6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 62

İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin bu yıl okudukları Türkçe Çalışma Kitabının MEB yayınları için cevapları bu sayfaya izler için ekledik.   Paragraf tipi sorularda cevap soruda verilen paragrafın içinde gizlidir. Bu nedenle eğer iyi konsantrasyon sağgülıp dikkat verilirse bu sorular öğrencilerin zannettiklerinin aksine çok kolaydır. Sınava hazırlanırken özellikle paragraf tipi soruları bol bol çözmek gerekir. Bu sorularda başanlı olmanın anahtarı sınava hazırlanma sürecinde yorum yeteneğini arttıracak şekilde bir program izlemektir.

Sayfaların cevapları çözüldükçe içeriklerimizi güncelliyoruz yani bugün bakıp da göremediğiniz sayfa yarın eklenmiş olabilir. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. İyi dersler…

Sayfanın Cevapları:

6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 61-62-63-64-65-66, Kınalı Ali dinleme metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.

 

1. ETKİNLİK

Kınalı Ali dinleme metni hikaye haritası:

Kahramanlar: Ali, Ali’nin annesi, Orkun Gazi, komutan, köylüler.

Yer: Çanakkale

Hikayenin Adı: Kınalı Ali

Zaman: Çanakkale Savaşı yılları

Olay: 17 yaşındaki Ali askere giderken annesi Ali’nin eline kına yakar. Ali, arkadaşları ona Kınalı Ali dedikleri için durumdan rahatsız olur. Cepheden annesine mektup yazıp kınayı niçin yaktıklarını öğrenmek ister.

Ana fikir: Türk insanı gerektiğinde vatan için çocuklarını kınalı kuzular gibi kurban eder.

2. ETKİNLİK

 a) 

Kınalı Ali dinleme metni içeriğinden alınmış, bazı harfleri verilmeyen, anlamları verilen kelimelerin bulunması:

İSTASYOTren, metro durağı.

ATILGAN Girişken.

KOMUTAN Bir asker topluluğunun başı.

MÜJDE Muştu.

DERTLEŞME  Dertleşmek işi.

YARIMADA Üç tarafı sularla çevrili kara parçası.

SÜNGÜ Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silah.

HEYBOmza geçirilen tek gözlü bir çanta türü.

SIHHASağlık, esenlik.

MAVZEOrduda kullanılan bir tüfek tipi.

 b) 

Kelimelerin Kınalı Ali dinleme metninde hangi anlamda kullanıldığının bulunması. Kelimelerin anlamlarına uygun birer cümlede kullanılması:

doğru: 2. Hiçbir yöne sapmadan, doğruca, dosdoğru.
Cümle: Bu yoldan doğru gidersen marketi bulabilirsin.

cephe: 3. Üzerinde savaşın sürdüğü bölge.
Cümle: Elif kağnısıyla cepheye mermi taşıyordu.

alay: 3. Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu.
Cümle: Meydanda bir alay asker hep bir ağızdan İstklal Marşı okuyordu.

3. ETKİNLİK

Kınalı Ali dinleme metni içeriğinden alınan kelimelerin zıt anlamlıları:

delikanlı X yaşlı
savaş X barış
önce X sonra
gitmek X gelmek

düşman X dost
biriktirmek X harcamak
ayrılmak X kavuşmak
iyi X kötü

4. ETKİNLİK

Soruların Kınalı Ali dinleme metni içeriğine göre cevaplanması:

1. Ali’nin annesi, oğlunun askere alınmasıyla duyduğu sevinci “Oğlum müjdeler olsun, seni askere istiyorlar, haberci geldi” cümlesiyle ifade ediyor.

2. Cepheye askeri daha çabuk gönderebilmek için askerlere hızlandırılmış eğitim yaptırıyorlardı.

3. Ali’nin elindeki kınadan rahatsız olduğunu “Askere geldiğinden beri defalarca yıkanmasına rağmen elindeki kınanın kızıllığı hiç çıkmıyordu.” cümlesinden anlıyoruz.

5. ETKİNLİK

“Milli Mücadele” çağrıştırdığı kelimeler. Bu kelimelerin içinde geçtiği bilgilendirici bir metin.

Milli Mücadele:
– Savaş
– Azim
– Fedakarlık
– Yokluk, fakirlik
– Düşman
– Cephe

Bilgilendirici metin örneğine aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Milli Mücadele Hakkında Bilgi

6. ETKİNLİK

6. Sınıf MEB Yayınları Kınalı Ali Dinleme Metni Etkinlik Cevapları - Ses Olayları

6. Sınıf MEB Yayınları Kınalı Ali Dinleme Metni Etkinlik Cevapları – Ses Olayları

7. ETKİNLİK

 a) 

Kelimelere “cık/-cik” eki getirilmesi. Ünlüye ihtiyaç duyulan kelimelerin boyanması:

6. Sınıf MEB Yayınları Kınalı Ali Dinleme Metni Etkinlik Cevapları - Ekler

6. Sınıf MEB Yayınları Kınalı Ali Dinleme Metni Etkinlik Cevapları – Ekler

 b) 

Kelimelerin “m,p,r,s” ünsüzleri kullanarak pekiştirilmesi. Varsa türeyen harflerin yazılması:

gündüz – güpegündüz → -e türemiştir

mavi – masmavi 

kırmızı – kıpkırmızı

yalnız – yapayalnız → -a türemiştir

temiz – tertemiz

sağlam – sapasağlam → -a türemiştir

uzun – upuzun

8. ETKİNLİK

 a) 

Boşluklara uygun olan kelimelerin yazılması, ünsüz düşmesi kuralının bulunması:

• Verilen kelimeler çoğunlukla k ünsüzü ile bitmiştir. (k / ç)
• Verilen kelimelere –cık/-cik eki getirildiğinde ünsüz düşmüştür (ünlü türemiştir / ünsüz düşmüştür)

ÜNSÜZ DÜŞMESİ KURALI

k sert ünsüzü ile biten bazı kelimelere -cık/-cik eki getirildiğinde kelimenin sonundaki
ünsüz düşer. Buna ünsüz düşmesi denir.

 b) 

Boşluklara uygun olan kelimelerin yazılması, ünlü türemesi kuralının bulunması:

• Küçültme eki tek heceli bazı kelimelere getirildiğinde türeme olmuştur. (tek / birden
çok)
• Verilen kelimelere -cık, -cik eki getirilmiştir. (-dır, -dir / -cık, cik)
• m, p, r, s ünsüzleriyle yapılan bazı pekiştirmelerde ünlü türemesi görülür. (m, p, r, s / p, ç,
t, k)

ÜNLÜ TÜREMESİ KURALI

Tek heceli bazı kelimelere -cık/-cik eki getirildiğinde bir ünlü türer. Buna ünlü türemesi denir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir