9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları Sayfa 34

Değerli öğrencilerimiz MEB yayınları 9. Sınıf İngilizce çalışma kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Yukarıda bir kavram haritası örneği görülmektedir. Bunun gibi haritalar hazırlayıp, sürekli gördüğünüz yerlere asabilirsiniz. Hazırladığınız kavram haritalarını mümkün olduğu kadar renklendirin ve süslü şekiller vererek dikkat çekici hâle getirin. Ve bunları mutlaka dosyalayıp , unuttuğunuzda mutlaka göz atabileceğiniz şekilde saklayın.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf  Meb Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 34 Cevabı

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Human In Nature Sayfa 34 Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

SORULAR

Complete the sentences below with can or can’t using the information in the chart.

feed wild animals
climb a mountain
cycle in the desert
swim with sharks

1. Ozan _________ feed wild animals and he _________ climb a mountain.
2. Mary _________ cycle in the desert but she _________ swim with sharks.
3. Jude _________ feed wild animals or he _________ climb a mountain.
4. Ozan _________ cycle in the desert, but Mary and Jude _________ cycle in the desert.
5. Jude and Ozan _________ swim with sharks, but Mary _________.
6. Mary and Jude _________ climb a mountain, but Ozan _________.

Write questions and answers with “can”.
1. Ivanka / cycle? Yes, she can.
2. Judy and Erica / play with dolphins? No,
3. you / sleep in a tent? Yes,
4. Joseph / make a campfire? No,
5. Eva / travel alone?
Yes,
6. you / go rock climbing? No,

Write the adverbs.
easy easily
hard
bad
good
fast
slow
careful
beautiful
quick

Choose the correct adjective or adverb from exercise 9 to complete the sentences.
1. It is an easy / easily route for a cyclist.
2. He worked hard / hardly to be a good mountaineer.
3. The insects move fast / fastly when it is dark in deserts.
4. The lake near the valley is very bea?tif?l / bea?tif?lly.
5. Annie cycles bad / badly on sandy roads.
6. Zoo keepers look after the animals caref?l / caref?lly.

Write meaningful sentences. Use can and an ad?erb as in the example.
1. Campers / get up / early.
2. Divers / swim and dive / good.
3. Park rangers / carry the animals / careful.
4. Fire fighters / put out the fire / easy.
5. Wildlife photographers / wait / quiet.
6. Police officers / drive / fast.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 34 Cevabı Meb Yayınları Yeni Müfredat