6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 135

İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin bu yıl okudukları Türkçe Çalışma Kitabının MEB yayınları için cevapları bu sayfaya izler için ekledik. Dönem Planı: Dönem planı için bir takvim kullanılabilir ve bu takvim öğrencinin göreceği bir yere asılır. Akademik dönem için tarihleri gösteren bu takvim sınavları, ödev tarihlerini, toplantıları ve bireyin gereksinim duyduğu durumları içermelidir.

Sayfaların cevapları çözüldükçe içeriklerimizi güncelliyoruz yani bugün bakıp da göremediğiniz sayfa yarın eklenmiş olabilir. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. İyi dersler…

Sayfanın Cevapları:

6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 135-136-137, Milli Kültür Teması Tema Sonu Değerlendirme cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.

⇒ Milli Kültür Teması Tema Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 135 ⇐

A.

1, 2, 3 ve 4. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. SORU

Metne göre Unima hangi amaçla kurulmuştur?

Kukla ve gölge oyunlarını tanıtmak, devam ettirmek, korumak amacıyla kurulmuştur.

2. SORU

Unima Türkiye Millî Merkezi ne zaman kurulmuştur?

1990 yılında.

3. SORU

Metne göre Unima, Türkiye’nin hangi şehirlerinde şube açmıştır?

Bursa ve İstanbul’da

4. SORU

Gölge Oyunu denilince aklınıza hangi millî kültür mirasımız geliyor?

Karagöz ve Hacivat

B.

Aşağıdaki altı çizili kelimelerin hangi anlamda (gerçek/mecaz/yan/terim) kullanıldığını noktalı yerlere yazınız.

1. Uçak, kanatlarıyla kuş gibi süzülüyordu. (yan)
2. Rakipten gelen topu manşetle mi karşılamış? (terim)
3. Pişkinliği ev sahibini çok kızdırıyor. (mecaz)
4. Kelimeleri kök ve eklerine doğru ayırdı. (terim)
5. Hoca, bindiği dalı kesince yere düştü. (mecaz)
6. Sporcunun hangi dalda ödülü aldı? (mecaz)
7. Yolun başındaki mavi ev, muhtarın evidir. (yan)

C.

Aşağıdaki cümlelerde geçen zamirleri (adılları) bulunuz. Zamirlerin türünü noktalı yerlere yazınız.

1. En çok bunu beğeniyorum. (işaret zamiri)
2. Yemeğin hepsini bitirince izin alarak masadan kalktı. (belgisiz zamir)
3. Sinemaya bizimle gelmek ister misin? (kişi zamiri)
4. Evdekini bulamayınca yenisini aldı. (ilgi zamiri)


⇒ Milli Kültür Teması Tema Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 136 ⇐

5. Haber vermeden onlar kendileri gelmiş. (kişi zamiri)
6. Mezuniyete kiminle gideceksin? (soru zamiri)
7. Onları masadan alıp kitaplığa yerleştir. (işaret zamiri)
8. Hat sanatı kültürümüzün bir parçasıdır. (iyelik zamiri)

D.

Cümlelerdeki noktalı yerleri doğru bir şekilde tamamlayınız.

1. Tanınmış bir kişinin hayatının bir başkası tarafından anlatıldığı yazılara biyografi denir.
2. Eski çağlardan beri söylenegelen, olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen gerçek ya da gerçek üstü olayları konu edinen yazılara efsane denir.
3. Gezilip görülen yerlerin belirgin özellikleriyle tanıtıldığı yazılara gezi yazısı denir.
4. Özlü bir anlatımı olan, nükteli ve güldürücü kısa hikâyelere fıkra denir.
5. Yazarın herhangi bir konu hakkında kendi düşüncelerini ispatlamak zorunda kalmadan yazdığı yazılara sohbet denir.

E.

1. SORU

“İşe girebilmek için iyi bir CV bırakmalısınız.” cümlesindeki altı çizili kelimenin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) özgeçmiş B) dilekçe C) rapor D) kağıt

2. SORU

“Ağacın altına oturup boğazdan geçen gemileri seyretti.” cümlesinde altı çizili kelimelerin kullanıldığı anlamlar hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) yan – terim C) gerçek – terim
B) mecaz – yan D) yan – gerçek

3. SORU

Aşağıdaki kelimelerden hangisi isimden isim türeten yapım eki almıştır?
A) Yapılar B) sebepsiz C) başlıyor D) söyletmiş

4. SORU

Aşağıdaki kelimelerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır?
A) kalecimiz B) görgülü C) karma D) baykuş

5. SORU

“Anadolu halk ozanlarının bir yönü de destan şairi olmalarıdır. Hemen her ozan bir ya da birkaç destan söylemiş, yazmıştır. Destanları; halkı etkileyen, halka heyecan veren olaylar yaratır. Bir savaş, savaşta bir kahramanlık, kazanılan bir zafer destanlara konu olduğu gibi; toplumu içinden yaralayan acıklı olaylar da destanlara kaynak olabilir. Can ve mal kaybına yol açan büyük depremler, sel baskınları, yangınlar gibi…”
Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Anadolu halk ozanları aynı zamanda destan şairidir.
B) Anadolu halk ozanları en çok kahramanlık üzerine destanlar yazmıştır.
C) Destanlar toplumu derinden etkileyen olayları anlatır.
D) Destanlar farklı konularda yazılabilir.


⇒ Milli Kültür Teması Tema Sonu Değerlendirme Cevapları Sayfa 137 ⇐

6. SORU

“Günün bitiminde rüzgâr, uzak tepelerden bir kaplan kükremesi gibi birdenbire koptu. Bu rüzgârlar, ışığı çoktan sönmüş yağmurdan ağırlaşmış bulutları, gökyüzünün sıcağını yıkayıp götürdü. Yağmurdan sonra ortalığı basan sisler sonunda açılınca sakin, kurşuni ufuklardan serin bir şafak söktü.”
Yukarıdaki metinde kullanılan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öyküleme B) Tartışma C) Betimleme D) Açıklama

7. SORU

“Roman okumayı sevmeyenler arasında masaldan, destandan tat alanlar bulunabilir. Masal bize olmayacak şeyleri anlatır. Bizi yeryüzünün zorluklarından, yasalarından, törelerinden uzaklaştırıp cinlerin, perilerin dünyasına götürür. Roman ise gerçekten uzaklaşmaz, hep gerçeği anlatmaya çalışır.”
Yukarıdaki metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Örnekleme B) Tanık gösterme C) Karşılaştırma D) Benzetme

8. SORU

“Kendisine değer verilmemek, adı anılmamak” anlamındaki deyim aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Esprileri kabak tadı vermeye başladı.
B) Onun buralarda esamesi okunmaz.
C) Zerrin’in sağı solu belli olmaz, her an konuşabilir.
D) Yaptıklarımız bize pahalıya patladı.

9. SORU

Uçun kuşlar, uçun doğduğum yere
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır.
Ormanlar koynunda bir serin dere
Dikenler içinde sarı gül vardır.
Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI
Yukarıdaki şiirin ana duygusu hangisidir?
A) Sıla özlemi C) Anne sevgisi
B) Yaşama sevinci D) Yalnızlık korkusu

10. SORU

Aşağıdakilerin hangisinde “ki” ilgi zamiri olarak kullanılmamıştır?
A) Yerdeki çöpleri alarak çöp kutusuna attı.
B) Neşe’dekileri çok beğendik.
C) Bizimkilerin erken geleceği yok.
D) Bu tasarımlar Murat’ınkinden iyi değil.

11. SORU

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır?
A) Hangi yolu kullanarak buraya geldiniz?
B) İlaçlarını düzenli olarak kullanıyor musun?
C) Bu güzelim çiçekleri nereden aldınız?
D) Verilen adrese nasıl ulaşabiliriz?

12. SORU

“O” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde farklı bir zamir olarak kullanılmıştır?
A) Evden çıkmadan önce onu ütüleyeceğim.
B) Onu cebine koy diyerek arkadaşını ikaz etti.
C) Ondan bir yudum alıp kitabımı okumaya devam ettim.
D) Ülkemize gelince onu önce Sultanahmet’e götüreceğiz.

13. SORU

“Oğlunuz kitaplarını benim kardeşime bırakarak yanınıza gelmiş.” cümlesinde iyelik zamiri almış kaç sözcük vardır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2

“6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 135” için bir yorum

Ebuşule için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir