5. Sınıf MEB Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 115

Değerli öğrencilerimiz 5. Sınıf MEB yayınları Sosyal Bilgiler çalışma kitabının bütün sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Kitaptaki hemen hemen bütün sorularının cevapları siz kıymetli öğrencilerimiz için eokul sitesi tarafından özgün bir şekilde hazırlandı. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Bu çalışma, bilgiyi uzun hafızaya atmak açısından çok etkilidir. Aynı zamanda bilgiyi zihninizde daha net görmenizi, konular arasındaki ilişkileri daha iyi kurmanızı kolaylaştırır, genel resmi görmenizi sağlar. Ara vermek çalışmanın bir parçasıdır.
Ara vermeden, kesintisiz, non-stop yapılan bütün çalışmalar verimsizdir.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Berkay Yayınları 8. Ünite Hepimizin Dünyası Sayfa 115 Dış Ticaret Etkinlik Soruları ve Cevapları

Dış Ticaret

A. Evinizde bulunan elektrikli araçların kullanma kılavuzundaki bilgilerden yararlanarak bu ürünle­rin isimlerini ve hangi ülkelerde üretildiğini aşağıdaki kutulara yazınız.

 • Ürünün Adı: Elektrikli Süpürge
 • Üretildiği Ülke: Çin

*************

 • Ürünün Adı: Televizyon
 • Üretildiği Ülke: Güney Kore

*************

 • Ürünün Adı: Bilgisayar
 • Üretildiği Ülke: Japonya

*************

 • Ürünün Adı: Ütü 
 • Üretildiği Ülke: Türkiye

*************


B. Aşağıdaki kutulara ülkemizden ihraç edilen dört ürünün ismini yazınız.

 • Ürünün Adı: Bisküvi, Çikolata, Fındık, Çay

C. Ülkeler arasında ekonomik alışveriş yapılmasının üç sonucunu kendi önem sıranıza göre aşağıya yazınız. 

 • Ülkeler arası ilişkiler gelişir
 • Ülkeler arası maddi ilişkiler gelişir
 • Ülkeler arası dostluklar artar

5. Sınıf Berkay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Sayfa 114, 115 5. Ünite Gerçekleşen Düşler Cevapları

5. ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ

A. Testi Cevaplayalım

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Buluşlarla teknolojik gelişmeler arasındaki ilişkiyi aşağıdaki ifadelerden hangisi tam olarak açıklar?

 1. Buluşlar teknolojik gelişmelere göre yapılır.
 2. Buluşlar teknolojik gelişmelerin bir sonucudur.
 3. Teknolojik gelişmelerin temelinde buluşlar vardır.
 4. Teknolojik gelişme olmadan buluş yapılamaz.

Cevap: C


2. Teknolojik gelişmelerin toplum hayatı üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Aşağıdaki etkilerden hangisi teknolojik gelişmelerin sonuçlarından biri değildir?

 1. Gürültü kirliliği
 2. Sokak kirliliği
 3. Hava kirliliği
 4. Işık kirliliği

Cevap: B


3. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

 1. Meraklılık
 2. Araştırmacılık
 3. Yardımseverlik
 4. Çalışkanlık

Cevap: C


4. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bilime verdiği önemi gösterir?

 1. TBMM’nin açılması
 2. Medeni Kanunu’nun kabulü
 3. Saltanatın kaldınlması
 4. Türk Tarih Kurumunun kurulması

Cevap: D


5. Edison’un ampulü icat etmeden önce başarısız 2000 deney yapması onun aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu gösterir?

 1. Güvenilirlik
 2. Sabırlılık
 3. Yaratıcılık
 4. Cesurluk

Cevap: B


B) Boşlukları Dolduralım

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen kavramlardan uygun olanı yazınız.

 1. Buluşların sonuçlan olarak teknolojik gelişme yaşanır.
 2. İletişim alanındaki teknolojik gelişmeler insan hayatını çok kolaylaştırdı.
 3. Buluşların temelinde merak ve hayal gücü vardır.
 4. Teknolojik gelişmeler buluş ile yakından ilişkilidir.
 5. Bilim insanlarının ortak özelliklerinden biri de yaratıcılıktır.
 6. Bilim Çocuk, 7-12 yaş grubu için yayımlanan bilim dergisidir.

C) Düşünelim-Söyleyelim

Aşağıda verilen soruların cevaplarını söyleyiniz.

1. Buluşlarla teknolojik gelişmeler arasındaki ilişki nasıl açıklanabilir?

 • Cevap: Buluşlarla teknolojik gelişmeler arasında her ikisi birbirini destekler. 

2. Teknolojik ürünlerin yararları ve zararları konusunda neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap: Teknolojik ürünlerin yararları hayatımızı kolaylaştırır, Teknolojik ürünlerin zararları sağlığımızı olumsuz yönde etkliyebilir. 

3. Bilim insanlarının ortak özellikleri nelerdir?

 • Cevap: Bilim insanlarının ortak özelliği meraklı ve çalışkan olmalarıdır.  

4. Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi açıklayınız.

 • Cevap:  Atatürk yapmış olduğu devrimlerle bilim ve teknolojiye ne kadar önem verdiğini göstermiştir. 

5. Bilim ve teknolojiyle ilgili gelişmeler hangi yayınlardan takip edilebilir?

 • Cevap: ilim ve teknolojiyle ilgili gelişmeler dergilerden, internetten, televizyondan ve süreli yayınlardan takip edilebilir. 

6. Bir çalışmada yararlanılan kaynakları göstermek neden önemlidir?

 • Cevap: Bir çalışmada yararlanılan kaynakları göstermek o çalışmanın güvenirliliği açısından önemlidir.

Ç. Doğru ve Yanlışları Bulalım

Aşağıda verilen eşleştirmelerden doğru olanların başındaki kutuya D”, yanlış olanların başındaki kutuya “Y” harfi koyunuz.

 • (D) Edison  Ampul
 • (D) Wright Kardeşler Uçak
 • (Y) John Logie Baird  Radyo
 • (Y) Newton  Radyum
 • (Y) Cezerî  Dîvânü Lugâti’t-Türk
 • (D) Graham Bell  Telefon
 • (Y) Marconi  Televizyon
 • (D) Mongolfier  Uçan balon
 • (Y) Maria Curie  Çekim Yasası
 • (Y) Einstein Otomobil

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir