10. Sınıf Biryay Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 58

Değerli öğrenci ziyaretçilerimiz 10. Sınıf Biryay yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabının tüm sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Çalışırken ezber yapmaktan ziyade sanatçılarla ilgili okumalar yapmak özetler biyografiler okumak edebi dönemleri araştırmak yararlı olacaktır. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Sınavda gelen Türkçe sorularını anlam bilgisi, dil bilgisi, anlatım bozuklukları, yazım bilgisi ve edebiyat bilgilerinden meydana gelen temel başlıklar altında toplamak mümkündür. Soruların %80’i ise anlam bilgisi ile ilgili sorulardan oluşmaktadır. Bu da sınavda ezbere dayalı bilgi aranmadığının, daha ziyade yorum ve kavrama gücünün denendiğinin açık bir göstergesidir.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Türk Edebiyatı Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 58

1. “Türklerin ilk, güzel ve değerli eserleri Köktürkler devrinde, Köktürk veya Orhun yazısıyla yazılan ve dikilen bengütaşlarıdır Orkun / Orhun Irmağı yakınlarında bulunduğu için bu taşlara Orhun Abideleri de denilmektedir Taşların ilki vezir Bilge Tonyukuk tarafından Yollug Tigin’e yazdırılmıştı. 720-724 yılında diktirilmiştir. Diğer iki kitabenin de yazarı Yollug Tigin’dir Kültigin adına dikilen abide 732 yılında dikilmiştir Bilge Kağan abidesi ise ölümünden bir yıl sonra kendi oğlu tarafından 735 yılında diktirilmiştir Orhun Abideleri Köktürk alfabesiyle yazılmıştır Bu alfabe bizim öz alfabemizdir ve Türkçenin seslerini karşılayan bir alfabedir Alfabe sağdan sola doğru yazılır ve otuz sekiz harflidir Bu harflerin yirmi altısı ünsüz, dördü ünlü, sekizi de birleşik harflidir. Türkler IX. yüzyıldan itibaren Uygur yazısı kullanmışlardır. Uygur yazısı on dört harflidir. Bu harflerin on biri ünsüz, üçüde ünlüdür.”

Yukarıdaki paragrafta verilen bilgiler ışığında düzenlenen aşağıdaki yargılardan doğru olanları”x” ile işaretleyerek belirtiniz.

Bengütaşlara genel bir deyimle balbal denirdi.

Köktürk Yazıtları’na Orhun Abideleri de denilmektedir. X

Kitabelerin yazarı Yollug Tigin’dir.X

Orhun Abideleri, Köktürk alfabesiyle yazılmıştır.X

Köktürk alfabesi bir Türk alfabesidir.X

testonline.blogcu.comTürkler XIII. yüzyıldan itibaren Uygur yazısını kullanmışlardır.

Orhun Kitabeleri (Abideleri) aynı zamanda tarih, hatıra ve nutuk (hitabet, söylev) türünün ilk örnekleridir.X


“Gündüz de gece de dörtnala koşturup gittik.

Kırgız’ı uykuda bastık.

Uykusunu mızrak ile açtık.

Hanı, ordusu toplanmış.

Savaştık,

mızrakladık.

Hanını öldürdük.

Kağana Kırgız kavmi teslim oldu, baş eğdi.

Geri döndük,

Geçmiş zamana nisbetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da başarılı olacağımıza şüphem yoktur. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır; Türk milleti zekidir.

Çünkü Türk milleti millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yenmesini bilmiştir.

Kögmen ormanını dolanıp geldik.”

Tonyukuk Abidesi adlı metin ve Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’ndan alıntılanan yukarıdakiparagraflarda koyu renkle gösterilen kelimeleri ses ve hareket unsuru bakımından inceleyiniz. Bu ifade tarzlarının metnin anlatımındaki işlevini tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

bu ifadeler, bu kelimeler nutuk metinlerinde vurgulanan kelimelerdir Bu ifadeler dönemin kültürü ve yaşayışı hakkında bilgi vermekle birlikte eserin anlatım türünü de yansıtır. Örneğin Orhun abidelerinden alınan metindeki kelimeler fiildir. Anlatımın öyküleyici olduğunu göstermeke. Aynı zamanda dönemin yaşayışını da görmekteyiz.

3.  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

•  Türk edebiyatının en eski ve önemli yazılıkaynağı..ORHUN ABİDELERİ

•  Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi…..NUTUK….. türünde bir metindir.

•…..UYGUR... yazılı metinleri dinî konularda yazılmış tercüme metinlerdir.

4.  Aşağıdaki boş bırakılan yerleri en iyi tamamlayan seçeneği bulunuz.

Orhun Abideleri…………………………. tarafından……………. diktirilen ilk yazılı eserdir.

A) Bilge Kağan / VIII. yüzyılda                          B) Tonyukuk/VIII. yüzyılda

C) Yollug Tigin / VIII. yüzyılda                           D) Kül Tigin / VII. yüzyılda

E) Kaşgarlı Mahmut / VII. yüzyılda

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Bütün Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları İçin Tıkla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir