9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları Sayfa 76

Değerli öğrencilerimiz MEB yayınları 9. Sınıf İngilizce çalışma kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Bu paragrafları okuma ve yorumlama noktasında kitap okumayan öğrenciler çok zorlanırken, kitap okuyan öğrenciler hiçbir zorluk çekmezler. Bu sayede hem soruyu doğru çözerler, hem de sınavda zaman kazanırlar.Okuması kötü olan bir öğrenci ise hem soruya yanlış yanıt verir, hem de sınav süresinin büyük bir kısmını paragrafları okumaya ayırır.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf  Meb Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 76 Cevabı

.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Meb Yayınları 10. Ünite Television And Social Medi Sayfa 76 Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

SORULAR

Match each sentence with one of the descriptions below.
A. a prediction based on present evidence
B. an arrangement
C. a general prediction about the future
D. on the spot decision
E. a promise
F. a future plan

1. The bus is leaving in two minutes. Stop looking at your phone.
2. It’s Sue’s birthday next week, so I am going to buy her some DVDs.
3. I won’t tell you what happened at the end of the movie. I promise.
4. This documentary is really boring. I will change the channel.
5. Look at the surfing gorilla in the movie. Oh! It’s going to fall into the sea.
6. I am sure you will have a wonderful time while you’re watching La La Land.
7. I am off tomorrow. I’m going to zap through the channels all day.
8. I feel really tired. I won’t watch tonight’s episode of Teen Wolf.
9. I can’t stay with you after school tomorrow. I am watching my brother’s rehearsal.
10. I hope social media will disappear in the future.

Complete the dialogue with “will future” or “be going to future” using the verbs in brackets.

Ken: What are your plans for this weekend, Carla?
Carla: I __________________(see) a new play on Saturday at the Odeon
Theatre.
Ken: Have you bought the tickets, yet?
Carla: Not yet, but I __________________(buy) them this afternoon. Would
you like to come?
Ken: Yes, it would be very nice.
Carla: OK. I __________________(buy) a ticket for you, too.
Ken: Great . What time does the play start?
Carla: At eight o’clock.
Ken: That’s fine. I _______________(be) there around 7.15. Oh, one more
thing. I’ve got no money at the moment. I _______________(pay) for the ticket on Saturday. Is that
OK?
Carla: Yes, that’s OK, no problem.

Circle the correct option

1. Monica and Harry are getting / will get in the next episode next week.1. Monica and Harry are getting / will get in the next episode next week.
2. My son is always playing with his phone. He is going to fail/is failing his exams.
3. A: I can’t find the remote control anywhere.
B: Don’t worry, I am going to help / will help you find it.
4. Be careful! You are going to break/ are breaking the vase.
5. The popcorn and coke are ready for the movie night. We are watching/ will vvatch Avengers.
6. A: Do you know what to buy your grandmother for her birthday?
B: Yes, I am going to buy / will buy her a smart phone.
7. Don’t take your friend’s tablet without his permission or he is getting/ willget angry with you.
8. We have made all the arrangements and preparations for the school play. We are acting/ will act on Tuesday evening.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 76 Cevabı Meb Yayınları Yeni Müfredat