6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 142

İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin bu yıl okudukları Türkçe Çalışma Kitabının MEB yayınları için cevapları bu sayfaya izler için ekledik. Verimli ders çalışma : Psikolojik ve sosyal yönden uygun bir ortamda daha önceden hazırlanmış bir plan dahilinde psiko-fizik enerjiyi yoğunlaşarak yürütülen bir çalışmadır. Bu yüzden birinci derecede yazılı veya görsel olarak bilgilerin ilk elden alınması daha sonra alınan bilgilerin kısa süreli bellekten  uzun süreli belleğe geçirilmesi ve alınan bu bilgilerin uygulanmasıdır.

Sayfaların cevapları çözüldükçe içeriklerimizi güncelliyoruz yani bugün bakıp da göremediğiniz sayfa yarın eklenmiş olabilir. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. İyi dersler…

Sayfanın Cevapları:

6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 139-140-141-142, Görevini Unutan Saat metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.

 

1. ETKİNLİK

Sorumluluk bilinciyle ilgili aşağıdaki deyimlerin anlamını deyimler sözlüğünden bakarak yazınız. Deyimleri anlamına uygun birer cümlede kullanınız.

sorumlu tutmak: Birini sorumlu olarak görmek, sorumlu saymak.
cümlem: Bu ağacın korunmasında seni sorumlu tutuyorum.

durumdan vazife çıkarmak: Oluşan koşullar karşısında, yanlış gidişi düzeltmek, gereğiyle işe el koymak.
cümlem: Senin hakem olarak durumdan vazife çıkarıp kavgayı durdurman gerekirdi.

mesuliyet almak: Sorumluluk yüklenmek.
cümlem: Hepinizin mesuliyet alarak kütüphanemizi oluşturmada elinizden geleni yapmanız gerekiyor.

elini taşın altına koymak: Bir olay veya durum karşısında sorunun çözümü için, sorumluluk alarak çalışmaya başlamak.
cümlem: Şehrimizdeki çöp sorunu için herkesin elini taşın altına koyup, çöpleri poşetleyerek çöp bidonlarına atması gerekiyor.

vebal altında kalmak: Manevi sorumluluk yüklenmek.
cümlem: Vebal altında kalıp çocuğun okuma azmine engel olmak istemem.

sorumluluk düşmek: Sorumluluğu bulunmak, sorumlu olmak.
cümlem: Kardeşinin zayıf olduğu dersler için sana büyük sorumluluk düşüyor.

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin ana fikrini yazınız.

İnsan, sorumluluklarının farkında olması gerekir. Eğer sorumluluklarını yerine getirmezse yalnız kalır ve mutsuz olur.

3. ETKİNLİK

“Görevini Unutan Saat” ile canı pahasına vatana karşı görevini yerine getiren “Şehit Bacı”nın karakter ve sorumluluk bilinci açısından karşılaştırınız.

Şehit Bacı’nın Özellikleri:
– Vatanına karşı kendini sorumlu hisseden
– Fedakar
– Azimli
– Alçakgönüllü

Görevini Unutan Saat’in Özellikleri:
– Şımarık
– Sorumsuz
– Kibirli

İki Karakterin Karşılaştırması
Şehit Bacı, görevi değilken bile sorumluluk almış ve bu görevi azimle ve birçok fedakarlıkla yerine getiren biridir. Görevini Unutan Saat ise kibri nedeniyle şımararak görevini unutmuş, herkesten kendini üstün gören ve sonunda yalnız kalıp pişman olan biridir. Buna göre Şehit Bacı’nın Görevini Unutan Saat’ten daha üstün olduğunu söyleyebiliriz.


⇒ Görevini Unutan Saat Metni Cevapları Sayfa 140 ⇐

4. ETKİNLİK

“İnsanı ayakta tutan iskelet ve kas sistemi değil; prensipleri, sorumlulukları ve inançlarıdır.”
Albert EİNSTEİN

Yukarıdaki özdeyişten anladıklarınızı kısaca yazınız.

Hayatta yalnız kalmamak, mutlu olmak ve yaşamımızı eğilip bükülmeden dosdoğru devam ettirmek istiyorsak yaptığımız işlerde başarılı olmamız gerekir. İnsanlar eğer görevlerinin bilincinde olur, kurallarına uyar ve başaracaklarına inanırlarsa başarılı olurlar. 

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki “Sorumluluğumun Bilincindeyim” etkinliğini örnekten hareketle yapınız.

Aileme karşı sorumluluklarımın bilincindeyim çünkü onlara saygılı davranıyor, ev işlerinde yardım ediyor, öğütlerini dinliyor ve uyguluyorum.

Yardıma muhtaç olanlara karşı sorumluluklarımın bilincindeyim çünkü onlara elimden geldiğince maddi ve manevi destek oluyor, ihtiyaçlarını karşılıyor ya da yetkililere haber veriyorum.

Çevreme karşı sorumluluklarımın bilincindeyim çünkü ormanlara zarar vermiyor, zarar verenleri uyarıyor, çöplerimi uygun alanlara atıyor, çevreye zararlı kimyasal maddeler kullanmıyorum.

Vatanıma ve bayrağıma karşı sorumluluklarımın bilincindeyim çünkü vatanımı kalkındırmak ve bayrağımı korumak için çok çalışıyorum.


⇒ Görevini Unutan Saat Metni Cevapları Sayfa 141 ⇐

6. ETKİNLİK

Paragrafta altı çizili kelimelerin köklerini bulunuz. Köklerin türünü belirleyerek tabloya yazınız.

Sorumluluk kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini
zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. Sorumluluk, karakterin en önemli ögelerinden biridir. Sorumlu olan kişi kendi üzerine düşen görevleri ve işlevleri zamanında ve istenilen şekilde istenilen biçimde yerine getirmek zorundadır. Sorumluluk duygusu ya küçük yaşta doğal olarak var olan çevre dolayısıyla insanın içinde yer eder veya daha sonra dışardan verilen eğitimle yaratılır. Sorumsuz insan sürekli başkaları tarafından güdülen insandır. Sorumlu insan ise, yapılması gereken bir işi zamanında yapabilmek için inisiyatifi ele alıp kendiliğinden harekete geçebilen insandır.

İsim Kökü Fiil Kökü
zaman getir-
öge düş-
görev iste-
insan ver-
başka yarat-
al-

7. ETKİNLİK

• Annem melek gibi biridir.
• Birazdan sanki yağmur başlayacak.
• Bu konferans öğretmenler için verilecek.


⇒ Görevini Unutan Saat Metni Cevapları Sayfa 142 ⇐

a) Aşağıda verilen örneklerdeki edatları bularak noktalı yerlere yazınız.

• Karınca gibi çalışkan bir arkadaşımızdı. (gibi)
• Düne göre kendini daha iyi hissediyormuş. (göre)
• İşini akşama kadar halledeceğini söyledi. (kadar)
• Öğrencileri için her türlü fedakârlığı yapıyor. (için)
• Öğlene doğru yola çıkacağız. (doğru)
• Arkadaşlarıyla iyi vakit geçirir. (ile)
• Ders çalışmak için kendime plan yapıyorum. (için)
• Bu işi ancak o yapabilir. (ancak)
• Evden erken çıkmasına rağmen trafiğe yakalanmıştı. (rağmen)

b) Aşağıda kullanılan edatların cümleye kattığı anlam ilgisini noktalı yerlere yazınız.

• Sinan tiyatroya arkadaşıyla gelmişti. (beraberlik)
• Sorumluluk sahibi olduğu kadar iyi yürekliydi de. (yaklaşık)
• Dostları için geldiğini söyleyip duygulu bir konuşma yaptı. (amaç)
• Diğerlerine göre daha çok kitap okuyordu. (karşılaştırma)
• Annesi gibi her işini titizlikle yapardı. (benzerlik)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir