9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları Sayfa 77

Değerli öğrencilerimiz MEB yayınları 9. Sınıf İngilizce çalışma kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Türkçe, hem dil hem de anlam olmak üzere iki ana sınıfa ayrılmış bölümlerde oluşmaktadır. Öğrenciler çoğu zaman iki ana bölüme ayrılmış olan konuları çalışırken zorlandığı noktalar olabiliyor. Özellikle sözel yeteneği zayıf olan öğrenciler Türkçe derslerinden başarısız sonuçlar almakta ve hatta çoğu zaman Türkçe derslerinden tamemen kopmaktadır.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf  Meb Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 77 Cevabı

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Meb Yayınları 10. Ünite Television And Social Medi Sayfa 77 Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

SORULAR

A. Match the pictures with the party types.

B. Write the names of the shops.

1. You can buy sausages at the
2. You can buy vegetables at the
3. You can buy trousers at the
4. You can buy bread at the
5. You can buy a magazine at the

C. Match the words with the correct food types.

dairy products :
vegetables :
fruit :
meat

D. Complete the sentences with the phrasal verbs in the box.

1. Let’s ________________ the radio and listen to the weather forecast.
2. You had better ________________ all the broken toys to make some space in your kids’ room.
3. I searched the Net to ________________ about the life and works of Picasso.
4. If you ________________ a diet with the help of a nutritionist, you can safely lose weight.

E. Complete the sentences with the words / phrases in the box.

1. After a tiring day, I go home and feel relaxed in my ________________ armchair.
2. If you don’t want to miss the train, ________________ your handbag and leave home at once.
3. When I ________________, I can read only for a few minutes before I fall asleep.
4. It’s ________________ to watch all those soap operas. The plot is so predictable.
5. I am a fan of “Big Bang Theory”. I love the sense of ________________ of all the characters.
6. Our team is so strong. It will be ________________ to win the match.

F. Complete the sentences with be going to and the verbs in brackets.

1. Sue _____________________ (not invite) some of her friends to her party.
2. I _____________________ (spend) all my money for my brother’s present.
3. Mandy _____________________ (do) shopping for the party.
4. ___________________ you ___________________ (write) the invitation letters this evening?
5. My mother and I _____________________ (cook) before the party starts.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 77 Cevabı Meb Yayınları Yeni Müfredat