10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları Sayfa 70

Değerli öğrencilerimiz Gün yayınları 10. Sınıf Coğrafya ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır.  Hiçbir Zaman Çok İyi Bildiğinizi Düşünmeyin Hiçbir dersi çok iyi bildiğinizi düşünmemelisiniz ancak Türkçe çalışırken bu tür bir yargıya kesinlikle kapılmamalısınız. Çünkü Türkçenin dil yönünden çok iyi bir öğrenci olurken, anlam yönünden çok zayıf bir öğrenci olabilirsiniz.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

2017-2018 10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 3. Bölüm Beşeri Sistemler Sayfa 63, 65, 70 Cevapları

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 3. Bölüm Beşeri Sistemler Sayfa 63 Cevapları

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Ülkelerde nüfus sayımlarının yapılmasının nedenleri neler olabilir? Bu konudaki düşüncelerinizi sınıftaki arkadaşlarınızla paylaşınız
Nüfus sayımları sonucunda
a- Nüfusun sayısı,
b- Artış hızı,
c- Kır – kent nüfus özelliği,
d- Yaş gruplarına göre dağılım,
e- Cinsiyet durumuna göre dağılım,
f- Nüfusun eğitim durumu,
g- Nüfus hareketleri (İç ve dış göçler),
h- Aktif nüfus özelliği,( Üretici- tüketici nüfus)
ı- Nüfusun meslek gruplarına dağılımı yani sosyo ekonomik yapısı öğrenilir.
2. Bir ülkede nüfusun yaş gruplarına, cinsiyete, kır ve kente göre dağılışı ile nüfusun eğitim durumunun bilinmemesi, o ülke için ne tür dezavantajlar oluşturur? Bu konudaki düşüncelerinizi defterinize yazınız.
ETKİNLİK
Bir ülkede nüfus sayımını organize etme işi size verilseydi, bu sayımda nelerin sorulmasını isterdiniz? Bu konuda belirlediğiniz sorulardan bazılarını aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. Bu soruları neden sormak istediğinizi sınıfta açıklayınız.
1. Kendi işinde mi çalışıyorsun yoksa maaş ücret mi alıyorsun?
2. Hanenin toplam aylık geliri nedir?
3. Hanedeki kişilerin eğitim durumu nedir?
4. Ailede sürekli hastalığı olan var mı?
5. Hangi takımı tutuyorsunuz?

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 3. Bölüm Beşeri Sistemler Sayfa 65 Cevapları

Yukarıdaki haritada işaretli yerlere göre aşağıdaki cümlelerde belirtilen durumların nedenlerini yazınız.

I numaralı alan sık nüfusludur. – Sanayi gelişmiştir.
II numaralı alan seyrek nüfusludur. – Çöl alanları fazladır
III numaralı alan sık nüfusludur. – Sanayileşme gelişmiştir
IV numaralı alan seyrek nüfusludur. – Amazon ve Kongo havzaları gibi sık ormanlık alanlardan kaynaklanmaktadır
V numaralı alan seyrek nüfusludur. – Himalaya dağlarından dolayıdır.
VI numaralı alan seyrek nüfusludur. – Çöl alanı olmasından kaynaklanıyor
VII numaralı alan seyrek nüfusludur. – Kutup bölgesine yakın ve soğuktur
VIII numaralı alan seyrek nüfusludur. – Yüksek dağlık bölgelerdir.
IX numaralı alan sık nüfusludur. – Muson ikliminden dolayı gelişmiştir.
X numaralı alan sık nüfusludur. – İklim ve sanayiden dolayı.

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 3. Bölüm Beşeri Sistemler Sayfa 70 Cevapları

Aşağıdaki nüfus piramidleri verilen ülkelerin çocuk ve yaşlı nüfuslarıyla ilgili yorumlar yapınız. Bu ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile ilgili düşüncelerinizi piramidlerin yanlarındaki noktalı yerlere yazınız.
1. Resim;
1- Bu ülkede çocuk nüfus oranı fazla, yaşlı nüfus oranı ise azdır.
2- Çocuk ölüm oranları azalmaya başlamıştır.
3- Çocuk ölümlerinin azaması, sağlık beslenme vb. alanlarda ülkede gelişme olduğunu gösterir.
2. Resim;
1- Bu ülkede çocuk nüfus oranı fazla, yaşlı nüfus oranı ise azdır.
2- Doğum oranları yüksek olan ülkeye aittir.
3- Piramidin taban kısmının geniş, üst kısmının dar olması gelişmemiş ülkeye örnektir.
3. Resim;
1- Doğum oranı az olan ülke,
2- Yaşlı nüfus oranı fazladır,
3- Piramidin taban kısmının dar yaşlı nüfusun fazla olması gelişmiş ülkelere ait bir özelliktir.
4. Resim;
1- Son yıllarda doğum oranlarında belirgin bir düşüş vardır.
2- Yaşlı nüfus oranı fazladır, Ancak yetişkin nüfus oranıda belirgindir.
3- Doğum oranlarının az olması yaşlı nüfus oranının artması gelişmiş bir ülkeye ait özelliktir.