6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 77

İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin bu yıl okudukları Türkçe Çalışma Kitabının MEB yayınları için cevapları bu sayfaya izler için ekledik. Türkçe, hem dil hem de anlam olmak üzere iki ana sınıfa ayrılmış bölümlerde oluşmaktadır. Öğrenciler çoğu zaman iki ana bölüme ayrılmış olan konuları çalışırken zorlandığı noktalar olabiliyor. Özellikle sözel yeteneği zayıf olan öğrenciler Türkçe derslerinden başarısız sonuçlar almakta ve hatta çoğu zaman Türkçe derslerinden tamemen kopmaktadır.

Sayfaların cevapları çözüldükçe içeriklerimizi güncelliyoruz yani bugün bakıp da göremediğiniz sayfa yarın eklenmiş olabilir. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. İyi dersler…

Sayfanın Cevapları:

6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 76-77-78, Güneş Nasıl Çalışır metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.

 

1. ETKİNLİK

“Perde” kelimesinin hangilerinde terim anlamda kullanıldığının işaretlenmesi:

[X] Tiyatronun ikinci perdesi yüreğimize dokunmuştu.
[   ] Ayağı takılıp düşünce gözüne perde inmiş.
[X] Yönetmen “perde” deyince herkes ciddiyetle işini yapıyordu.
[   ] Rüzgâr pencerenin perdesini havalandırıyordu.
[   ] Perde pilavı, Anadolu’nun en leziz yemeklerindendir.

2. ETKİNLİK

Verilen özelliklerden hangilerinin Güneş Nasıl Çalışır metni içeriğine ait olduğunun bulunması:

6. Sınıf MEB Yayınları Güneş Nasıl Çalışır Metni Etkinlik Cevapları - İfadeler

6. Sınıf MEB Yayınları Güneş Nasıl Çalışır Metni Etkinlik Cevapları – İfadeler

Güneş Nasıl Çalışır metni türü: Sohbet

3. ETKİNLİK

“Güneş kelimesinin çağrıştırdığı kavramlar:

— Yıldız
— Sıcak
— Yaz
— Deniz
— Sarı
— Gündüz

4. ETKİNLİK

Metinde gerekçeler ve kanıtlarla desteklenen görüşler ile gerekçeler ve kanıtlarla desteklenemeyen görüşlerden ikişer cümle yazılması:

Gerekçelerle ve kanıtlarla destekleneler:
— Ve onun etrafında dönüp duran tek gezegen bizim sevgili mavi Dünya’mız değildir. Başka gezegenler de vardır.
— Batlamyus’un fikirlerini hatırı sayılır miktarda eleştirenler, Biruni ve Nureddin Batruci gibi Müslüman astronomlar oldu.

Gerçeklerle ve kanıtlarla desteklenmeyenler:
— İnsanlar, çok uzun bir süre, Batlamyus’un sistemini neredeyse hiç tartışmadan kabul ettiler.
— Eskiden beri Batlamyus’un sistemine aklı yatmayan Kopernik, kafayı astronomiye fena halde takmış bir bilim adamıydı.

5. ETKİNLİK

Verilen paragraflarda hangi anlatım biçimlerinin kullanıldığının yazılması:

Çaldere Köyü’nde güneş batarken geniş yapraklı incir ağaçlarının dallarını koyu bir kızıllık
kaplar. Yeşille kırmızının birleşmesinden doğan bu renk yağmuru gözleri kamaştırır. Sazların arasından süzülen dere, köyün dört saat uzağındaki ırmağa kavuşmak için dümdüz ova üstünde mavi bir şerit gibi uzanır.
BETİMLEME

Ayakkabıcı, iskemlesine oturdu. Hasan da merakla karşısına geçti. Şaşarak, eğlenerek seyrediyordu. Tamirci, kartona benzeyen kalın deriyi iki tarafı keskin incecik, sapsız bıçağıyla kesti. Ağzına bir avuç çivi doldurdu. Sonra bunları ağzından çıkarıp ayakkabıların altına çabuk çabuk mıhladı. Deri parçalarını pis bir suya koyup ıslattı. Mundar çanaktaki macuna parmağını daldırıp tabanlara sürdü. Hasan bunların hepsine dikkatle bakıyordu. Susuyor ve bakıyordu.
ÖYKÜLEME

Bugün dünyada çeşit çeşit makineler vardır. Bunları isimlerinin listesi ciltler tutar. Bütün
bunları gören insan şaşırıyor, makineleri bazen dakikalarca nefes almaksızın hayretle izliyor. Oysa asıl hayretle izlenmesi ve takdirle karşılanması gereken varlık insandır. Çünkü o makineleri yapan insandır. İnsan emeği olmadan uygarlık sembolü olan hiçbir araç var mı? İnsan eli demire, ağaca, taşa şekil vermiş, onları işlemiştir. Hatta bize ham madde gibi görünen kömür, petrol alın terinin birer mahsulü değil midir? Sobada yanan ateş insanın sıcaklığını taşır.
TARTIŞMA

Bulut, havanın yüksek tabakalarında çeşitli yığınlar hâlinde toplanmış su buharıdır, güneşin
sıcaklığıyla havada yükselmeye başlar. Yükseldikçe daha soğuk hava tabakalarına rastlar. Böylece su buharı, su damlacıkları hâline gelir. Bulutların havada durmasını, düşme hızlarının az olmasını sağlar. Ağırlaşınca düşenler, sıcak hava ile karşılaşınca yeniden buharlaşıp yükselir.
AÇIKLAMA

“6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 77” için bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir