9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları Sayfa 78 Yanıtlar (Tamamı)

Değerli öğrencilerimiz MEB yayınları 9. Sınıf İngilizce çalışma kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Fakat Türkçe dersi nasıl çalışılır öğrendiğiniz takdirde artık derste zorluk çekmeden öğrenecek ve sorularda takılı kalmayacaksınız. Hem bireysel çalışma hem de ders ortamında dersi iyi kavrama Türkçe Dersini kısa süre içerisinde en iyi şekilde anlamanıza da yardımcı olacaktır. Türkçe dersinde konular işlenmeye başlanırken ilk öncellikle karmaşık konulardan değil basit konulardan yola çıkılması gerekmektedir.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf  Meb Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 78 Cevabı

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Meb Yayınları 10. Ünite Television And Social Medi Sayfa 78 Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

SORULAR

G. Put the words in order to make meaningful sentences.
1. calling / Jack / is / This
2. talk to / I / Allison / Can
3. back / Can / call / you / later
4. busy / afraid / I / now / am / is / she / right
5. join / like / you / Would / to / us

H. Rewrite the sentences as in the example.
1. There aren’t any vegetables at home.
There are some vegetables at home.
2. I am going to cook some pasta for dinner.
3. We need some sugar for this dessert.
4. She isn’t going to eat any fish today.
5. There is some rice in the bowl.

I. Put the lines of the dialogue in the correct order.
____ a) Sure. How much would you like?
____ b) Here you are. That’s £2.50.
____ c) How can I help you?
____ d) Two cartons, please.
____ e) Have you got any daily milk?

J. Complete the sentences with willor won’tand one of the verbs in the box.

look / grow / sleep / pass / take
1. Don’t worry about the exam. I’m sure you _______________________.
2. You should try on this jacket. It _______________________ good on you.
3. Don’t plant those flowers under the tree. They _______________________ there. It’s too dark.
4. I have eaten three pizzas this evening. I’m afraid I _______________________ well tonight.
5. A : The baby has a fever.
B : Don’t worry. I _______________________ her to the hospital.

K. Complete the sentences with will future or be going to future.

1. A : What are your plans for this weekend?
B : I ___________ (meet) my old school friend.
2. A : Are you ready to order, sir?
B : Um… OK. I ___________ (have) the chicken with vegetables.
3. It’s 10.15 a.m. and Nathan is still in bed . He ___________ (miss) the 10.30 train.
4. It’s very hot here. I think I ___________ (turn on) the air conditioner.
5. A: You mustn’t tell Sally anything about her birthday party. It must be a surprise.
B : OK. I ___________ (keep) it secret. I ___________ (tell) her.
6. Have you heard the news? Lauren ___________ (move) to Madrid.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 78 Cevabı Meb Yayınları Yeni Müfredat