12. Sınıf MHG Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 79

Sevgili misafirlerimiz 12. Sınıf MHG yayınları Dil ve Anlatım ders kitabının bütün sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Dil bilimi ve edebiyat dilleri inceleyen bilim dalıdır bu incelemeyle ilgilenen kişiye dil bilimci denir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Özellikle Türkçe ders konularında ki anlatımların zıtlık ve yakınlık durumları karşılaştırılarak aralarında mukayese yapılması gerekiyor. Baktığımızda her ne kadar Türkçe konuları birbirinden bağımsız gibi görünmüş olsa da aslında tam anlamı ile birbirinden bağımsız olmadıklarını da söyleyebiliriz.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

SAYFA 79

2. Aşağıdakilerden hangisi hikâye ve romanın ayırıcı unsurlarından biri değildir? 
A) Hikâyede genellikle tek bir olay ya da durum, romanda iç içe girmiş olaylar zinciri vardır.
B) Hikâyede kişi sayısı az; romanda çoktur.
C) Hikâyede zaman ve mekân romana göre sınırlıdır.
D) Hikâyede genellikle kahraman bakış açısı, romanda ise ilahi bakış açısı egemendir. 
E) Hikâye hacim olarak romandan daha dardır.

 3. Aşağıdakilerden hangisi roman yazmamıştır? 
A) Namık Kemal
B) Orhan Pamuk
C) Yaşar Kemal
D) Kemal Tahir
E) Ahmet Haşim 

4. Memduh Şevket Esendal’ın hikâyeleriyle ilgili aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır? 

A) Kahramanlarını sıradan insanlar arasından seçer.
B) Önemsiz gibi görülen konuları işler.
C) Hikâyelerinin sonu şaşırtıcı değildir.
D) Dili açık ve yalındır.
 E) Hikâyelerinde kötümser bir hava egemendir. 

5. “Artık ana dili büsbütün işitilmez olmuştu. Hasan köşeye büzüldü; bir şey soran olsa da susuyordu, yanakları pençe pençe, al al olarak susuyordu. Portakal bahçelerine dalmış, göğsünde bir katılık, gırtlağında lokmasını yutamamış gibi bir sert düğüm, hep susuyordu.

” “Eskici” adlı hikâyeden alınan bu paragrafla ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi yanlıştır? 
A) Anlatım yalın ve açıktır.
B) Paragrafta hem betimleme hem çözümleme yapılmıştır.
C) Anlatım üçüncü kişinin ağzından yapılmıştır.
D) Okuru olay içinde yaşatmak hedeflenmiştir.
 E) Hasan’ın susma nedeni İstanbul’dan uzaklaşmasıdır. 

6. Tarık Buğra’nın “Küçük Ağa” adlı romanıyla ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi yanlıştır?
A) Bir din görevlisinin Kurtuluş Savaşı’na destek oluşu anlatılmaktadır.
B) Roman kahramanlarından biri de Çolak Salih’tir.
C) Romanın başkişisine önce “İstanbullu Hoca”, daha sonra “Küçük Ağa” denmiştir.
 D) Otobiyografik özellikler taşıyan bir romandır. 
E) Roman “Küçük Ağa” ve “Küçük Ağa Ankara’da” olmak üzere iki ciltten oluşmaktadır.

AÇIKLAMA : Tarihi roman özelliği taşır.

7. “Bu tutarsızlıklarından sonra gel de güven!” Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Özne eksikliği
B) Nesne eksikliği
C) Dolaylı tümleç eksikliği 
D) Çoğul ekinin gereksiz kullanılması
E) Yüklem eksikliği

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Bütün Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları İçin Tıkla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir