6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 117

İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin bu yıl okudukları Türkçe Çalışma Kitabının MEB yayınları için cevapları bu sayfaya izler için ekledik. Ayrıca 3-4 saatte, 1 veya 2 saatlik ara vermek de konsantrasyonu artırmak ve bıkmadan çalışmayı sağlamak için çok önemlidir.
Ara verilmeden çalışıldığınızda, bilgileri daha çok karıştırırsınız, iki şıkka indirip yanlışı cevaplandırma oranınız artar. İlk 45 dakikadan sonra zayıf kaydetmeye başlarsınız. Çalıştığınızı zannedersiniz, ama etkisiz öğrenirsiniz.

Sayfaların cevapları çözüldükçe içeriklerimizi güncelliyoruz yani bugün bakıp da göremediğiniz sayfa yarın eklenmiş olabilir. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. İyi dersler…

Sayfanın Cevapları:

6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 115-116-117-118, Anadolu’da Renkler Üstüne metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.

1. ETKİNLİK

a) Okuduğunuz metinde geçen bazı kelimeler ve anlamları karışık bir şekilde aşağıda verilmiştir. Sözlükten yararlanarak kelimeleri anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

a. yeğin
b. murat
c. desen
d. tezgâh
e. gergef
f. uçkur
g. peşkir
h. mazı
ı. ala
i. boz
j. gonca
k. cümbüş

j. Henüz açılmamış veya açılmak üzere olan çiçek.
ı. Karışık renkli, çok renkli, alaca.
f. Şalvarı bele bağlamaya veya bir şeylerin ağzını büzmeye yarayan bağ.
h. Servigillerden bir süs bitkisi.
b. İstek, dilek.
i. Kül rengi, gri.
c. Tahta, çini, kumaş, kâğıt vb. yüzeylerin üzerine yapılan çizim.
d. Üzerinde genellikle el veya küçük makinelerle iş görülen yapım aracı.
k. Canlılık, coşku.
g. Genellikle pamuk ipliğinden dokunmuş ince havlu.
a. Zorlu, katı, şiddetli.
e. Üzerine kumaş gerilerek nakış işlemeye yarayan çerçeve

b) Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki deyimlerin anlamlarını bulunuz. Bu deyimleri anlamlarına uygun birer cümlede kullanınız.

dile gelmek: Önce konuşamazken konuşmaya başlamak.
cümlem: Şu bilgisayar dile gelseydi de derslerime ne kadar çok çalıştığımı söyleseydi.

ele avuca sığmamak: Çok hareketli olmak, söz dinlememek, kural tanımamak.
cümlem: Onun ele avuca sığmaması başınıza dertler açacak.

meydana getirmek: Oluşmasını sağlamak, oluşturmak.
cümlem: Bir saatte, boya ve fırça kullanarak duvarda bir şaheser meydana getirdi.

c) Okuduğunuz metinde geçen terim anlamlı kelimelere beş örnek veriniz.

1. desen
2. gergef
3. peşkir
4. uçkur
5. boyalık


⇒ Anadolu’da Renkler Üstüne Metni Cevapları Sayfa 116 ⇐

2. ETKİNLİK

Sizce, yazarın “Anadolu’da Renkler Üstüne” metnini yazma amacı nedir? Düşüncelerinizi kısaca yazınız.

Anadolu kültüründe süslemelerdeki renklerin anlamları, bu renklerin önemi hakkında okuyucuya bilgi sunmak.

3. ETKİNLİK

Aşağıda okuduğunuz metinden bir parça verilmiştir. Bu bölümde kullanılan düşünceyi geliştirme yolunu noktalı yere yazınız.

Anadolu’nun çeşitli bitkileri bu renklerdedir. Kırmızı mı gerek, kaynatırlar kızılçam kabuğunu,
kara mazıyı, sütleğeni, doğu çınarını, işte size tutam tutam kırmızı. Sarı mı istiyorsunuz, papatya çiçeğinden, yeşil yabani naneden, kahverengi ceviz kabuğundan. Daha başka otlar, kökler çeşit çeşit renk verir. Yıllar yılı solmayan, güneşe, suya dayanıklı boyalar, Anadolu’nun geleneksel boyalarıdır.

Kullanılan düşünceyi geliştirme yolu: Örneklendirme

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki özelliklerden okuduğunuz metne ait olanları işaretleyerek metnin türünü bulunuz.

[   ] 1. Metinde yazarın başından geçen bir olay anlatılmıştır.
[] 2. Metinde yazar bir konu hakkında görüşlerini ve düşüncelerini anlatmıştır.
[] 3. Yazar görüşlerini ve düşüncelerini ispatlama ihtiyacı duymadan yazmıştır.
[   ] 4. Cansız varlıklara insan özelliği verilerek onlar konuşturulmuştur.
[   ] 5. Gezilip görülen yerler ile ilgili bilgi verilmiştir.
[] 6. Metinde anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları kullanılmıştır.
Metnin türü: Deneme


⇒ Anadolu’da Renkler Üstüne Metni Cevapları Sayfa 117 ⇐

5. ETKİNLİK

Renklerin size ifade ettiklerini yazınız. Yazınızda giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine dikkat ediniz ve yazınıza bir başlık belirleyiniz.

Renklerin size ifade ettiklerine göre bu etkinliği kendiniz yapabilirsiniz.


⇒ Anadolu’da Renkler Üstüne Metni Cevapları Sayfa 118 ⇐

a) Tam olarak belli olmayan varlık, nesne ya da kişilerin yerine aşağıdaki kelimeleri örnekteki gibi yazıp cümleleri tamamlayınız.

1. Sonucun bu kadar güzel olacağı pek çoğumuzun aklına gelmezdi.
2. Biri yer, biri bakar; kıyamet ondan kopar.
3. Sınavda soruların hepsini cevaplayıp birinci oldu.
4. Parasının tamamıyla annesine hediye almıştı.
5. Yavru kedi kimseye belli etmeden eve girmişti.
6. Bizim küçük Hasan bile oradakilerin çoğunda uzundu.
7. Bazıları iyilik yapmayı kendilerine meslek edinmiş gibidir.
8. Alçakgönüllülük herkeste olmayan güzel bir davranıştır.
9. Harçlığının birazını depremde zarar görenlere gönderdi.
10. Kimilerine göre yürümek koşmaktan daha iyi bir egzersizdir.
11. Çok istediğim oyuncağı başkası almıştı.
12. Uzun yoldan gelenlerin birçoğunun gözleri uykusuzluktan kızarmıştı.
13. Aldığım kitapların birkaçına bakıverdim.
14. Hiç kimse bizimle ilgilenmiyordu.

b) Siz de yukarıdaki kelimeleri kullanarak üç cümle yazınız.

— Artık herkeste bir cep telefonu var.

— Yemeğin hepsini yersen karnın ağrır.

— Bu sınavdan hiç kimse yüz alamaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir