6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 60

İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin bu yıl okudukları Türkçe Çalışma Kitabının MEB yayınları için cevapları bu sayfaya izler için ekledik. Anlam bilgisi hızlı okumayı, okuduğunu doğru anlamayı ve yorumlamayı gerekli kılar. Bununla, sözcüklerin ve deyimlerin anlamlarını kavrama, cümle içinde değişik anlamlarda kullanıldığında bunları anlama ve yorumlama durumu ölçülür. Bunun yanı sıra cümlede verilen yargıyı anlama, yargıyı aktaran kişinin oluşturduğu duygu ve düşünceyi anlama, yargının oluşmasında hangi yardımcı yargılar etkili olmuşsa bunları bulma üzerinde durulur.

Sayfaların cevapları çözüldükçe içeriklerimizi güncelliyoruz yani bugün bakıp da göremediğiniz sayfa yarın eklenmiş olabilir. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. İyi dersler… *

Sayfanın Cevapları:

6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 57-58-59-60, Hasan Ali Yücel’in Türk Gençliğine Seslenişi metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.

1. ETKİNLİK

Kelimelerin anlamları ve cümle içerisinde kullanılması:

ilke: Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip.
Cümle: Öncelikli ilkemiz ülkemizi kalkındırabilmek için azimle çalışmak olmalıdır.

ülkü: Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal.
Cümle: Bu işteki ülküm genel müdür olabilmektir.

istikbal: Gelecek.
Cümle: Oğlumuz böyle azimli oldukça istikbali çok parlak olur.

gürbüz: Sağlam, güçlü ve iyi gelişmiş.
Cümle: Şuradaki gürbüz at çok huysuz görünüyor.

özdeş: Her türlü nitelik bakımından eşit olan, ayırt edilmeyecek kadar benzer olan, aynı.
Cümle: Bu markanın bisikleti yok ama özdeş bir bisiklet önerebilirim.

devrim: Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik.
Cümle: Yeni çıkacak cep telefonu alanında devrim niteliği taşıyan özellikler barındırıyor.

çağdaş: Aynı çağda yaşayan, çağcıl, asri, muasır.
Cümle: Yeni nesil, geleneksel yaşam ile çağdaş yaşam arasında sıkışmış görünüyor.

2. ETKİNLİK

Hasan Ali Yücel’in Türk Gençliğine Seslenişi metni içerisinde geçen kelimelerin eş anlamlıları:

hatıra → anı
fikir → düşünce
güçlük → zorluk
ideal → ülkü
özellik → vasıf
görev → vazife
demeç → söylev

3. ETKİNLİK

Hasan Ali Yücel’in Türk Gençliğine Seslenişi metni içeriğine göre Hasan Ali Yücel’in vatan ve millet sevgisi hakkında düşünceleri:

Hasan Ali Yücel’e göre Anadolu toprağıyla, akarsuyuyla, dağlarıyla, denizleriyle tam bir cennettir. Bu cenneti korumak için can verenler saygı ile anılır.Gençlerimiz de bu uğurda can veren gazi ve şehitlerimize, savaşta görev almış kahramanlarımıza saygı beslemelidirler.

4. ETKİNLİK

Hasan Ali Yücel’in Türk Gençliğine Seslenişi metni içeriğine göre milli birlik ve beraberlik kavramlarının önemli olmasının sebebi:

Çünkü ülkemiz her an saldırıya uğramak tehlikesyile karşı karşıyadır. Bu tehditlere hazır olmak için milli birlik ve beraberlik şarttır.

5. ETKİNLİK

Yazarın Hasan Ali Yücel’in Türk Gençliğine Seslenişi metni yazma amacı:

İnsanlara Hasan Ali Yücel’i tanıtmak ve onun kıymetli görüşlerini okuyuculara aktarmak, Türk gençliğini milli egemenlik ve bağımsızlık konularında bilinçlendirmek.

6. ETKİNLİK

Bölümlerin Hasan Ali Yücel’in Türk Gençliğine Seslenişi metni içeriğine göre yazılması:

Konu: 
Türk gençliğini milli egemenlik ve bağımsızlık konularında bilinçlendirmek.

Ana Fikir:
Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği, vatanını ve milletini seven, bilimin ışığında ilerleyen gençlere emanettir.

Yardımcı Fikir:
Atatürk ilke ve devrimlerini benimseyip iler götürmeliyiz.

Yardımcı Fikir:
Vatana ve millete her şeyden önde tutmalı; şehitlerimizi ve gazilerimizi sevgi ve saygıyla anmalıyız.

Yardımcı Fikir:
Milli birlik ve beraberlikle ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumalıyız.

7. ETKİNLİK

Verilen cümlelerdeki zamirlerin (adılların) bulunarak ne tür zamir olduklarının yazılması:

Soru Zamiri:
– kim
– kaçınız

İyelik Zamiri:
– eşyalarım
– ödevlerimin
– öğretmeninizin
– aldığımı

Kişi Zamiri:
– onu
– sizden
– bizi

İlgi Zamiri:
– evdeki
– elindekileri

Belgisiz Zamir:
– çoğunu
– hiçbirimiz

 

“6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 60” için 3 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir