7. Sınıf Ada Matbaa Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 143

Biricik öğrencilerimiz 7. Sınıf Ada Matbaa yayınları Sosyal Bilgiler Ders kitabının tüm sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Sosyal bilgiler sözel bir ders olduğu için mantıkla ve formülle değil anlama ve yorumlama kabiliyetleri ile öğrenilir Bu yüzden öncelikle anlatılan şeyleri anladığımızdan emin olmalı sonra öğrendiğimiz şeylere de bir yorum yapmayı bilmeliyiz. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Etkili ve verimli ders çalışma bir öğrenciyi başarıya götürecek en önemli faktörlerden biridir. Her öğrencinin bir diğerinden farklı olduğu gerçeği her öğrenci için ders çalışma ve başarıya ulaşma yolunun da farklı olacağını gösterir.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı 6. Ünite Derse Hazırlanalım Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Ada Yayınları 6. Ünite Yaşayan Demokrasi Sayfa 143 Derse Hazırlanalım Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Ünite Derse Hazırlanalım

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 143 Cevabı

DERSE HAZIRLANALIM

1. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte devlet yönetimi ve egemenlik anlayışı nasıl bir değişime uğramıştır? Araştırınız.

  • Cevap: Osmanlı Devletinde egemenlik padişah ve çocuklarında idi. Ülke Bir kişi tarafından yönetiliyordu. Oysa Cumhuriyet’in ilanıyla beraber hakimiyet artık millete geçmiştir. Halk kendi adına devleti yönetmesi için meclise milletvekillerini demokratik seçimlerle gönderme sistemine geçmiştir.

2. Anayasa’mızın ikinci maddesinde geçen “Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

  • Cevap: Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan herkesin düşünce özgürlüğüne sahip olduğu, kimsenin kimseyi inancından dolayı yargılayamayacağı devlet işleri ile din işlerinin ayrı olduğu anlayışı çıkmaktadır.

3. Yasama, yürütme ve yargı kuramları hakkında neler biliyorsunuz? Örnek veriniz.

  • Cevap:
  • Yasama, kanun yapmak anlamına gelir. Anayasamızda yasama görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) verilmiştir. TBMM halk tarafından seçilen 550 milletvekilinden oluşur. Milletvekili seçimleri 4 yılda bir yapılır.
  • Yürütme, kanunlar çerçevesinde ülkenin yönetilmesi anlamına gelmektedir. Anayasamıza göre yürütme görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuruluna aittir. Bakanlar Kurulunun başkanı ise başbakandır.
  • Yargı: Devletin yargı görevi, anayasamıza göre bağımsız mahkemelerce yürütülür. Mahkemeler bağımsızdır. Yasama ve yürütme organlarının mahkeme tarafında alınan kararlara uyma zorunluluğu vardır.

4. Ülkemizde yaşanan sorunların çözümünde medya, sivil toplum örgütleri veya halkın nasıl bir rolü olabilir?

  • Cevap: Bilgi toplumunda, ortak özellikler, değerler ve amaçlar ile ortak mekan ve çıkarlara sahip kişilerin oluşturduğu sosyal gruplar teşkilatlanmış olarak sivil hayatta ağırlıklarını ve etkinliklerini göstereceklerdir. Bu gruplar çıkar çatışmasından çok çıkar uzlaşması ile şu andaki ve gelecekteki ortak amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik dayanışmacı gruplar olacaktır. Böylece ülkemizin daha demokratik ve daha iyi bir ülke olması sağlanacaktır.

5. Öğrenci kulüplerinin işleyişinde demokratik ilkelere bağlı kalmak neden önemlidir?

  • Cevap: Herkesin onayı olmalıdır. Mesela seçimlerle yöneticiler seçilmeli herkes oy kullanıp aday olabilmelidir. Herkes kendine en uygun kulüpte yer almalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir