7. Sınıf Ada Matbaa Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 161

Biricik öğrencilerimiz 7. Sınıf Ada Matbaa yayınları Sosyal Bilgiler Ders kitabının tüm sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Sosyal bilgiler sözel bir ders olduğu için mantıkla ve formülle değil anlama ve yorumlama kabiliyetleri ile öğrenilir Bu yüzden öncelikle anlatılan şeyleri anladığımızdan emin olmalı sonra öğrendiğimiz şeylere de bir yorum yapmayı bilmeliyiz. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Buraya Tıklayarak örnek ders çalışma çizelgelerine ulaşabilirsiniz. Evet, birçoğumuzun hafızasına kazınmış güzel bir reklâmdı. Sevgili öğrenciler, girmiş olduğunuz sınavların birçoğu çoktan seçmeli test özelliğine dayalı bir sınavdır. Yani daha çok okumaya ve okuduğunu kısa sürede anlamaya dayalı olan bu sınavlarda, soruları çözerken hayati önem taşıyan taktikleri ve stratejileri bilmek, rakiplerinizle olan mesafenizi, başarınızı, kısaca sınavı kazanma konusunda size çok yardımcı olacaktır.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Yaşayan Demokrasi Ünitemizi Değerlendirelim Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Ada Yayınları 6. Ünite Yaşayan Demokrasi Sayfa 161 Ünitemizi Değerlendirelim Etkinlik Soruları ve Cevapları

Yaşayan Demokrasi Ünitemizi Değerlendirelim

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 161 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerden doğru olanının karşısına “D”, yanlış olanının karşısına “Y” yazınız.

 • Cevap:

1. Eski Türk devletlerinin yöneticilerine kral denirdi. (Y)
2. Selçuklu Devleti’nde günümüzdeki hükümetin görevlerini büyük divan yürütürdü. (D)
3. Yasama organı olan TBMM üyeleri halk tarafından genel oyla seçilir ve 500 milletvekilinden oluşur. (Y)
4. Sivil toplum örgütleri, medya ve bireyler yöneticilerin karar alma süreçlerini etkileyebilir. (D)
5. Öğrencilerin okuldaki kulüplerinden hangisine üye olacağına öğretmenler karar vermelidir. (Y)

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerden uygun olanı ile tamamlayınız.

Cumhuriyet
Oğuz Han
Başbakan
Kül Tiğin
TBMM
Kanun-u Esasi

 • Cevap:

1. Osmanlı padişahları, kendilerinin en eski Türk hükümdarı..Oğuz Han..neslinden geldiklerine inanıyorlardı.
2. 23 Nisan 1920 tarihinde….TBMM..….açılmıştır.
3. 29 Ekim 1923 tarihinde…Cumhuriyet..ilan edilmiştir.
4. Bakanlar Kuruluna,….Başbakan...başkanlık eder.
5. 1876 yılında…Kanun-u Esasi…ilan edilerek meşrutiyet yönetimine geçildi.

Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.
1. “Ulusun oy ve isteğine dayanan her işin sonucunda, ulus için iyilik ve mutluluk olacağı kesindir.”
Atatürk bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir.
A) İlerleme ve kalkınmanın B) Laikliğin C) Kültürel gelişmenin D) Halk egemenliğinin

 • Cevap: D

2. İnsan haklarının korunmasında, vatandaşların bireysel olarak yapabilecekleri sınırlıdır. Oysa toplumdaki çeşitli örgütlerin üyeleri, insan haklarıyla ilgili sorunları dile getirmede, kamuoyu oluşturarak yönetim üzerinde baskı grubu hâline gelmede, yetkilileri harekete geçirmede örgütlerinin aracılığıyla daha etkili olurlar. Paragrafta, insan haklarının korunmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin daha etkili olduğu vurgulanmaktadır?
A) Sivil toplum örgütlerinin etkinliklerinin B) Resmî kuramların faaliyetlerinin
C) Devletler arası anlaşmaların D) Kişisel çalışmalarının

 • Cevap: A

3. Demokratik devletlerde, otoritenin kaynağı millet egemenliğidir. Gücünü milletten alır, millet yararına çalışır. Milletin varlığını ve geleceğini güvence altına alır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, devlet otoritesinin ulusal egemenliğe dayanmasından kaynaklanmaz?
A) Milletin, yönetimde söz sahibi olması
B) Yöneticilerin sınırsız özgürlüğe sahip olması
C) Yöneticilerin milletin çıkarlarını ön planda tutması
D) Bireylerin hak ve özgürlüklerini kullanmalarına fırsat tanınması

 • Cevap: B

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin tek elde toplanması halk için ne gibi sorunlar yaratabilir? Örneklerle açıklayınız.

 • Cevap: Bu tür durumlarda ülke için sağlıklı kararlar alınamaz.Yani bir kişiye bağlı yönetim şekli o kişinin kararlarına dayandığından dolayı her zaman doğru olamaz.Onun için eleştirilmeye ve sorgulanmaya ihtiyaç vardır.Yargı,yürütme ve yasamanın sadece tek kişiye ait olması ülkenin durumunu bozar.Karışıklıkların çıkmasına yol açar.O ülkenin geleceğini de etkiler.Tek kişi her zaman doğru olmaz.otoritenin tek kişide olması demokrasiye zarar verir ve halkı ayaklandırabilir.

2. Yöneticilerin istemediğiniz türden bir karar alması durumunda hangi demokratik yollarla onlara karşı gelebilirsiniz?

 • Cevap:Protesto gösterileri düzenleyebiliriz.
 • Broşürler hazırlayabiliriz.
 • Stk lar kurabiliriz.
 • Dilekçe hakkını kullanabiliriz.

3. Egemenliğin tek kişinin elinde olduğu bir devlette mi yoksa halkın elinde olduğu bir devlette mi yaşamak
daha iyidir? Niçin?

 • Cevap: Kesinlikle halkın elinde olduğu bir sistemde yaşamak daha iyidir. Çünkü böyle devletlerde söz halkındır. Bu tür devletler daha refah ve mutlu bir yaşamın görüldüğü yerlerdir.

4. Okulunuzda hangi eğitsel ve sosyal etkinliklere katıldınız ve hangi görevleri aldınız?

 • Cevap: Kızılay kulübüne katıldım. Kan bağışı kampanyası düzenlenmişti ve ben de bu etkinlikte rol almıştım.

 

“7. Sınıf Ada Matbaa Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 161” için 9 yorum

 1. Sanane adlı kişisi acaba yazdığın yorumdan daha fazla çirkini yoktur diye düşünüyorum bu arada çok tşk çok güzel beğendim bu siteyi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir