7. Sınıf Ada Matbaa Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 108

Biricik öğrencilerimiz 7. Sınıf Ada Matbaa yayınları Sosyal Bilgiler Ders kitabının tüm sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Sosyal bilgiler sözel bir ders olduğu için mantıkla ve formülle değil anlama ve yorumlama kabiliyetleri ile öğrenilir Bu yüzden öncelikle anlatılan şeyleri anladığımızdan emin olmalı sonra öğrendiğimiz şeylere de bir yorum yapmayı bilmeliyiz. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Çünkü, bazı öğrenciler, anlamadığı halde “İşlem tamam taraftara selam der” ve anladığını zannederek dersi geçer. Buna “erken anlama” sorunu denir. Bazı öğrenciler de;  “Off  be bir türlü anlayamıyorum” diyerek tam olarak anladığını hissetmez. Buna da “geç anlama” sorunu denir.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Bilimin Aydınlığına Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Ada Yayınları 4. Ünite Zaman İçinde Bilim Sayfa 107, 108, 109, 110, 111 Bilimin Aydınlığına Etkinlik Soruları ve Cevapları

Bilimin Aydınlığına

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 107 Cevabı

Düşünce özgürlüğü ile bilimsel gelişmeler arasında nasıl bir ilişki vardır?

 • Cevap: Bilimsel gelişmeler özgür düşünce ortamlarında gelişir. Bilim ve düşünce özgürlüklerinin olmadığı yerlerde bilimin gelişmesi, yeni fikirlerin ortaya çıkması beklenemez. Yeni fikirlere açık olmayan bir ortamda yeni gelişmelerin olması da güçtür. Bilim insanlarının fikir ve sanat özgürlüğü kanunlarla korunmalıdır. Toplumların ilerlemesi ve bilimsel çalışmaların yaşanması için düşünceyi ifade etme ve bilim özgürlüklerinin sağlanması gerekir.

Rönesans’ın ilk önce İtalya’da başlamasının nedenleri neler olabilir? Araştırınız.

 • Cevap:  1.Ticaret hacminin fazlalığından dolayı Burjuva sınıfının daha etkin olması2.Antikçağ uygarlığıyla ilişkisinin diğer Avrupa ülkelerinden fazla olması3.Doğu ülkeleriyle etkileşim içinde olması

  4.İtalya’nın özgür insan ve düşüncenin ortaya

  çıkmasına daha uygun yönetim biçimlerine sahip olması

  5.Papalığın ve İtalya üniversitelerinin etkisi

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 109 Cevabı

Rönesans ve Reform hareketleri günümüz bilgi birikiminin oluşmasında nasıl bir katkı sağlamış olabilir?

 • Cevap: Avrupa kilisenin baskısından ve dinden kurtulup modernleşme çağına geçmesinde büyük rol oynamıştır.
 • Skolastik görüş (kilisenin dar görüşü) yıkılmıştır.
  Yerine pozitif (bilimsel) düşünce hakim olmuştur.
  Reform hareketlerini hazırlamıştır.
  Bilim ve teknikteki gelişmeler hızlanmıştır.
  Avrupa’da sanattan zevk alan aydın (Mesen) sınıf ve halk sınıfı oluşmuştur.
  Din adamlarının ve kilisenin halk üzerindeki otoritesi sarsılmıştır.
  Avrupa’nın her yönden gelişmesine ve güçlenmesine öncülük etmiştir.

Doğru olduğuna inandığınız bir bilgiyi baskı altında da savunabilir misiniz? Neden?

 • Cevap: Savunmak zorundayız. Sonunda ölüm bile insan doğru olduğuna inandığı şeyi savunmalıdır. Görüşlerini ve doğrularını baskılardan zulümlerden korkarak gizlememeli veya değiştirmemelidir.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 110 Cevabı

Galile savunduklarının hatalı olduğunun söylenmesi istendiğinde “Ben dönmüyor desem de Dünya dönmeye devam edecek.” demiştir. Galile bu sözleriyle ne anlatmak istemiş olabilir?

 • Cevap:

Galile’nin çalışmaları günümüz biliminin gelişmesine nasıl katkılar sağlamıştır?

 • Cevap:Galile bilim dünyasında çığır açmış bir bilim adamıdır. Genellikle en değerli yapıtı sayılan ve 1638’de Leiden’de basılan bu kitapta Galilei, arastırmalarina ilk basladığı yıllarda gerçeklestirdiği deneylerin sonuçlarını yeniden değerlendirdi ve mekaniğin temel ilkeleri üzerine sonradan gelistirdiği görüşlere yer verdi. Teleskoptan yararlanarak gerçeklestirdigi son buluşu Ay’in günlük ve aylık sallantılarını (librasyon) ilk kez gözlemlemesiydi. Bu gözlemleri 1637’de görme görme yetisini yitirmeden birkaç ay önce yapan Galilei, daha sonra sarkacın saat mekanizmalarının çalışmasını düzenlemekte kullanılabileceğini belirledi. Bu buluş 1656’da Felemenkli bilim adamı Christiaan Huygens tarafından uygulamaya kondu. Cisimlerin çarpışması kuramına ilişkin görüşlerini öğrencileri Vincenzo Vivani ve Evangelista Torricelli’ye son günlerine değin yazdırdı.

Galile’nin bilimsel araştırmalar yapması ve bunları açıklamasında Rönesans ve Reform hareketlerinin nasıl bir etkisi olmuş olabilir?

 • Cevap: Avrupa’da özgür düşünce geliştiği için Galile de bu düşüncelerden etkilenmiş olabilir.
  2-) Pozitif bilimler önem kazandığından Galile bu bilimlerden faydalanmıştır.
  3-) Bilim ve sanat geliştiğinden Galile kültürel anlamda kendini geliştirmiş olabilir.

Tarihin çeşitli dönemlerinde insanların düşünceleri yüzünden yargılanmaları doğru mudur? Neden?

 • Cevap: Kesinlikle yanlıştır. Çünkü insanların sadece düşüncelerinden dolayı cezalandırılmalı kabul edilemez. İnsanlık tarihi açısından bu tür yargılamalar utanç kaynağıdır.

Anayasa’mızın 27. maddesine göre bilim insanları savundukları fikirler nedeniyle yargılanabilirler mi? Neden?

 • Cevap: Hayır yargılanamazlar. Ancak devletin güvenliğini tehdit edecek davranışlarda bulunulursa o zaman farklı kanunlar işleme konulmaktadır.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı

Günümüz bilimlerinin gelişmesinde Rönesans, Reform ve Aydınlanma Çağı’ndaki gelişmelerin nasıl bir etkisi olmuştur?

 • Cevap: Coğrafi keşifler: 15 16 yy’da başlamıştır Portekizliler ve İspanyollar tarafından başlamıştır etkileri: Atlas Okyanusu önem kazanmıştır Akdeniz limanı önemini kaybetmiştir. sömürgecilik başladı. burjuva sınıfı güçlendi Rönesans: 15 ve 16 yy’da başlamıştır. İtalya’da başlamıştır etkileri: Reforma zemin hazırlandı. pozitif düşünce oluştu skolastik düşünce (kiliseye dayalı düşünce) zayıfladı. Avrupa’da bilimsel gelişmelerin önü açıldı. Reform: 16 yy’da başlamıştır. Almanya’da başlamıştır alman Martin Luther öncülüğünde olmuştur. etkileri: Protestanlık mezhebi oluşmuştur.

Aşağıda uzay ve astronomi ile ilgili çalışmaların gelişmesine katkıda bulunan bazı bilim insanlarının isimleri verilmiştir. Günümüzdeki uzay ve evrenle ilgili bilgilerin oluşmasında bu bilim insanlarının çalışmalarının nasıl bir etkisi olmuştur? Bu bilim insanlarını kronolojik olarak sıraya diziniz.

 • Cevap:

Ders ve çalışma kitabı cev

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir