6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Dörtel Yayınları Sayfa 141 Yanıtlar (Tamamı)

Değerli öğrencilerimiz Dörtel yayınları 6. Sınıf Din Kültürü ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Ailenin görevi en baştan, uygun ortamı hazırlamak, kararlı olmak ve kontrol etmektir. Onun yerine endişelenmek, ondan daha çok olayı sahiplenmek çocuğun ders çalışmayı ailesi için yapması gereken bir olay olarak algılamasına neden olur. O zaman çalışmayı aileye karşı kullanır. Yani onları mutlu etmek ya da isteklerine ulaşmak, kızdırmak için kullanmaya başlar. Oysa bu onun işidir ve olumlu, olumsuz sonuçlarına da katlanmalıdır.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 141 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

6. Sınıf Dörtel Yayınları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 141 Cevabı 

9. Türkler arasında iş ve ticaret ahlakının yerleşmesinde önemli rolü olan esnaf teşkilatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hanefilik B) Mâturîdîlik C) Mevlevilik D) Ahilik

  • Cevap: D

10. Mevlevilerin ney, kudüm gibi çalgılar eşliğinde, musiki ile birlikte belli bir ritim içinde belli bir düzen içinde dönmelerine ne denir?
A) Sema B) Raks C) Salınım D) Tekke

  • Cevap: B

11. Ehl-i Beyt ne demektir?
A) Peygamberimiz’in (s.a.v.) yakın arkadaşlarıdır.
B) Peygamberimiz’in (s.a.v.) ev halkı, aile fertleridir.
C) Peygamberimiz’e (s.a.v.) ilk inananlardır.
D) Peygamberimiz’le (s.a.v.) sohbet etmiş Müslümanlardır.

  • Cevap: B

12. I. Hz. Ali (r.a.)
II. Hz. Hüseyin (r.a.)
III. Hz. Ebu Bekir (r.a.)
IV. Hz. Fatıma (r.a.)
Yukarıdakilerden kaç tanesi Ehl-i Beyt’tendir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

  • Cevap: C

13. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına da “Y” yazınız.

  • Cevap:

(D) Türkler, Peygamberimiz (s.a.v.) zamanında kitleler hâlinde Müslümanlığı kabul etmişlerdir.
(D) Emeviler zamanında Türklerin Müslümanlığa geçişi bireysel düzeyde ve sınırlı kalmıştır.
(D) Türkler, fıkıh mezhebi olarak en çok Hanefi mezhebini benimsemişlerdir.
(Y) Hz. Hasan (r.a.) Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) büyük oğludur. (Oğulları: Kasım (r.a), Abdullah (r.a), İbrahim (r.a)’dir.)
(Y) Yunus Emre, Bektaşililiğin kurucusu kabul edilmektedir. (Hacı Bektaş-ı Veli)
(D) Mevlânâ, uzun yıllar Konya’da yaşamış ve burada vefat etmiştir.

(Y) Hacı Bektaş Veli, fıkıh alanındaki görüşleriyle tanınmış bir âlimdir. (edebiyat ve şiir)

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Bütün Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları İçin Tıkla