6. Sınıf MEB Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 38

İlköğretim 6. Sınıf öğrencilerinin bu yıl okudukları Türkçe Çalışma Kitabının MEB yayınları için cevapları bu sayfaya izler için ekledik. Bunun için derse katılmaktan çekinmeyin, sık sık düşüncelerinizi ifade edin.Bu yazıyı eğer sıkılmadan buraya kadar okuduysanız, bu işi profesyonel olarak yaklaşmaya gerçekten kararlısınız demektir. Üstelik öğrendiklerinizi hayata geçirmek için sabırsızlanıyorsanız, işin yarısını hallettiniz demektir. Eğer bu konuda daha fazla öneri almak istiyorsanız buyrun buradan yakın.  Ayrıca gitmeden bir selam vermeyi unutmayın. (:

Sayfaların cevapları çözüldükçe içeriklerimizi güncelliyoruz yani bugün bakıp da göremediğiniz sayfa yarın eklenmiş olabilir. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. İyi dersler…

Sayfanın Cevapları:

6. sınıf MEB Yayınları Türkçe çalışma kitabı cevapları, sayfa 36-37-38-39, Onuncu Yıl Nutku dinleme metni etkinlik cevaplarını içerikte bulabilirsiniz.

1. ETKİNLİK

Onuncu Yıl Nutku dinleme metni içerisinde geçen kelimeler ile anlamlarının eşleştirilmesi:

a. kafi d. Olumlu.
b. vasıta ı. Dernek.
c. asır g. Mutlu.
d. müspet h. Sağlama, elde etme.
e. ehemmiyet a. Yeter, yetişir, artık istemez anlamlarında bir seslenme sözü.
f. tedbir i. Aynı çağda yaşayan, çağcıl.
g. bahtiyar c. Yüzyıl.
h. temin e. Önem.
ı. cemiyet b. Aracılık, taşıt.
i. çağdaş f. Önlem.

2. ETKİNLİK

Onuncu Yıl Nutku dinleme metni içeriğinden akılda kalanlar:

Bugün cumhuriyetimizin onuncu yılıdır. Kutlu olsun!

Az zamanda çok büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bundaki başarıyı Türk milleti ve ordusunun birlik ve beraberliğine borçluyuz. Fakat yaptıklarımızı yeterli göremeyiz. Daha çok ve büyük işler yapmamız gerekiyor.Yurdumuzu dünyanın en uygar memleketleri düzeyine çıkarmalıyız. Milletimizin refaha ermesi için her şeyi yapmalıyız.

Geçmişe göre daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler yapacağız. Bundan şüphem yok. Çünkü Türk milleti çalışkandır, zekidir.

Türk milletinin tarihi niteliği de güzel sanatlardır. Yüksek karakterimizi, çalışkanlığımızı, zekamızı, ilme bağlılığımızı, güzel sanatlar sevgimizi, milli birlik duygumuzu geliştirmek milli amacımızdır.

Bu büyük millet bayramını daha nice senelerde şerefle, saadetle, huzur ve refah içerisinde sonsuza kadar kutlamanızı dilerim.

Ne mutlu Türk’üm diyene!

3. ETKİNLİK

Dinlediğimiz metinden alınan Atatürk’ün sözü metnin bütünüyle nasıl ilişkilendirildiği:

Metinde genel olarak Türk milletinin başarılarından ve yüceliğinden bahsedilmektedir. Bu niteliklerden biri de Türk milletinin tarihinde güzel sanatlara olan sevgisi ve güzel sanatlar alanındaki gelişimidir.

4. ETKİNLİK

Atatürk’ün verilen sözlerinde, hangi kişilik özelliklerini ön plana çıkardığının belirlenmesi:

Bilelim ki, millî benliğini bilmeyen milletler, başka milletlere yem olurlar.
Milliyetçilik ve bağımsızlığa düşkünlük

Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
Sanata ve sanatçıya verdiği önem

Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir.
Bilime verdiği önem

5. ETKİNLİK

Kelimelere ünlü ile başlayan ekler getirilmesi. Kelimelerde meydana gelen değişikliğin belirlenmesi. Kelimelerin cümlede kullanılması:

omuz -um → omzum ⇒ -u düşer
Cümle: Dünkü maçta rakibiyle çarpışınca omzu çıktı.

keşif -i → keşfi ⇒ -i düşer
Cümle: Bilim adamlarının kanser tedavisindeki keşfi tıp dünyasını heyecanlandırdı.

fikir -i → fikri ⇒ -i düşer
Cümle: Bu konudaki fikrine ihtiyacım var.

gönül  → gönlü ⇒ -ü düşer
Cümle: Allah gönlüne göre versin.

vakit -i → vakti ⇒ -i düşer
Cümle: Benim vaktim çok değerlidir.

yalın -ız → yalnız ⇒ -ı düşer
Cümle: Evde yalnız kalmayı hiç sevmiyorum.

akıl  → aklı ⇒ -ı düşer
Cümle: İş hayatında duygularını değil aklını kullanmalısın.

devir- -i → devri ⇒ -i düşer
Cümle: Taa taş devrinden kalma oyuncaklarla nereye kadar anne?

çağır-  → çağrı ⇒ -ı düşer
Cümle: Dünya devletleri bu çağrımıza cevap vermelidir.

ayır-  → ayrı ⇒ -ı düşer
Cümle: Bundan sonra seninle ayrı takılalım.

seyir -i → seyri ⇒ -i düşer
Cümle: Ali oyuna girince maçın seyri tamamen değişti.

kayıp  → kaybı ⇒ -ı düşer
Cümle: Kaybınız için çok üzgünüz.

cuma ertesi → cumartesi ⇒ -e düşer
Cümle: Cumaretsi gününün tatil olduğunu unutup okula gitmişim.

kave altı → kahvaltı ⇒ -e düşer
Cümle: Yarın kahvaltıdan sonra sinemaya gidelim.

6. ETKİNLİK

Boşlukların doldurulması:

• Verilen kelimelerin ikinci hecesinde dar ünlü vardır. ( dar / geniş )
• Kelimelere getirilen ekler ünlü harflerle başlar. ( ünsüz / ünlü )
• Bazı birleşik kelimelerde ünlü düşmesi görülür. ( görülür / görülmez )
• Ünlü ile biten bazı kelimelere yapım eki getirildiğinde ünlü düşmesi görülür. ( görülür / görülmez )

İkinci hecesinde dar ünlülerden biri bulunan bir kelimeye ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde son hecedeki dar ünlü düşer. Buna ünlü düşmesi denir.

7. ETKİNLİK

Paragraftaki ünlü düşmesine uğrayan kelimelerin bulunması:

Baba ve küçük oğlu neşe içinde sahile iniyorlardı. Mevsim dönümü kendini iyice hissettirmiş, sararanyapraklar rüzgârla birlikte savrulmaya başlamıştı. Baba, yürümekten yorulan yavrusunun alnına bir öpücük kondurarak onu kucağına aldı ve şefkatle bağrına bastı.


6. sınıf MEB Yayınları Türkçe ders kitabı cevapları, sayfa 36-37-38-39, Onuncu Yıl Nutku dinleme metni etkinlik cevaplarını beğendiyseniz, aşağıdaki paylaşım butonlarını kullanarak arkadaşlarınızın da cevaplardan faydalanmasını sağlayabilirsiniz.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir