7. Sınıf Ada Matbaa Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 101

Biricik öğrencilerimiz 7. Sınıf Ada Matbaa yayınları Sosyal Bilgiler Ders kitabının tüm sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Sosyal bilgiler sözel bir ders olduğu için mantıkla ve formülle değil anlama ve yorumlama kabiliyetleri ile öğrenilir Bu yüzden öncelikle anlatılan şeyleri anladığımızdan emin olmalı sonra öğrendiğimiz şeylere de bir yorum yapmayı bilmeliyiz. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Şampiyonların anahtarı: Tekrar. Günlük tekrar yoksa başarı da yoktur. Başarılı bütün öğrencilerin ortak olarak yaptıkları en önemli çalışma günlük tekrardır. Tekrar, öğrenilen bilginin pekiştirilmesini ve uzun hafızaya atılmasını sağlar. Tekrar edilmeyen bilgi, su üstüne yazı yazmak gibidir.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Türk  İslam Bilginleri Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Ada Yayınları 4. Ünite Zaman İçinde Bilim Sayfa 101, 102, 103, 104 Türk – İslam Bilginleri Etkinlik Soruları ve Cevapları

Türk – İslam Bilginleri

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 101 Cevabı

BİRAZ DÜŞÜNELİM

Çevrenizde ünlü Türk – İslam bilginlerinin isimlerinin verildiği okul, hastane, sokak ve cadde veya mahalle var mı? Sizce bu kişiler hangi alanlarda bilime hizmet etmişlerdir?

  • Cevap: Evet var. Mesela aşağı mahallemizin adı Piri Reis mahallesidir. Yine okulumuzun adı Fatih Sultan Mehmet İlkokulu’dur. Bunun yanında hastanemizin adı da İbn-i Sina Hastanesidir. Bu isimlerin koyulmasının nedeni, tarihte bu Türk-İslam Alimlerinin tıptan, siyasete astronomiden tarih bilimine hatta coğrafyaya kadar her alanda dünya kültürüne yapmış oldukları katkılardır.

Uluğ Bey’in bazı eserlerinin yüzyıllar sonra başka dillere çevrilmesinin nedeni ne olabilir?

  • Cevap: Çünkü Uluğ Bey’in hem astronomi hem de diğer alanlarda ortaya koymuş olduğu eserler döneminin çok ilerisinde araştırmalar sonucu ortaya konmuş eserlerdir. Bunlar bilim tarihi için olduğu kadar kültürel anlamda da büyük önem taşımaktadırlar.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 102 Cevabı

Takiyüddin’in günümüz bilimine ve bilim insanlarına ne gibi katkıları olmuştur?

  • Cevap: Takiyüddin, 16 yüzyıl fen alimlerinden biri olarak III. Murad zamanında yaşayan bir insandır. Takiyüddin çocukluğundan itibaren bilimle ilgili olayları araştırması, çevresini gözlemleyerek her olayın nasıl gerçekleştiğini anlamaya çalışmıştır. Takiyüddin bilime olan ilgisini gençliğinde de sürdürerek çeşitli şehirlerde eğitim ve öğretim görmüştür.Takiyüddin yaşadığı dönemin padişahından izin alarak bir gözlem evi kurmuştur. Gökyüzü araştırmaları yaparak takvimler ve zamanı ölçen aletler de yapmıştır. Bu bakımdan teknik ve teorik olarak bilime ve bilim insanlarına katkılar sunmuştur. Takiyüddin’in yaptığı aletlerin kopyaları da günümüzde bazı bilim müzelerinde sergilenmektedir. Takiyüddin önemli bir bilim insanıdır.

Takiyüddin’in rasathanesinin yıkılması bilimsel çalışmaları nasıl etkilemiş olabilir? Örnek veriniz.

  • Cevap: Rasathane hakkında ki son hüküm zamanın ünlü Şeyhülislamı Kadızâde’den gelmiştir. Şeyhülislam Kadızade Ahmet Şemsettin Efendi III.Murat’a ‘’yıldızların gözleminin felaket getireceğini; göklerin sırlarını örten perdeyi kaldırmanın uğursuz bir haddini bilmezlik olduğunu; böyle bir gözlemevinin kurulduğu hiçbir devletin varlığını sürdüremediğini’’ söyledi. Bundan dolayı da rasathane yıkıldı.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

Harezmî matematiğin gelişmesine nasıl bir katkı sağlamıştır?

  • Cevap: Muhammed bin Musa ismiyle de bilinen ve Özbekistan’da dünyaya gelen bir bilim insanı olarak Matematik, Tarih ve Coğrafya ilmiyle ilgilenmeye başlamıştır. Özellikle Matematik alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettirmiştir. Astronomi ile ilgili de çalışmalar yaparak tarihe geçmiştir. Harezmi, cebir ilminin kurucusu olarak bilinmektedir.Cebir ilmi, günümüz matematik ilmi olarak bilinmektedir. Cebir tarihi, cebirsel matematik, Harezmi’nin kuruculuğunu yaptığı disiplinin ışığında gerçekleşmektedir. Harezmi Matematik’te başlangıç noktası olarak kabul edilen sıfırı bulmuştur. Simgesel olarak ve anlamsal olarak kullanılmasında geliştirdiği teoriler kullanılmaktadır. Harezmi günümüze kadar etkisini sürdüren bir bilim insanı olarak Matematik’te en önemli isimlerden biridir.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı

Yukarıdaki pul örneklerini inceleyerek hangi ülkelerin İbni Sina adına pul bastırdığını söyleyerek nedenini açıklayınız.

  • Cevap: Bu pulların İbni Sina ile ilgili olmasının nedeni; İbni Sina’nın evrensel bir bilim insanı olmasıdır. öyle ki, İbni Sina’nın yazdığı El-Kanun Fi’t-Tıb adlı eseri yüzyıllar boyu Avrupa’da tıp ders kitabı olarak okutulmuştur. Sadece bu eseri değil, İbni Sina’nın daha başka eserleri de Avrupa’da ders kitabı olarak okutulmuştur

İbni Sina’nın bazı kaynaklarda Arap ya da İranlı olarak bilinmesinin nedeni ne olabilir?

  • Cevap: İbni Sina aslen Türk olarak Özbekistan’ın Afşana şehrinde doğmuştur. İbni Sina, bilim tarihinin en önemli isimlerinden biridir. Matematik, Astronomi, Coğrafya, Tıp, Fizik, Kimya, Biyoloji dallarında önemli bilimsel çalışmalar yapmıştır. Özellikle tıp alanında yaptığı çalışmalarla tanınmıştır. Tıp Kanunları adında bir de eser ortaya koymuştur. Bu eser günümüzde de üniversiteler de kaynak olarak kullanılmaktadır.İbni Sina Özbekistan’da doğmuştur. İran’da vefat ettiği için İranlı olarak bilinmektedir. Arapça eserler yazdığı için Arap olarak bilinmektedir. Kabri İran’da olduğu için İranlı sanılmakta, Arapça eserler yazdığı için Arap sanılmaktadır. Oysa İbni Sina, Türk asıllı bir bilim insanıdır.

Ülkemizde İbni Sina’nın ismi daha çok hangi kurumlara verilmektedir? Niçin?

  • Cevap: İbni Sina, bilim tarihinde en önemli isimlerden biridir. Kimya, Biyoloji, Fizik, Matematik, Tıp, Astronomi, Felsefe, Mantık, Logaritma gibi ilimlerde çalışmalar yapmıştır. Batı coğrafyasında da Avicenna olarak bilinmektedir. İbni Sina en çok Tıp ilminde ilerlemiştir. İbni Sina’nın Tıp Kanunları kitabı, tıp alanında yazılmış en özgün kitaplardan biri olarak hala etkisini sürdürmektedir. Birçok üniversitede kaynak olarak kullanılmaktadır.Günümüzde İbni Sina’nın ismi ülkemizde hastanelerde, kültür merkezlerinde, tıp merkezlerinde, okullarda, üniversitelerde kullanılmaktadır. İsmi sokaklara, caddelere de verilmektedir. Fakat daha çok eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alanlarda ismi öne çıkarılmaktadır.

Ders ve çalışma kitab

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir