad.
⁕ Never leave the receipt behind.
⁕ If you use the ATM at night, take a friend with you.
⁕ Call your bank right away if your bank card is lost or stolen.
1. Don’t _________________ your bank card to anyone.
a) borrow b) lend
2. Deposit means to _________________ .
a) take out b) put in
3. You can _________________ money to your other accounts at an ATM.
a) transfer b) withdraw
4. You need a _________________ to use an ATM.
a) SIN b) PIN
5. You can _________________ money from an ATM.
a) credit b) withdraw
6. Keep your PIN _________________ .
a) secret b) credit
7. Cover the _________________ using your body or free hand when you use the ATM.
a) screen b) keypad
8. Don’t forget to take the _________________ with you after you get the money.
a) receipt b) account

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 61 Cevabı Meb Yayınları Yeni Müfredat