9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları Sayfa 25

Değerli öğrencilerimiz MEB yayınları 9. Sınıf İngilizce çalışma kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. İlköğretim ve lise öğrencilerinin Türkçe dersi çalışma yöntemleri veya yaklaşımları birbirinden farklı olmakla birlikte, genellikle “Türkçe kolay bir derstir. Konuşmayı, okuyup yazmayı bilen her insan Türkçe dersini az çok başarır.” gibi bir ön yargı ile çevrelenmiştir. Hâlbuki Türkçe, diğer bütün dersleri etkileyen en temel becerileri kapsar. Bununla birlikte, gerçekten çaba göstermeden başarmanın kolay olmadığı derslerden biridir.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf  Meb Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 25 Cevabı

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Movies Sayfa 25 Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

SORULAR

Complete the sentences with the correct words below.

1. It’s five o’clock now. Ten minutes ago, it was ________________ five.
2. It’s 7 p.m. now. Thirty minutes later, it’ll be seven thirty or ________________ seven.
3. We write June 11, June 11th or 11 June, but we say the ________________ of June or June
the eleventh.
4. It’s 9 a.m. now. Fifteen minutes ago, it was ________________ nine.
5. My birthday is on the fourteenth of ________________.
6. We write April 2nd, but we say April the ________________.
7. It’s eight p.m. now. Five minutes later, I mean at ________________ eight, the film starts.
8. You say six fifteen or ________________ six.

Match the questions with the correct answers.

1. Do you like going to the cinema? a) Absolutely. I’m crazy about him.
2. Is your sister an action movie addict? b) Yes, I do. Once a week.
3. What type of movies do you dislike? c) No. I never do it.
4. Is Bradley Cooper your favourite actor? d) Horror.
5. What is your favourite movie type? e) No, she isn’t.
6. Do you download movies from the Net? f) Sci-fi. They keep me on the edge of my seat.

Complete the dialogue using the sentences in the box.

A: Hello, Sam. How is it going? (1)____
B: Yes, I am. Why?
A: (2)___“Star Wars” is on at the Events Hall.
(3)_
B: I am sorry, but I don’t like watching science fiction. (4)___
A: OK. Let’s watch Eddie Murphy’s latest movie. I love his sense of humour.

Complete the paragraph with the correct forms of the verbs in brackets.

Mia and Mason are twins. They ____________ (be) both keen on sports, but they ______________ (not / like) the same things. Mia ____________ (love) handball. She ____________ (play) for her school team. She ____________ (train) on Fridays and Saturdays. Manson ______________ (train) a lot too, but he ______________ (not / play) handball. He ______________ (love) dancing. He ______________ (do) ballroom dancing at a dance academy. They ______________ (enjoy) what they do, but they ______________ (not / want) to be professionals.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 25 Cevabı Meb Yayınları Yeni Müfredat