9. Sınıf MEB Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 370

Liselerde 9. Sınıflarda bu sene görülen MEB yayınları Matematik Ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Bu konuda kaderci olmaktansa tercihlerin önemli olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Biz neyi tercih ediyorsak karşımızdaki insanlarda onu veriyor. Güler bir yüzle günaydın demek, hâl hatır sormak, selam vermek, insanların haklarına saygı göstermek, tahammül etmek, hoşgörülü olmak, teşekkür etmek, rica etmek, izin istemek gibi gibi… Verdiğim kadarını alabileceğimi biliyorum.Bazıları çok nasiplenmezler bu bir çırpıda saydığımız ve insani ilişkileri güzelleştiren iklimin havasından. Bazıları ne kadar diğer kamsa bazıları da o kadar bencildir, bazıları ne kadar alturistse bazıları da o kadar egoisttir. Çükü insan ruhunu besleyemiyorsa orda açan güzellikleri paylaşmayı da akıl edemiyor, dahası paylaşacağı pek de bir şey olmuyor.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf MEB Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 369 Yanıtlar (içeri bak eksk var)

346 348 355 357 370

Liselerde 9. Sınıflarda bu sene görülen MEB yayınları Matematik Ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Hayatın içinde herhangi bir diplomayla ölçülemeyen, belgelenmeyen şeyler olduğunu düşünüyorum. Karşımdaki insanların sözlerinde, bakışlarında, gülümsemesinde, güveninde, samimiyetinde görüp hissedebildiğim ve aynı biçimde onlara vermeye çalıştığım güzellikler var. Şte o sihirli sözcük: adab-ı muaşeret. Kim öğretiyor? Bazıları neden öğrenemiyor? Kim bilir belki de bazılarımız şanslı, bazılarımızın da bu konuda nasibi kapalı.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 368 Cevabı 2017 – 2018 

9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Veri Sayfa 369 Ölçme Değerlendirme Soruları ve Cevapları 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI

8. 3, 4, 9, A veri grubunun aritmetik ortalamasının tepe değerden 1 fazla olması için A ne olmalıdır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 9

9. Bir köyde yaşayan erkeklerin yaş ortalaması 38, kadınların yaş ortalaması ise 32 dir. Köy nüfusunun yaş ortalaması 34 ise erkek nüfusunun tüm nüfusa oranı kaçtır?
A) 1/2
B) 1/3
C) 1/4
D) 2/3
E) 3/4

10. Aşağıdaki tabloda aynı gün ve saatte farklı kanallarda yayınlanan bazı spor programlarının 4 haftalık izlenme oranları yüzde olarak verilmiştir.

Yukarıdaki tabloya bakarak hangi programın izlenme oranı açısından daha istikrarlı olduğunu söyleyebiliriz?
A) Gol Zamanı
B) 90 Dakika
C) Kale Arkası
D) Maç Sonu
E) Santra

11. 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4 veri grubunun merkezî eğilim ölçülerinin sayısal değerleri A kümesini oluşturmaktadır. A kümesi ile ilgili
I. s(A) = 4 tür.
II. 1!A dır.
III. Alt küme sayısı 4 tür.
ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) l
B) ll
C) lll
D) l ve ll
E) l ve lll

12. farklı meyve türünün toplam üretim miktarı içerisindeki oranları yukarıdaki dairesel grafikte gösterilmiştir. Grafikle ilgili;
I. Mandalina üretimi tüm üretimin yüzde 45 idir.
II. Mandalina üretimine ait merkez açı 162o dir.
III. Mandalina üretimi limon üretiminden daha azdır.
Bilgileri verilmektedir. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
A) l ve ll
B) l ve lll
C) ll ve lll
D) Yalnız ll
E) Yalnız lll

13. Yukarıdaki sütun grafiğinde bir milli parka üç hafta boyunca dikilen bazı türdeki fidan sayıları verilmiştir. Haftalık dikilen fidan sayısı ortalama 645 ise kaç adet çam fidanı dikilmiştir?
A) 527
B) 533
C) 540
D) 548
E) 550

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Matematik Ders Kitabı Sayfa 369 Cevabı

  • Cevap:

 

9. Sınıf MEB Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 368

Liselerde 9. Sınıflarda bu sene görülen MEB yayınları Matematik Ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Şunu kabul etmeliyim ki, genel anlamda okul ve okulda öğrendiklerimin bir diploma, meslek, statü ve etiket kazandırması bakımından hayatımda önemli bir yere sahiptir. Bu konuda sanırım birçok meslektaşımla aynı fikre sahibizdir? Hatta hep beraber daha da ileri gidelim ve güncel birçok problemin çözümü için temel teşkil eden unsurun eğitim olduğunu söyleyip okulun, hayatın vaz geçilmezlerinden biri olduğu genel sonucuna varalım. İtiraz eden varsa el kaldırsın desem elbette ki tek tük el kalkabilir ama büyük bir çoğunlukla hem fikir oluruz zannediyorum.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 368 Cevabı 2017 – 2018 

9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Veri Sayfa 368 Ölçme Değerlendirme Soruları ve Cevapları 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI

1. 10, 4, 2, 6,12, x, 10, 8, 8, 10 veri grubundaki on sayının aritmetik ortalaması 8,1 ise x değeri kaçtır?
A) 11
B) 10
C) 9
D) 8
E) 7

2. 8, 8, 8, 6, 6, 6, 6, 12, 12, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 veri grubunun ortancası ile tepe değer toplamı kaçtır?
A) 20
B) 18
C) 14
D) 10
E) 8

3. Gonca Hanım evindeki 10 günlük doğal gaz tüketimini m3 cinsinden 10, 9, 12, 13, 13, 12, 10, 14, 10, 17 olarak not almıştır. Oluşturduğu bu veri grubunun tepe değer, ortanca ve açıklığının aritmetik ortalaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12

4. Bir veri grubu 6, 3, 4, 3, 5, 3 sayılarından oluşmaktadır. Bu veri grubu için aşağıda belirtilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
l. Açıklığı 3 tür.
ll. Ortancası 4 tür.
lll. Tepe değeri 3 tür.
lV. Aritmetik ortalaması 4 tür.
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve IV
D) Yalnız II
E) Yalnız III

5. 9. sınıf öğrencisi Ece’nin 1. dönem ara karne sindeki beş farklı detrse ait notları 5, 3, 3, 4, 5 tir. Ece, bu notlarının standart sapmasını
hesaplarken aşağıdaki adımları takip ediyor.
l. Aritmetik ortalama X = 4 tür.
II. Aritmetik ortalamanın her bir veriden farkının kareleri toplamı;

Kaçıncı adımda hata yapmıştır? (Yukarıdaki işlemleri yaparken hesap makinesi kullanabilirsiniz.)
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) Hata yapmamıştır.

6. Yukarıda Mutlu Ticaret’in 4 yıllık gelir-gider durumu sütun grafiği ile verilmiştir. Bu 4 yıl boyunca Mutlu Ticaret’in toplam geliri toplam giderinden kaç lira fazladır?
A) 10000
B) 20000
C) 30000
D) 40000
E) 50000

7. Bir sınıfın coğrafya dersi yazılı sınav sonuçları 70, 61, 50, 20, 28, 30, 80, 90, 95, 40, 100, 30, 35, 45, 60, 65, 85, 30, 80, 50 şeklindedir. Veri grubunun açıklık değeri tepe değerinden kaç fazladır?
A) 60
B) 50
C) 40
D) 30
E) 20

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Matematik Ders Kitabı Sayfa 368 Cevabı

  • Cevap

 

9. Sınıf MEB Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 367

Liselerde 9. Sınıflarda bu sene görülen MEB yayınları Matematik Ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Çevresinden ve ailesinden bunlara benzer biçimde söz ya da davranışlara maruz kalmış çocuklarda öz-denetim davranışı gelişmemekte, bu sebeple de özellikle okul yıllarında uzun ve yorucu süreçleri gerektiren öğrenme ve öğretme süreçlerini yönetme ve kabul etme davranışları zayıflamaktadır. Farklı öğrenme süreçlerini (ödev yapma, ders çalışma, kitap okuma, inceleme ve araştırma yapma, proje tabanlı çalışma vs.) sıkıcı ve bir an önce bitirilmesi gereken zorunluluklar olarak değerlendirmekteler. Bu noktada ise aileler kısa sürede, birden bire sonuç verecek çözüm yolları arayışlarına girmektedirler. Oysa yukarıda da göstermeye çalıştığımız gibi, öz-denetim becerisi kazandırmak uzun ve yorucu bir süreç…

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 367 Cevabı 2017 – 2018 

9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Veri Sayfa 367 Verilerin Grafikle Gösterilmesi  (Bir Veri Grubuna İlişkin Histogram Grafiği) Soruları ve Cevapları 

SORULAR

ALIŞTIRMALAR

4. Bir maddenin zamana göre sıcaklık değişimi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tablodaki değerleri kullanarak bir matematik-geometri yazılım programı olan GeoGebra’da çubuk grafiği ve histogram grafiği çiziniz.

5. Aşağıdaki sütun grafiğinde bir şirketin yıllara göre kâr-zarar durumu verilmiştir. 

a) Şirketin kâr ettiği yılları ve zarar ettiği yılları belirleyiniz.
b) Grafikteki yıllara göre şirketin toplamda kaç lira kâr ya da zarar ettiğini bulunuz.
c) Bu yıllarla birlikte 2016 yılının sonunda toplamda 60000 lira kâr edilmesi için 2016 yılı zararının kaç lira olması gerektiğini bulunuz.

6. Su tasarrufu ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
• Diş fırçalarken musluğu sürekli açık tutmayarak kişi başı yılda ortalama 12 ton,
• Duş süresi 1 dakika azaltılarak kişi başı yılda ortalama 18 ton,
• 4 kişilik bir ailede bulaşık ve çamaşırlar makinede yıkanırsa yılda ortalama 40 ton,
• 4 kişilik bir ailede sebze-meyveler çeşme altında değil de su dolu bir kapta yıkanırsa yılda ortalama 18 ton su tasarrufu yapılabilmektedir.

Bu bilgilere göre 4 kişilik bir ailenin her bireyi, yukarıdaki tedbirleri uygulamaya başlıyor. 1 ton suyun 2,5 TL olduğu bir şehirde bu ailenin bir yıl içerisinde kaç TL lik tasarruf edebileceğini hesaplayıp verilen her maddeye göre elde edilen yıllık tasarruf tutarını (TL) sütun grafiği ile gösteriniz.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Matematik Ders Kitabı Sayfa 367 Cevabı

  • Cevap:

 

9. Sınıf MEB Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 366

Liselerde 9. Sınıflarda bu sene görülen MEB yayınları Matematik Ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Tahmin edileceği gibi, dürtü kontrol problemi yaşayan çocuklarla öz-denetimden yoksun çocuklar benzer olumsuz davranışlar sergiliyorlar: belirli bir hedef için çalışamama, isteklerini erteleyememe, sabır gerektiren işleri sonuna kadar götürememe, kurallara uyum sağlayamama, başına buyruk davranma, yaşıtlarına aşırı tepki verme, sıklıkla başkalarının sözünü kesme, karşısındakini dinle(ye)meme, çevresinde olup bitenlere pek fazla dikkat etmeme, bir eyleme başlarken sonucunun ne olacağını düşünmeme vs. Buna karşın öz-denetimi yüksek olan ve dürtülerini(isteklerini) kontrol eden bireylerin bu olumsuzlukları yaşamadıkları, ayrıca ilerleyen yıllarda hem akademik açıdan hem de yaşam başarısı açısından daha başarılı olduğu tespit edilmiştir.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 366 Cevabı 2017 – 2018 

9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Veri Sayfa 366 Verilerin Grafikle Gösterilmesi  (Bir Veri Grubuna İlişkin Histogram Grafiği) Soruları ve Cevapları 

SORULAR

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıdaki şekilde bir bitkinin 8 aylık boy-zaman grafiği verilmiştir.

Bu bitkinin,
a) En çok hangi aylar arasında uzadığını bulunuz.
b) Hangi aylar arasında boyunda değişiklik olmadığını bulunuz.
c) 8 ay boyunca aylık ortalama kaç cm uzadığını bulunuz.

2. Aşağıdaki grafikte bir mağazada pazartesi günü hangi renkten kaç gömlek satıldığı bilgisi verilmiştir. Grafiğe göre aşağıda istenilenleri yapınız.

a) Grubun tepe değerini bulunuz.
b) Verileri başka hangi grafiklerle gösterebilirsiniz? Arkadaşlarınızla tartışınız.
c) Verileri daire grafiği ile gösteriniz.

3. Bir sitedeki daire tipleri ve bu dairelerin farklı metrekareye sahip olanlarının oranıyla ilgili aşağıdaki daire grafikleri verilmiştir.

Bu sitedeki 3 + 1 dairelerin 45 tanesi 140 metrekare ise
a) Kaç tane 3 + 1 daire olduğunu bulunuz.
b) Kaç tane 2 + 1 daire olduğunu bulunuz.
c) Kaç tane 4 + 1 daire olduğunu bulunuz.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Matematik Ders Kitabı Sayfa 366 Cevabı

  • Cevap:

 

9. Sınıf MEB Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 365

Liselerde 9. Sınıflarda bu sene görülen MEB yayınları Matematik Ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Bireylerde öz-denetimin gelişebilmesinin altında yatan temel prensiplere bir göz atacak olursak, ailelerin çocuklara belli alanlarda sınırlar koyması, kuralları belirlemesi, bir amaç için mücadele etme duygusu kazandırması gibi değerler olduğunu görürüz. Bu durum çocukların sadece öz-denetim becerilerini geliştirmiyor, aynı zamanda dürtülerini (isteklerini) kontrol edebilme becerisi de kazandırıyor. Çünkü bir iddiaya göre bireylerdeki dürtü kontrol problemi, ailenin erken çocukluk döneminde çocuğa belli sınırlar koyamaması, disiplin kazandıramaması ve doğru şekilde otorite oluşturamaması sonucunda çocuğun sınır ve kural tanımaz hale gelmesiyle de ortaya çıkan bir problem. Her istediğinin yapılıyor olması ve bu durumu çocuğun istismar etmeyi öğrenmesi çocuğun dürtüsel davranmasını pekiştiriyor. Bu alt yapı; öğrencileri çoğu zaman zor ve zahmetli süreçleri metanet ve kararlılıkla aşmaya çalışmak yerine bir an önce daha keyif verici davranışlara yöneltiyor. Bu durum elbette öz-denetim sorununu da temellendiriyor.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf MEB Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 364

Liselerde 9. Sınıflarda bu sene görülen MEB yayınları Matematik Ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Öz-denetimi, belli bir hedef yolunda kişinin tepkilerini ve motivasyonunu kendisinin yönetmesi ve kontrol etmesi olarak tanımlayabiliriz. Öz-denetimden yoksun olan bireylere (öğrencilere) hedef ve motivasyon için sürekli dışsal uyaranlar gereklidir. Yani birilerinin onlara sürekli şu işi yap, şu zamanda yap, şu kadar sürede yap, şu amaç için yap, şurada yap vs. demesini beklerler. Ayrıca, teknolojik gelişmeler o kadar cazip hale geldi ve hızla değişiyor ki, öğrencilerin büyük bir kesimi kendini akışa bırakmış, güçsüz ve edilgin hissediyorlar.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf MEB Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 363

Liselerde 9. Sınıflarda bu sene görülen MEB yayınları Matematik Ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. İnsanın en temel özelliklerinden biri, amaç belirlemek, bu amaç için araçlardan yararlanmak, belli yolları denemek, yeni yollar açmak ya da yeni yollar tasarlamaktır. Günlük hayat içerisinde ya da genel olarak yaşam çizgisinde bu özelliğimiz önemli bir yere sahiptir. Ama genel olarak insanların özel olarak gençlerin çoğu, bir amaç belirleme ve bu amaç doğrultusunda mücadele etme özelliğinden yoksun bırakılıyor. Yani gençlerin öz-denetim becerisi yok ediliyor. Bu, bir birey için çok önemli manevi bir yaradır.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf MEB Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 362

Liselerde 9. Sınıflarda bu sene görülen MEB yayınları Matematik Ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Gelişime açık, eklektik okul anlayışının egemen olduğu okullarda ise kontrol mekanizmaları dışsal değil içseldir. Çünkü saygı, güven ve iyi değerlerin yaratıldığı bir okul ikliminde çocuklarda sınırlarını iyi bileceklerdir. Çocuk sorumluluklarının bilincindeyse ve diğer insanları bir değer olarak görebiliyorsa diğer insanlara saygıyı da içselleştirmiş olur. Herkes sorumluluklarını bilerek, saygı çerçevesinde hareket eder. Böyle bir okul iklimini yaratmak ancak ve ancak yakın çevreden uzak çevreye doğru (okul ortamından velilere doğru, yakın sosyal çevreden kent hatta ülke kültürüne doğru) okulun tüm paydaşlarının katılımı ve desteğiyle mümkün.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf MEB Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 361

Liselerde 9. Sınıflarda bu sene görülen MEB yayınları Matematik Ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Gelenekselden beslenen okullarda “çocuğa yüz verirsen tepene çıkar” anlayışı ve kaygısı vardır. Çünkü o sınırlarını, sorumluluklarını, nerede duracağını bilemez. O yüzden çocuklar kısıtlanmalı ve kontrol edilmeli. Onların nelerden sorumlu oldukları, neyi ne kadar yapabilecekleri, sınırlarının neresi olduğu hep büyüklerin bileceği şeylerdir. Eğer büyükler çocukları kontrol etmezse saygısızca davranırlar.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları: