10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları Sayfa 223

Değerli öğrencilerimiz Gün yayınları 10. Sınıf Coğrafya ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Çünkü farklılıklara saygı toplumun temel değeridir. Kişi öncelikli olarak kendine saygı duyar, sonra kendinin saygın bir birey olduğunu fark eder ve daha sonra diğerlerinin farklılıklarına saygı duyar. Böylece değerler ve saygı dışarıdan bir zorlama olmaktan çıkar, içsel bir motivasyon haline dönüşür.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

10. Sınıf Gün Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 223 Cevabı 

3. I. Erkek nüfus oranı
II. Kentsel nüfus oranı
III. Ortalama yaşam süresi
IV. Doğal nüfus artış hızı
Türkiye nüfusunda yukarıdakilerin hangileri 1950’den sonra sürekli artmıştır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

  • Cevap: C

4. Tarım alanlarının dar, tarımla uğraşanların çok olduğu yerlerde tarımsal nüfus yoğunluğu yüksek olur.
Buna göre haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisinde tarımsal nüfus yoğunluğunun daha yüksek olması beklenir?
A) I B) II C) III D) IV E) V

  • Cevap: A

5. Tarımda makineleşme arttıkça kırdan kente göçler de artmaktadır.
Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangisi, tarımda makineleşmeye elverişli olmadığından bu nedenli göçlerin gerçekleşmesi beklenmez?
A) I B) II C) III D) IV E) V

  • Cevap: D

6. I. Gelibolu Yarımadası
II. Kocaeli Yarımadası
III. Taşeli Yarımadası
IV. Ege kıyıları
Yukarıdakilerden hangileri Türkiye’nin seyrek nüfuslu yerlerindendir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

  • Cevap: B

7. Aşağıdakilerden hangisi göçe neden olan itici faktörlerdendir?
A) Tarımda makineleşme
B) Sağlık kuruluşlarının bulunması
C) İş olanaklarının çok olması
D) Eğitim olanaklarının fazla olması
E) Sosyal olanakların fazla olması

  • Cevap: A

8. Türkiye’de nüfus artış hızının bazı dönemlerde artıp bazı dönemlerde azalmasında,
I. Savaşlar
II. Ekonomik koşullar
III. Dış göçler
gibi etmenlerden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

  • Cevap: E

9. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze kadar geçen sürede Türkiye nüfusunun artması veya azalmasında etkili olmamıştır?
A) Hatay’ın ana vatana katılması
B) Yunanistan ile Türkiye arasındaki mübadele göçü
C) 1950’den sonra yoğunlaşan kırdan kente göçler
D) Avrupa ülkelerine gerçekleşen işçi göçleri
E) Yurt dışına gerçekleşen bilim insanlarının göçü

  • Cevap: C

 

Yazılı Soruları ve Cevapları İçin Tıkla

Bütün Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları İçin Tıkla

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir