9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları Sayfa 50

Değerli öğrencilerimiz MEB yayınları 9. Sınıf İngilizce çalışma kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Türkçe sarmal bir derstir: Türkçe dersi sarmal bir derstir. Konular birbirini tamamlayarak ilerler. Bugün öğrenilen bir konu birkaç konu sonraki öğrenmeleri etkileyecek, eksik öğrenme varsa yeni konuların öğrenilmesi zor olacaktır. Bu sebeple Türkçede her konu iyi öğrenilmeli, özümsenmeli ve sık sık tekrar edilmelidir.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf  Meb Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 50 Cevabı

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Bridging Cultures Sayfa 50 Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

SORULAR

F. Choose the correct options.

1. Sam _______ spending too much money.
a) hate b) hating c) hates
2. Lisa _______ like cold weather.
a) don’t b) doesn’t c) isn’t
3. Sarah and I _______ from England.
a) am not b) don’t c) aren’t
4. _______ they playing football in the garden?
a) Are b) Do c) Have
5. A student always _______ up early.
a) get b) gets c) is getting
6. Children _______ drink coffee.
a) doesn’t b) aren’t c) don’t

G. Fill in the blanks using the correct form of the verbs.
1. A : What 1)__________ (you / cook)?
B : I 2)__________ (make) a vegetarian pizza.
A : 3)__________ (you / eat) vegetables every day?
B : No. I usually 4)__________ (have) meat at weekends.
2. A : Where is Amy?
B : She __________ (talk) with the boss.
3. He 1)__________ (like) listening to music. He 2)__________ (have) a large music library.
4. A : Steve is in the bathroom.
B : __________ (he / have) a shower?
5. I have a car, but I __________ (not / usually / drive) to work.
6. Please be quiet. The baby __________ (sleep).
7. My grandma never __________ (forget) people’s names.

H. Fill in the blanks using the correct form of the adjectives.
1. My house is ___________________ (big) than your house.
2. Beyonce is a very ___________________ (famous) singer.
3. Jim’s car is less ___________________ (modern) than my car.
4. They are as ___________________ (rich) as the Smiths.
5. The Danube is the ___________________ (beautiful) river in Europe.
6. Mary’s dress is ___________________ (expensive) than Diana’s dress.
7. Asia is the ___________________ (large) continent in the world.
8. Peter is not as ___________________ (tall) as Sally.

I. Tick (?) the correct sentences.
1. A cheetah runs faster than a zebra. A cheetah runs as fast than a zebra
2. Is the film as exciting as the book? Is the film as more exciting as the book?
3. Lisa is the most elegant girl than at the party. Lisa is the most elegant girl at the party.
4. My sister is shorter as me. My sister is shorter than me.
5. My marks are the worst in our class. My marks are worse in our class.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 50 Cevabı Meb Yayınları Yeni Müfredat