9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları Sayfa 39

Değerli öğrencilerimiz MEB yayınları 9. Sınıf İngilizce çalışma kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf  Meb Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 39 Cevabı

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Inspirational People Sayfa 39 Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

SORULAR

Put the verbs below into the present continuous form to complete the sentences.

1. At the moment, we ________________ Adele’s performance enthusiastically. Everybody is amazed.
2. ________________ Tom Cruise ________________ on the bench and ________________ lemonade? I can’t believe.
3. I ________________ (not) an umbrella in the show. It’s a stick.
4. Mum and her son ________________ over there and ________________ their toasts in the film.
5. ________________ you ________________ at the posters of the performance?
6. The music isn’t good. The celebrities at the party ________________ (not).
7. Sarah, my favourite popstar looks happy. She ________________ .
8. The birds ________________ high in the sky. The footballers are watching them.
9. The band ________________ my favourite song. Let’s dance.
10. John ________________ photos of the famous people in the ball.

Ask questions for the underlined words.

1. There is he going after the concert?
He’s going home after the concert.
2. ?
My favourite singer is wearing a red mini dress.
3. ?
The dancers are eating fish and chips.
4. ?
The musicians are staying at a five-star hotel.

Answer the questions.

1. Are you listening to music now?
2. What are you doing at the moment?
3. Is your desk mate writing an e-mail to his / her favourite singer?
4. What is your teacher doing now?

Put the adjectives into the correct form.

1. I am short, but my favourite actor is shorter than (short) me.
2. Kevin Costner’s eyes are __________________ (big) Richard Gere’s. They are so beautiful.
3. Jackie is ___________________ (thin) girl in the band. I love her.
4. Miley Cyrus is ___________________ (attractive) celebrity I’ve ever known.
5. Who is ___________________ (handsome) singer in the photo?
6. My favourite popstar is ______________ (young) yours, but he looks _____________ (old).
7. Mr Smith is ___________________ (good-looking) Mr Rogers. He is always fit.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 39 Cevabı Meb Yayınları Yeni Müfredat