9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları Sayfa 10

Değerli öğrencilerimiz MEB yayınları 9. Sınıf İngilizce çalışma kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Türkçe dersi dil ve anlam bilgisi olmak üzere iki temel konudan oluşur. Öğrencinin dinleme, okuma ve yazma faaliyetleri ile Türk dilinin bütün özelliklerini öğrenme, kullanma ve bu yolla bilgi edinme, kavrama, analiz ve sentez yapabilme alışkanlığı kazanması bu dersi okumadaki en önemli gerekçelerden birkaç tanesidir. Türkçe dersi kişinin anlama ve yorumlama gücünü geliştirdiği için bu derste başarılı olmak, tüm derslerdeki, özellikle sözel derslerdeki başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. Doğru cevabı bulmak soruyu doğru okumaya, doğru anlamaya ve doğru yorumlamaya bağlıdır.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf  Meb Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 10 Cevabı

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Studying Abroad Sayfa 10 Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

SORULAR

TWO BIRDS WITH ONE STONE

Read the dialogue and answer the questions.
a. Who is from Australia? ____________________.
b. How old is Pierre? ____________________.
c. What does Sophia do? ____________________.
Sophia : Hi, my name’s Sophia and this is Pierre. He’s from France.
Gabriela : Hi, I’m Gabriela. Nice to meet you.
Sophia : Nice to meet you too. Are you Spanish?
Gabriela : No, I’m from Australia.
Sophia : Oh, great!
Pierre : Are you from Sydney, the capital?
Gabriela : Yes, I’m from Sydney but it’s not the capital. It is Canberra. It’s a nice city. Are you from Paris, Pierre?
Pierre : No, I’m from Lyon. How old are you Gabriela?
Gabriela : I’m 22.
Pierre : Me too! Sophia is 23.
Gabriela : Are you from Italy, Sophia?
Sophia : No, I’m not! I’m from Portugal. I’m an engineer. What do you do Gabriela?
Gabriela : I’m an instructor and I’m here to do a masters’ degree in teaching.
Pierre : And I’m here to study acting. I’m an actor. We all have different jobs.

Match the halves to make sentences.

1. Pierre is from ____________ a) twenty-three years old.
2. Gabriela is ____________ b) France.
3. Canberra is the capital of ____________ c) acting.
4. Sophia is ____________ d) an instructor.
5. Pierre studies ____________ e) Australia.

Read the statements and write true (T) or false (F).
1. Sophia, Pierre and Gabriela are all from England.
2. Pierre is from Paris.
3. All the students have different careers.
4. Pierre and Gabriella are of the same age.
5. Sophia is an actress and she studies acting.

Choose the correct option.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 10 Cevabı Meb Yayınları Yeni Müfredat