6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 44

İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin bu yıl okudukları Türkçe Çalışma Kitabının MEB yayınları için cevapları bu sayfaya izler için ekledik. Türkçe dersi dinlenirken; öğretmenin anlattıkları dinlenmeli, önemli yerlerin altı çizilmelidir. Türkçe dersinde konular birbiri ile bağlantılıdır. Bu nedenle konular arasında köprü kurulmaya çalışılmalıdır. Derste öğretmenin verdiği örneklere yenileri eklenmeye çalışılmalıdır. Tüm sınavlarda soru sayısı en fazla olan ders olduğu için bu dersin önemi iyice kavranmalı ve önemsiz görülerek ihmal edilmemelidir.

Sayfaların cevapları çözüldükçe içeriklerimizi güncelliyoruz yani bugün bakıp da göremediğiniz sayfa yarın eklenmiş olabilir. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. İyi dersler…

Sayfanın Cevapları:

6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 40-41-42-43-44, Mustafa Kemaller Tükenmez metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.

1. ETKİNLİK

Atatürk hakkında (hayatı, kişilik özellikleri, ilke ve inkılapları) bir araştırma:

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak araştırma yazısına ulaşabilirsiniz.

Atatürk’ün Hayatı, Kişilik Özellikleri, İlke ve İnkılapları

2. ETKİNLİK

Mustafa Kemaller Tükenmez metni şiirinde harfleri karışık olarak verilen kelimelerin bulunması. Kelimelerin anlamları:

[T][A][V][A][N] → VATAN
Anlamı: Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası.

[D][I][N][L][I][K][A][Y] → AYDINLIK
Anlamı: 1. Işık 2. Kötülükten uzak, temiz, saf.

[N][E][R][V][E][L][E][S] → EVRENSEL
Anlamı: Bütün insanlığı ilgilendirne.

[T][A][L][S][U][K] → KUTSAL
Anlamı: Güçlü bir dinsel duygu uyandıran ya da uyandırması gereken.

Altı çizilen kelimelerin hangi anlamda kullanıldığı:

Bu vatan, bu topraklar cömert : gerçek
Kutsal bir ateşim ki ben : gerçek
Bilimin, yapıcılığın aydınlığında : mecaz

3. ETKİNLİK

Şiirin son biriminden anlaşılanlar:

Şair şiirin son biriminde Mustafa Kemal’in özelliklerinin kardeşçe yaşayarak, bilim yolunda ilerleyerek, evrensel olarak düşünülerek işler yapılarak edinilebileceğini anlatmaktadır.

4. ETKİNLİK

Mustafa Kemaller Tükenmez metni şiirinin ana duygusu: Atatürk’ün ülkülerini benimsemek.

5. ETKİNLİK

10 Kasım ile ilgili duygu ve düşüncelerinize göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.

6. ETKİNLİK

Şiirin tamamlanması:

(Not: Aşağıda şiir orijinal haliyle tamamlanmıştır. Siz bu satırları kendi duygu ve düşüncenizle tamamlayıp, orijinali ile karşılaştırabilirsiniz.)

Toprağına ana gibi sarıldık,
Dermanı derdiyle bu vatan bizim
Ne usandık ne sevmekten yorulduk
Yiğidi, merdiyle bu vatan bizim

Doğar kalbimize her zaman güneş
Gökkuşağı olur sevgimize eş
Asırlardan beri kardeşiz kardeş
Dostluğun tadıyla bu vatan bizim.

7. ETKİNLİK

Kelimerlin yanlış yazımlarının üzerinin çizilmesi:

6. Sınıf MEB Yayınları Mustafa Kemaller Tükenmez Metni Etkinlik Cevapları - Kelimelerin Doğru Kullanımları

6. Sınıf MEB Yayınları Mustafa Kemaller Tükenmez Metni Etkinlik Cevapları – Kelimelerin Doğru Kullanımları

8. ETKİNLİK

Dörtlükteki basit, türemiş ve birleşik kelimelerin bulunması:

Basit:
– yaprak
– baharı
– bir

Türemiş:
– vakitli
– vakitsiz
– ayrılık
– beklerken
– dökümk
– başlar

Birleşik:
– canevimde
– sonbahar

9. ETKİNLİK

Fiillerin uğradıkları ses değişiminin tabloda gösterilmesi:

Fiiller ses değişimi -yor Eki Kelime
bekle- e → i -yor bekliyor
özle- e → ü -yor özlüyor
susma- a → u -yor susmuyor
gülme- e → ü -yor gülmüyor
kayna- a → ı -yor kaynıyor

“de-” ve “ye-” fiillerine uygun ekler getirilerek hangilerinde ses değişmesi olduğunun tabloda gösterilmesi:

6. Sınıf MEB Yayınları Mustafa Kemaller Tükenmez Metni Etkinlik Cevapları - Ses Değişimi

6. Sınıf MEB Yayınları Mustafa Kemaller Tükenmez Metni Etkinlik Cevapları – Ses Değişimi

10. ETKİNLİK

Boşluklara yanındaki kelimelerden uygun olanının yazılması:

• Verilen fiillerin hepsi a,e harfleri ile biter. ( a, e / o, ö )

• Fiiller -yor eki getirilmiştir. ( -mak / -yor )

• Fiillerin sonundaki ünlüler daralarak ı, i, u, ü ünlülerine dönüşmüştür. ( ı, i, u, ü / a, e, o, ö )

• “de-” ve “ye-” fiillerine başka ekler getirildiğinde de daralma olabilir. ( de-, ye- / gel-, git-)

ÜNLÜ DARALMASI KURALI

Geniş ünlülerden a, e ünlüleriyle biten bir fiile -yor eki getirildiğinde geniş ünlüler daralarak ı, i, u, üünlülerinden birine dönüşür. Buna ünlü daralması denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir