8. Sınıf Top İnkilap Tarihi Ders Kitabı Cevapları Sayfa 18

Sevgili öğrencilerimiz 8. Sınıf Tuna yayınları İnkilap Tarihi Ders kitabının tüm sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Ana dilde düşünme bunu konuşulmak istenen yabancı dile çevirme stratejisini kullanan kişiler konuşmalarına başladıklarında uzun karışık anlamsız söz dizinleri kullanırlar. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Kavram, yargı ve düşünce düzeyinde bireysel gelişimi sağlayacak çalışmalar yapılmalı, test kapsamları gözden geçirilmelidir. Çözülen soru sayısından ziyade soru içeriklerine dikkat edilmeli, konunun tüm özelliklerini kavratıcı niteliklere sahip sorulara ağırlık verilmelidir.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

2017-2018 8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı 1. Ünite Sayfa 12, 15, 17, 19, 20, 21, 22  Bir Kahraman Doğuyor Cevapları

1. MUSTAFA KEMAL’IN ÇOCUKLUK DÖNEMI VE ÖGRENIM HAYATI

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Ders Kitabı Top Yayıncılık 1. Ünite Sayfa 12 Bir Kahraman Doğuyor Soruları ve Cevapları

Hazırlık Çalısmaları

1. Mustafa Kemal’in çocukluk yıllarının geçtigi Balkan Yarımadası’nın toplumsal ve kültürel yapısı hakkında arastırma yapınız.

Selanik’te Türklerden başka Rumlar, Bulgarlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermeniler de yaşamlarını sürdürmekteydi. Selanik kentinde Türkler diğer uluslara göre büyük bir çoğunluğa sahipti. Selanik, Osmanlı sınırları içerisinde sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan gelişmiş yerleşim merkezlerinin başında gelmekteydi. Bu yönüyle Osmanlı Devleti’nin Batı’ya açılan kapısı konumundaydı. Avrupa’da oluşan yeni fikirler ve düşünceler Osmanlı topraklarında önce Selanik’e ulaşırdı. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı, Makedonya’nın sosyal yapısı gereği bu bölgede hızla yayılmaya başladı. Milliyetçilik fikrinin etkisiyle bağımsızlık yanlısı ayaklanmalar önce Makedonya’da meydana geldi. Bu durum; Osmanlı aydınları arasında tartışmaları da beraberinde getirdi. Bu ayaklanmalara son vermek ve Osmanlı Devleti’ni dağılmaktan kurtarmak için yeni fikir akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük ve Batıcılık) ortaya çıkmaya başladı.

2. Mustafa Kemal’in egitim gördügü okullar ve sehirlerin kisisel gelisimine etkileri hakkında arastırma yapınız. Edindiginiz bilgileri sınıfta arkadaslarınızla paylasınız.

SELANİK –  M.Kemal Selanik siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan çevre ül­kelerden çok fazla etkilenen bir bölge idi.
* Bü­yük devletlerin yayılma ve nüfuz alanlarının en çok etkilediği Selanik şehri aynı zamanda Balkan milletlerinin Osmanlı’ya karşı ayak­lanmalarına da merkezlik yapmıştır.
*M.Kemal 1907 askeri görevle geldiği Selanik’te burada faaliyet halinde bulunana İttihat ve Terakki Cemiyetine katıldı. İttihat ve Terakki Cemiyetinin çalışmaları sonucunda II.Meşrutiyet ilan edildi.(1908)
*Bir müddet sonra M.Kemal ordunun siyasetten ayrılması gerektiğini düşündüğünden ve İttihat ve Terakki ile olan fikir uyuşmazlıkları sebebiyle cemiyetten ayrıldı.
MANASTIR – Mustafa Kemal Askeri idadide öğrenim görmek üzere geldiği Manastır’da vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal,Türkçülüğü savunan Mehmet Emin Yurdakul ile tanıştı.
*M.Kemal’in tarih bilincinin gelişmesinde öğretmeni Mehmet Tevfik Bey’in rolü büyüktür.
*Burada bazı Fransız düşünürlerinin eserleriyle tanıştı.
* 1897 Türk-Yunan Savaşı-savaşta başarılı olunmasına rağmen barış masasında istenilenin alınamaması-M.Kemal’i derinden etkiledi.
İSTANBUL – M.Kemal’in başkente ilk gelişi eğitim amaçlıdır Harp Okulu ve Harp Akademisi.
* M.Kemal, İstanbul devletin başkenti olduğu için devletin içinde meydana gelen her türlü gelişmeyi,ayrıca Avrupadaki gelişmeleri de yakından takip edebilmiştir.
SOFYA – Mustafa Kemal, 27 Ekim 1913’te Sofya As­keri Ateşeliği’ne atanmıştır. Balkan­ların ekonomik, politik ve sosyal ortamında bütün azınlıkları, dış güçleri, bunların emellerini ve çeşitli dinleri tanımış; bu büyük karışıklık ortamında kendini yetiştirmişti.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Ders Kitabı Top Yayıncılık 1. Ünite Sayfa 15 Bir Kahraman Doğuyor Soruları ve Cevapları

Mustafa Kemal’in annesine rağmen Selanik Askerî Rüştiyesine kaydolması ve askerlik mesleğini seçmesi onun hangi kişisel özelliklere sahip olduğunu gösterir? Söyleyiniz.

Mustafa Kemal’in üniformaya olan yakınlığı,içtenliği; karşılaştığı subayların birbirleriyle olan ilişkilerini kendi karakterine yakın görmesi ; mahalleden tanıdığı olan Binbaşı Kadir Bey’den yardım ve destek beklentisinin olumlu sonuçlanması sebebiyle askerlik mesleğini tercih etmiştir.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Ders Kitabı Top Yayıncılık 1. Ünite Sayfa 17 Bir Kahraman Doğuyor Soruları ve Cevapları

MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLİK HAYATI
Hazırlık Çalışmaları

1. Mustafa Kemal’in kisilik özelliklerinin askeri başarılarına etkisini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. Mustafa Kemal Milli Mücadele’ye kadar geçen süre içerisinde hangi görevlerde bulunmuştur? Bu görevler Milli Mücadele’nin liderliğini yürütmesinde nasıl etkili olmuştur? Araştırınız.

— 1905’de Şam’da 5. ordu komutanlığı. ( Burada Vatan ve Hürriyet cemiyetini kurdu.)
— 1907’de kolağası (kıdemli yüzbaşı)oldu ve Manastır 3. orduya atandı.
— 1909 Hareket Ordusu Kurmay Başkanı (31 Mart Ayaklanmasını bastırdı.)
— 1911–1912 Trablusgarp Savaşı’nda Binbaşı görevini aldı.
— Balkan savaşları sonunda (1912–1914) Sofya Askeri Ateşe
— 1914 (1. Dünya Savaşı Başlarken) 19. Tümen Komutanı olarak Tekirdağ’da görevlendirildi.
— 1915 (Çanakkale Savaşı’nda) Anafartalar grup komutanı.
— 1916 Edirne ve Diyarbakır’da görev aldı.(Tümgeneral) Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri aldı.
— 1918 Halep 7. ordu komutanı.
— Mondros ateşkes antlaşmasından sonra Yıldırım orduları grup komutanlığı.
Özellikle 1.dünya savaşındaki başarısı tanınırlığını arttırmıştır. u yüzden elde ettiği başarılar kurtuluş savaşının lideri olmuştur.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Ders Kitabı Top Yayıncılık 1. Ünite Sayfa 19 Bir Kahraman Doğuyor Soruları ve Cevapları

Mustafa Kemal’in Çanakkale Savaşı sırasındaki başarıları, onun hangi özelliklerini ön plana çıkarmıştır?

Mustafa Kemal Çanakkale Cephesi’ndeki başarılarından dolayı albaylığa terfi etti. Adı “Anafartalar kahramanı” olarak anılmaya başladı. Bu başarılar, halk arasında daha çok tanınmasında ve ileride Millî Mücadele’nin lideri olmasında son derece etkili olmuştur.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Ders Kitabı Top Yayıncılık 1. Ünite Sayfa 20 Bir Kahraman Doğuyor Soruları ve Cevapları

Mustafa Kemal’in çeşitli cephelerdeki başarılarını hangi alandaki yeteneğine bağlıyorsunuz? Değerlendiriniz.

Mustafa Kemal’in askerlik dehasına ve taktik zekasına bağlıdır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Ders Kitabı Top Yayıncılık 1. Ünite Sayfa 21 Bir Kahraman Doğuyor Soruları ve Cevapları

3. MUSTAFA KEMAL’IN DÜSÜNCE DÜNYASINI GELISTIREN SEHIRLER

Hazırlık Çalısmaları

1. Selanik, Manastır, Istanbul ve Sofya sehirlerinin yerlerini haritadan bulunuz.

2. Bu sehirler Mustafa Kemal’in hayatını nasıl etkilemistir? Arastırınız.

Not: Bu sorunun cevabı yukardadır. 12 Sayfa Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğrenci Ders Kitabı Top Yayıncılık 1. Ünite Sayfa 22 Bir Kahraman Doğuyor Soruları ve Cevapları

Mustafa Kemal’in Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girmesine karşı çıkması, onun hangi kişilik özelliğinin göstergesidir?

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Bütün Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları İçin Tıkla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir