5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 238

Değerli öğrencilerimiz MEB yayınları 5. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Günlük ve haftalık planlar yapmalı ve ders çalışma süreleri bu planlara sadık kalarak devam etmelisiniz. Bunun sayesinde zamanı etkili ve verimli kullanmış olursunuz. Sevmediğiniz ders yoktur çalışmadığınız ders vardır. Ümitsizliğe kapılıp çalışmaktan vazgeçmek en büyük hatalardan biridir. Başarısızlıktan başarı doğar.  İnsan bilmediğinden korkar. Ne kadar çalışırsan o kadar öğrenirsin. Çalışmanızı sık sık bölmeyin Ders çalışma için ihtiyaç duyacağınız tüm malzemeleri çalışmaya başlamadan hazırlayın ki ara vermeyiniz. Dikkatiniz dağılmaya başladığında on dakikalık molalar verebilirsiniz.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

5. Sınıf  Meb Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 6. Ünite İnsan ve Çevre Sınavlarda Çıkmış Sorular ve Cevapları

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite İnsan ve Çevre  Sayfa 238, 239 Sınavlarda Çıkmış Sorular ve Cevapları 2017 – 2018

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 238 Cevabı

1. Aşağıdakilerden hangisi tarım ilaçlarının bilinçsizce ve aşırı kullanımının yol açabileceği sorunlardan biri değildir?Aşağıdakilerden hangisi tarım ilaçlarının bilinçsizce ve aşırı kullanımının yol açabileceği sorunlardan biri değildir?
A) Sulama sularıyla toprak altına sızan sularla birlikte tarım ilaçlarının yeraltı suyunu kirletmesi
B) Zararlı böceklerin yanında faydalı böceklerin de öldürülmesi
C) Tarım ilaçlarının besinler yoluyla insanlar ve hayvanlara geçerek birikime neden olması
D) Topraktaki bütün mikroskobik (mikroorganizma) canlı türlerinin artmasına yol açması

  • Cevap: D

Çözüm: Tarım ilaçları, tarım ürünleri ve topraktaki mikroskobik canlıları öldürür. Sayılarını arttırmaz, azaltır.

2. Doğal kaynakların azalması, dünya nüfusunun artması, geri dönüşümü zorunlu hale getirmektedir. Plastik ambalaj atıklarının geri kazanılması sonucu petrolden tasarruf sağlanabilmektedir. Verilen bilgide geri dönüşümle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kısa vadede verimli ancak yüksek maliyetli bir yatırım olduğu
B) Doğal kaynakların daha az kullanılmasıyla doğaya katkı sağlandığı
C) Birincil ham madde olarak oldukça elverişli olduğu
D) Fazladan bir enerji gerektirdiği

  • Cevap: B

ÇözümGeri dönüşüm ile atıklar tekrar kullanılabilir ve doğal kaynaklarımızın korunması sağlanabilir.

3. Şekilde bir bölgenin 15 yıl önceki ve bugünkü durumu verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bugünkü duruma gelinmesi için yapılan doğru uygulamalar arasında yer alır?
A) Tarımda verimi artırmak için kimyasal gübrelerin kullanılması
B) Evsel atıkların göl kıyısındaki toprağa gömülmesi
C) Göl yüzeyindeki kirlilik yapan maddeler için kimyasal ilaçlama yapılması
D) Fabrikada arıtma tesisleri kurulup faaliyete geçirilmesi

  • Cevap: D

ÇözümFabrikada arıtma tesislerinin kurulup faaliyete geçirilmesi bölgedeki kirliliği azaltan uygulamalardandır.

 4. I. Evsel atıkların oluşturduğu çevre kirliliğinin azalması
II. Denizlerin kirlenmesi
III. Genetiği değiştirilmiş organizmaların doğada kontrolsüz çoğalması
IV. Aşırı avlanmaların engellenmesi Yukarıdakilerin hangileri biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerdendir?
A) Yalnız II B) II ve III C) III ve IV D) II, III ve IV

  • Cevap: B

ÇözümDenizlerin kirlenmesi biyoçeşitliliği tehdit eder. Canlılar başka canlıları besin olarak kullanır. Bir canlı türünün bir bölgede sayıca artması besin olarak kullandığı başka canlı türlerinin yok olmasına sebep olabilir.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 239 Cevabı

5. Araştırmacılar, bir bölgede meydana gelen olay ve sonuçları ile ilgili inceleme yapıp rapor hazırlamışlardır. Bir gazete haberine göre, güneş enerjisiyle çalışan otomobillerin sayısı hızla artmaktadır. Bu durum devam ederse asağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A) Fosil yakıtların kullanılmasından kaynaklanan hava kirliliğinin azalması
B) Kalıcı kirlilik yapan atık çeşitlerinin artması
C) Havadaki oksijen oranının azalması
D) Asit yağmurlarının artması

  • Cevap: A

ÇözümKirlilik oluşturan maddelerden birisi de otomobillerin egzoslarından çıkan gazlardır. Otomobillerde fosil yakıt yerine enerji kaynağı olarak elektrik enerjisinin kullanılması egzos gazlarından kaynaklanan hava kirliliğini azaltır.

6. Öğrenciler, insan etkisiyle ortaya çıkan ve çevre sorunlarına yol açan faaliyetlerin listesini hazırlayacaklar. Buna göre asağıdakilerden hangisi bu listede yer almaz?
A) Isınmak için büyük ölçüde kömür kullanılması
B) Sanayi tesislerinden çıkan atıkların akarsulara verilmesi
C) Nüfus arttıkça doğal kaynakların aşırı ölçüde tüketilmesi
D) Doğal yaşam alanlarında kentleşmenin engellenmesi

  • Cevap: D

Çözüm: Doğal yaşam alanlarının korunması çevre sorunlarının ortaya çıkmasına sebep olmaz. Biyo- çeşitliliği koruyucu bir önlemdir.

7. Rapordaki sonuçlara göre bölgedeki olay aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Plansız şehirleşme B) Şiddetli deprem C) Nükleer patlama D) Sel felaketi

  • Cevap: A

Çözüm: Rapora göre bölgede insan nüfusu artmıştır. İnsan nüfusundaki artış düzensiz kentleşmeyi ortaya çıkarır. Düzensiz kentleşme doğal yaşam alanlarının bozulmasına ve canlıların başka bölgelere göçüne sebep olur.

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Bütün Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları İçin Tıkla

“5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 238” üzerine bir yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir