9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları Sayfa 49

Değerli öğrencilerimiz MEB yayınları 9. Sınıf İngilizce çalışma kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Doğru bir çalışma planı yapmalıyım: İyi bir sonuç alabilmek için doğru bir çalışma planı hazırlamalı ve bu çalışma planına mutlaka riayet etmeliyiz. Bunu da günlük 2 saat veya iki günde bir 2-3 saatlik çalışma veya üç günde bir 3 saat çalışma planı yapabilir ve buna uyabilirsiniz. Elbette esneklik olacaktır fakat bilgilerin unutulmasını engellemek için bir konuyu öğrendikten ve bir miktar soru çözdükten sonra diğer konuyu öğrenmek konular arasında bağ kurmanızı sağlayacak ve öğrenmenizi kolaylaştıracaktır.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf  Meb Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 49 Cevabı

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Bridging Cultures Sayfa 49 Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

SORULAR

A. Choose the correct option.

1. I live in a ________ city. There are lots of people.
a) quiet b) crowded
2. He is so tired. He needs a ________ holiday.
a) stressful b) relaxing
3. She doesn’t have much money. She wants to buy something ________.
a) cheap b) expensive
4. I’m ________ to see you here. We can have coffee together.
a) glad b) sad
5. Her mother is so ________. She wears the most fashionable clothes.
a) old fashioned b) elegant
6. It’s so ________ of you to lend me your car for the party.
a) generous b) stingy
7. Take those tight trousers off. You look ________ in them.
a) jealous b) ridiculous
8. George never tells lies. He’s a ________ man.
a) sincere b) stubborn

B. Fill in the blanks using the correct words.

sweet / healthy / fresh / delicious / salty / juicy
1. Don’t eat this fish. It smells bad. It isn’t ___________.
2. These oranges look ___________. Let’s squeeze them.
3. I can’t drink this soup. It’s too ___________.
4. Do you want your pancakes ___________ or salty?
5. My mum cooks ___________ cakes. All my friends love to eat them.
6. She prefers eating ___________ food like vegetables and fruit.

C. Read the situations below and match them with the idioms.

1. You see an extremely thin woman walking in front of you. ____
2. You are very jealous of Sheila and want to have everything she has. ____
3. You watch the film till the end, but you don’t understand anything. ____
4. You go to the party with a lot of interest and energy. ____
a) It’s all Greek to me.
b) I’m going there with the bells on.
c) She’s all skin and bone.
d) I’m keeping up with the Joneses.

D. Fill in the blanks using Present Continuous Tense.

There are four people in the kitchen. The old man with white hair 1)__________ (sit) at the table. He 2)__________ (wear) a blue T-shirt and white trousers. The young lady with glasses 3)__________ (serve) the salad. The other women 4)__________ (stand) next to the cupboards. They 5)__________ (prepare) food.

E. Choose the correct option.Choose the correct option.
1. Cindy and Matthew go to the cinema at weekends / today.
2. They are running in the park at night/ now.
3. Paul is watching TV on Mondays/ at the moment.
4. Do you go out every day / at present?
5. Karen usually reads books now/in the evenings.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 49 Cevabı Meb Yayınları Yeni Müfredat