5. Sınıf MEB Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 114

Değerli öğrencilerimiz 5. Sınıf MEB yayınları Sosyal Bilgiler çalışma kitabının bütün sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Kitaptaki hemen hemen bütün sorularının cevapları siz kıymetli öğrencilerimiz için eokul sitesi tarafından özgün bir şekilde hazırlandı. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. 45 dakikada bir 15 dakika ara Ders çalışırken mutlaka her 45 dakikada bir 15 dakika ara verin. Bunun çini bir koronmetre kullanmak çok faydalıdır. Her 45 çalışma süresinin son 4-5 dakikasında o süre içerisinde gördüğünüz konulara, önemli gördüğünüz  yerlere göz atın.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Berkay Yayınları 8. Ünite Hepimizin Dünyası Sayfa 114  Biz Çocuklar Etkinlik Soruları ve Cevapları

Biz Çocuklar

Çocuklarla ilgili aşağıdaki şiiri okuyunuz ve şiirin altındaki soruları cevaplayınız.

Bir Çocuk Bahçesinde Çocuklar beni de alın içerinize,

Ben de güzel oyunlar oynamayı bilirim,

Çocuklar, imreniyorum şimdi size,

Yıllar oluyor ki kırıldı çemberim.

***************

Benim de devleri vardı masallarımın,

Keloğlan kahramanıydı sihirli dünyamın,

Periler uyurdu altında kiraz dallarının.

Bir çini kadar zengindi içi dünyamın.

***************

Benim de sapanlarım vardı söğüt dalından yapılı

Benim de kuşlanm vardı kafessiz ve şen,

Bir güzel evim vardı ki altın kapılı,

Benim de bir annem vardı ağlarken gülen.

Ceyhun Atuf KANSU

1. Şiirde çocukların hangi ortak yönleri ve ilgi alanlarından söz ediliyor?

 • Cevap  Oyun oynamaları, masal dinlemeleri, anne sevgileri ortaktır.

2. Şiir, üzerinizde nasıl bir etki bıraktı?

 • Cevap  Çok duygulandım. Bir kaç yıl önceye gittim.

3. Sizce şairin çocuklarla ilgili düşünceleri nelerdir?

 • Cevap Çocukluğunu özleyen, çocukluğu mutluluk dönemi olarak görmektedir.

4. Şiire bir dörtlük ekleseydiniz çocuklarla ilgili hangi unsurları ifade ederdiniz?

 • Cevap  Saf olmalarını, sevgi dolu olmalarını, barış içinde yaşamaları gerektiğini eklerdim.

5. Sınıf Berkay Yayıncılık Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Sayfa 114, 115 5. Ünite Gerçekleşen Düşler Cevapları

5. ÜNİTE DEĞERLENDİRMESİ

A. Testi Cevaplayalım

Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Buluşlarla teknolojik gelişmeler arasındaki ilişkiyi aşağıdaki ifadelerden hangisi tam olarak açıklar?

 1. Buluşlar teknolojik gelişmelere göre yapılır.
 2. Buluşlar teknolojik gelişmelerin bir sonucudur.
 3. Teknolojik gelişmelerin temelinde buluşlar vardır.
 4. Teknolojik gelişme olmadan buluş yapılamaz.

Cevap: C


2. Teknolojik gelişmelerin toplum hayatı üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Aşağıdaki etkilerden hangisi teknolojik gelişmelerin sonuçlarından biri değildir?

 1. Gürültü kirliliği
 2. Sokak kirliliği
 3. Hava kirliliği
 4. Işık kirliliği

Cevap: B


3. Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

 1. Meraklılık
 2. Araştırmacılık
 3. Yardımseverlik
 4. Çalışkanlık

Cevap: C


4. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün bilime verdiği önemi gösterir?

 1. TBMM’nin açılması
 2. Medeni Kanunu’nun kabulü
 3. Saltanatın kaldınlması
 4. Türk Tarih Kurumunun kurulması

Cevap: D


5. Edison’un ampulü icat etmeden önce başarısız 2000 deney yapması onun aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olduğunu gösterir?

 1. Güvenilirlik
 2. Sabırlılık
 3. Yaratıcılık
 4. Cesurluk

Cevap: B


B) Boşlukları Dolduralım

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen kavramlardan uygun olanı yazınız.

 1. Buluşların sonuçlan olarak teknolojik gelişme yaşanır.
 2. İletişim alanındaki teknolojik gelişmeler insan hayatını çok kolaylaştırdı.
 3. Buluşların temelinde merak ve hayal gücü vardır.
 4. Teknolojik gelişmeler buluş ile yakından ilişkilidir.
 5. Bilim insanlarının ortak özelliklerinden biri de yaratıcılıktır.
 6. Bilim Çocuk, 7-12 yaş grubu için yayımlanan bilim dergisidir.

C) Düşünelim-Söyleyelim

Aşağıda verilen soruların cevaplarını söyleyiniz.

1. Buluşlarla teknolojik gelişmeler arasındaki ilişki nasıl açıklanabilir?

 • Cevap: Buluşlarla teknolojik gelişmeler arasında her ikisi birbirini destekler. 

2. Teknolojik ürünlerin yararları ve zararları konusunda neler söyleyebilirsiniz?

 • Cevap: Teknolojik ürünlerin yararları hayatımızı kolaylaştırır, Teknolojik ürünlerin zararları sağlığımızı olumsuz yönde etkliyebilir. 

3. Bilim insanlarının ortak özellikleri nelerdir?

 • Cevap: Bilim insanlarının ortak özelliği meraklı ve çalışkan olmalarıdır.  

4. Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önemi açıklayınız.

 • Cevap:  Atatürk yapmış olduğu devrimlerle bilim ve teknolojiye ne kadar önem verdiğini göstermiştir. 

5. Bilim ve teknolojiyle ilgili gelişmeler hangi yayınlardan takip edilebilir?

 • Cevap: ilim ve teknolojiyle ilgili gelişmeler dergilerden, internetten, televizyondan ve süreli yayınlardan takip edilebilir. 

6. Bir çalışmada yararlanılan kaynakları göstermek neden önemlidir?

 • Cevap: Bir çalışmada yararlanılan kaynakları göstermek o çalışmanın güvenirliliği açısından önemlidir.

Ç. Doğru ve Yanlışları Bulalım

Aşağıda verilen eşleştirmelerden doğru olanların başındaki kutuya D”, yanlış olanların başındaki kutuya “Y” harfi koyunuz.

 • (D) Edison  Ampul
 • (D) Wright Kardeşler Uçak
 • (Y) John Logie Baird  Radyo
 • (Y) Newton  Radyum
 • (Y) Cezerî  Dîvânü Lugâti’t-Türk
 • (D) Graham Bell  Telefon
 • (Y) Marconi  Televizyon
 • (D) Mongolfier  Uçan balon
 • (Y) Maria Curie  Çekim Yasası
 • (Y) Einstein Otomobil

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir