7. Sınıf Ada Matbaa Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları Sayfa 117

Biricik öğrencilerimiz 7. Sınıf Ada Matbaa yayınları Sosyal Bilgiler Ders kitabının tüm sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Sosyal bilgiler sözel bir ders olduğu için mantıkla ve formülle değil anlama ve yorumlama kabiliyetleri ile öğrenilir Bu yüzden öncelikle anlatılan şeyleri anladığımızdan emin olmalı sonra öğrendiğimiz şeylere de bir yorum yapmayı bilmeliyiz. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Ayrıca 3-4 saatte, 1 veya 2 saatlik ara vermek de konsantrasyonu artırmak ve bıkmadan çalışmayı sağlamak için çok önemlidir.
Ara verilmeden çalışıldığınızda, bilgileri daha çok karıştırırsınız, iki şıkka indirip yanlışı cevaplandırma oranınız artar. İlk 45 dakikadan sonra zayıf kaydetmeye başlarsınız. Çalıştığınızı zannedersiniz, ama etkisiz öğrenirsiniz.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Dünyanın Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Ada Yayınları 5. Ünite Ekonomi ve Sosyal Hayat Sayfa 116, 117, 118, 119, 120, 121 Toprak Anadolu Etkinlik Soruları ve Cevapları

Toprak Anadolu

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 116 Cevabı

BİRAZ DÜŞÜNELİM
1. Yakın çevrenizde insanlar topraktan nasıl yararlanıyor?

 • Cevap: Yakın çevremde toprak ekonomide ham madde olarak ve tarım açısından değerlendirilir. Ham madde olarak seramik, fayans, kiremit, tuğla, çimento gibi alanlarda kullanılır. Tarım açısından ormancılık, hayvancılık ve bitki yetiştirme açısından faydalanılır.

2. insanların topraktan yararlanma şekilleri geçmişten günümüze nasıl bir değişiklik göstermiştir?

 • Cevap: Ülke ekonomisi açısından toprak bir ham madde olarak büyük önem taşımaktadır. Özellikle sanayi alanında toprak ham maddesi ile seramik, fayans, kiremit, tuğla, çimento gibi üretimler yapılmaktadır. Aynı zamanda toprak kullanılarak ormancılık, hayvancılık ve bitki yetiştiriciliği gibi faaliyetler de yapılmaktadır.

Şair niçin sadık yâri olarak kara toprağı görüyor?

 • Cevap: Tabiattan doğrudan doğruya alınan bir duyu veya duygudan çok, bir “düşünce” söz konusudur”. Bu şiirde köylünün yaşayışında çok önemli bir yer tutan toprak baş tacı ediliyor.

Şaire göre toprak neden önemli? Hiç düşündünüz mü?

 • Cevap: Gerçekten de oraya bağlı bir yaşayışın ürünü bir düşünce tarzına sahiptir Aşık Veysel. Bununla beraber dinle, insanlık tarihiyle, çiftçilikle de yoğrulan bir şiir yazmıştır. Şaire göre toprak insanoğluna her şeyi verendir. O olmadan insanoğluda olamaz.

Bir toprak parçasının vatan olması için neler gerekir?

 • Cevap:
 • Bayrak
  millli marş
  uğruna dökülen kan

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 117 Cevabı

Yukarıdaki fotoğrafları inceleyerek toprak ve üretilen mallar arasında nasıl bir ilişki olduğunu söyleyiniz.

 • Cevap: Sanayinin ham maddesi olan bitkiler toprakta yetişirken madenler de toprağın altında saklı doğal kaynaklardır. Yukarıdaki fotoğraflarda görüleceği üzere topraktan elde edilen ham madde fabrikalarda ve de ocaklarda işlenerek ürünler elde edilmektedir.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 118 Cevabı

Tabloyu inceleyerek tarımla uğraşan nüfus oranının sürekli azalmasının nedenleri neler olabilir? Söyleyiniz.

 • Cevap:
 • Tarım arazilerinin miras yoluyla küçülmesi
 • Şehirleşmenin artması
 • Nüfusun göç etmesi
 • Yetersiz gelir elde edilmesi

Yukarıdaki tabloya göre Türkiye’de tarımla uğraşan nüfusun yıllar içinde azalmasına rağmen tarım ürünlerin ekim alanları ve üretim miktarlarındaki artışın nedenleri neler olabilir?

 • Cevap: Tarımdaki teknolojik gelişmelerin artmasıdır. Böylece tarımla uğraşan insan sayısı azalmasına rağmen birim başına alınan verimde artış olmuştur. Bu da hem gelirlerin artmasını hem de ürünlerin çoğalmasını sağlamıştır.

Türkiye’de tarımsal üretim içinde en yüksek payın buğday, arpa ve mısır gibi tahıllarda olmasının nedenleri neler olabilir?

 • Cevap:  Türkiye’nin özel ve matematik konumu çeşitli yönlerden tarımsal faaliyetleri etkilemektedir. Bunların dışında yıkıcı olan beşeri faaliyetler de tarımsal anlamda farklılıklara sebebiyet vermektedir. Ülkenin özellikle İç kısımlarında yer alan geniş düzlükler sayesinde tahıl üretimi ve yetiştirilmesi fazladır.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 119 Cevabı

Yukarıdaki tabloya göre madenler ve enerji kaynaklarının üretiminde yıllar içindeki meydana gelen artışta neler etkilidir?

 • Cevap: Madencilik sektörünün gelişmesi
 • Madencilik sektörüne yapılan yatırımlar
 • Yıllar içinde maden mühendislerinin yapmış oldukları çalışmalar

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı

Minyatür ve resme bakarak çiftçilerin hangi malzemeleri kullandıklarım söyleyiniz. Günümüzde bu aletlerden kullanılanlar var mı? Niçin?

 • Cevap: Saban üzengi gibi aletlerle çifte sürüldüğünü yani öküzlerin sabanlara koşularak tarım yapıldığını görmekteyiz. Bu araç gereçler günümüzde de kullanılmakta hatta benzer tarımsal faaliyetler de yapılmaktadır.

Selçııklulardaki ikta sistemi Osmanlılardaki tımar sistemini nasıl etkilemiştir?

 • Cevap: İlham almasını sağlamıştır. Toprak sayesinde hem gelirler artmış hem de ordunun ihtiyaçları maaşları karşılanmıştır. Bundan dolayı Osmanlının sağlıklı bir ekonomiye ve askeri güce sahip olmasını sağlamıştır diyebiliriz.

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 121 Cevabı

Tımar sisteminin bozulması ile Osmanlı Devleti’nde Gerileme Döneminin başlaması arasında nasıl bir bağ kurulabilir?

 • Cevap:Siyasi Sonuçlar

  – Eyaletlerde asker boşluğu meydana gelmiş devlet otoritesi zayıflamıştır.
  – İsyanlar artmış ülkede güvenliği sağlamak zorlaşmıştır.

  b) Askeri Sonuçlar

  – Yeniçeri sayısı artmış ve böylece yeniçerilerin gücü giderek artmıştır.
  – Tımar sistemine bağlı olarak sipahi sayısı azalmıştır.
  – Devlet savaş zamanlarında ücretli askerler almak zorunda kalmıştır.

  c) Ekonomik Sonuçlar

  – Tımar sistemin bozulması ile üretim azalmış devletin vergi gelirleri düşmüştür.
  – Paralı asker alımından dolayı hazine olumsuz etkilenmiştir.
  – Devlet halka ağır vergiler koymak zorunda kalmıştır.

  d) Sosyal Sonuçlar

  – Tımarlarını kaybeden insanlar isyanlara katılmıştır.
  – Köylerden şehirlere göç artmıştır.
  – Devlet göç ve işsizlik gibi bir çok sosyal problemle karşı karşıya kalmıştır.
  – Şehre göçen işsiz insanların şehirde eşkiyalık yapmaları sonucu güvenlik sorunu ortaya çıkmıştır.

Geçmiş dönemler ile günümüzde geçimini topraktan sağlayan insanların faaliyetleri arasında ne gibi benzerlik ve farklılıklar bulunmaktadır?

 • Cevap: Geçmiş dönemde daha ilkel yollarla el gücüne tarım yapılırken günümüzde ise gelişmiş modern tekniklerle teknolojik araç gereçlerle tarım yapılmaktadır. Eskiden toprağın üstünden daha fazla yararlanılırken günümüzde madencilik sektörünün gelişmesiyle toprağın altından da yararlanılmaktadır.

Devlet yönetiminde toprağın önemini açıklayınız.

 • Cevap: Toprağın başlıca üretim ve geçim kaynağı olması geniş topraklara sahip devletleri güçlü hale getirmiştir. Bu nedenle devletler, verimli topraklara sahip olmak için pek çok mücadele vermişlerdir. Devletler, topraklarını genişletmek için fetihler yapmışlardır. Bu, toprağın üretimde olduğu kadar yönetimde de önemli olduğunun bir kanıtıdır. Devletler için toprağın üretimde kullanılmasını sağlamak ve bunu yönetmek başlı başına bir iş olmuştur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir