9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları Sayfa 20

Değerli öğrencilerimiz MEB yayınları 9. Sınıf İngilizce çalışma kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Türkçe dersinde beş temel dil becerisi vardır. Bunlardan dil bilgisi ve okuduğunu anlama becerileri öne çıkmaktadır. Çünkü genellikle TEOG, KPSS, YGS, LYS, ALES vs. sınavlarda düşünme, yorum yapma, anlama üzerine sorular sorulmaktadır. En çok zorlanılan sorular ise paragraf sorularıdır ki bunlar genellikle uzun oldukları için ön yargılarınızın kurbanı olurlar. Hâlbuki cevabı içinde saklayan, biraz dikkatle çözülmesi çok kolay sorulardır.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf  Meb Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 20 Cevabı

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite My Environment Sayfa 20 Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

SORULAR

Fill in the gaps with the correct object pronouns.

1. Susan is a very polite girl. Everybody likes ____________.
2. The cat is under the chair. Can you see ____________?
3. I’m very hungry. This pizza is for ____________.
4. They have a new house. Let’s visit ____________
5. Take these flowers mum! They are for ____________.
6. Our new house is great. Come and visit ____________.
7. Johnny Depp is a famous actor. Everybody knows ____________.

Put the words in the correct order and make sentences

1. this / dog / Bill’s / Is / uncle
2. This / my / teacher’s / umbrella / isn’t.
3. he / Emily’s / Is / grandpa.
4. is / mum’s / birthday / When / your.
5. It / Liya’s / room / is.

Fill in the blanks with this, that, these or those.

1. _______ is our neighbour’s car. F
2. _______ are David’s cats. F
3. _______ birds are beautiful. F
4. Is _______ your teacher’s pen? F

Match the halves to make meaningful sentences.

1. Milan is big ___ a. than Sofia.
2. Tokyo is more ___ b. hotter than Moscow.
3. Munich is rainy, but ___ c. but İstanbul is bigger.
4. Chicago is busier ___ d. London is rainier.
5. İzmir is ___ e. crowded than Warsaw.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 20 Cevabı Meb Yayınları Yeni Müfredat