9. Sınıf MEB Kimya Ders Kitabı Cevapları Sayfa 206 Yanıtlar (içeri bak eksik var)

 

125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134

135, 136, 137, 138, 139
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174
Değerli öğrenciler 9. Sınıf MEB yayınları Kimya Ders kitabının tüm sayfalarının cevapları artık sitemizde. Dünyamızda bulunan atomları ve maddeleri, yapısını, bileşimini, özelliklerini, çeşitli enerjiler ile dönüşümlerini, dönüşüm yaşarken çıkardıkları enerji veya emdikleri enerjiyi inceleyen bilim dalına Kimya denilmektedir. Eğer yanlış kitaba gelmediyseniz aradığınız sayfanın çözümleri aşağıda yer almaktadır. Aldığınız notları evde deftere geçirin. Aldığınız notları mümkün olduğunca aynı günde deftere geçirmeye çalışın bu sayede konu daha aklınızda tazeyken kendinizden ek bilgiler verebilir hatta çizimler yapabilirsiniz.Zorluk seviyesi yüksek olan derslere öncelik verin. Her zaman anlamakta zorlandığınız derslere öncelik verip onları çalışın bu sayede onları çalışmak için daha çok vaktiniz olmuş olur. Sınavda çıkabilecek konulara daha çok odaklanmayı deneyin.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf  Meb Yayınları Kimya Ders Kitabı 5. Ünite Doğa ve Kimya Üniteyi Bitirirken Cevapları

9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Meb Yayınları 5. Ünite Doğa ve Kimya Sayfa 205, 206, 207 Üniteyi Bitirirken Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 205 Cevabı

Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri verilen uygun sözcüklerle doldurunuz.

Metinle ilgili verilen soruları cevaplayınız.

 • Cevap:

Su canlı organizmalar için çok önemlidir ve Dünyadaki kullanılabilir (a) su kaynakları  sınırlıdır. Suyu tasarruflu kullanmak her vatandaşın ülkesine ve dünyaya karşı sorumluluğu ve görevidir. Yeraltı sularında o bölgenin jeolojisine göre içerdiği çözünmüş (b) iyon bileşimi farklılık gösterir. Suda çözünen iyonların bileşimini tanımlamak için kullanılan ölçütlerden biri de sertliktir. Suda çözünen (c) magnezyum ve (d) kalsiyum suya sertlik veren
en yaygın iki iyondur. Su içerisinde çözünmüş bu iyonların içeriği arttıkça ve çok değerlikli katyonların miktarı arttıkça suyun sertliği artar.

Hava, toprak ve su kirliliğine neden olan birçok kimyasal madde vardır. Hava kirletici gazların başında (e) azot oksitler, (f) kükürt oksitler, (g) karbondioksit yer alır. Güneşten gelen ışınların bir kısmını Dünya atmoferine hapsederek küresel ısınmaya neden olan gazlara (h) sera gazı denir. Ozon tabakasının incelmesine neden olan gazların başında da (ı) kloroflorokarbonlar örnek verilebilir. Su ve toprak kirleticilere örnek olarak (İ) plastikler, (j) ağır metaller, (k) piller verilebilir.

1. Su sertliği nedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Suda çözünen kalsiyum ve magnezyum gibi iyonlar fazla ise bu tür sulara sert su denir.

2. Küresel ısınma nedir? Küresel ısınmaya neden olan gazlara örnek veriniz.

 • Cevap: Atmosferde bulunan gazların Güneş’ten gelen ışınları tutarak Dünya’nın ısınmasını sağlamasıdır.
  Karbon dioksit, su buharı…

3. Atmosfere salınan karbon dioksit gazının başlıca kaynakları nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap: Fosil yakıtlar

4. Plastiklerden kaynaklanan çevre sorunları nelerdir? Kısaca açıklayınız.

 • Cevap: Toprak ve su kirliliğine neden olur. İnsan sağlığını olumsuz yönde etkiler.

5. Pillerin geri dönüşümü diğer atık maddelerden neden ayrı yapılmalıdır? Açıklayınız.

 • Cevap: İçerdikleri katyon ve anyonlar toprak kirliliğine neden olur.

6. Deterjanlardan kaynaklanan çevre sorunları nelerdir? Örnek vererek açıklayınız.

 • Cevap: Toprak ve su kirliliğine neden olur. Aşırı yosun oluşumuna neden olur.

7. Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri küresel ısınmaya neden olan gazlardan biri değildir?
I. su buharı
II. karbon dioksit
III. azot
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

 • Cevap: D

8. Aşağıdaki maddelerden hangisi su sertliğine neden olan iyonlardan biridir?
I. Kalsiyum iyonu
II. Magnezyum iyonu
III. Klor iyonu
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

 • Cevap: D

Aşağıdaki tablodan yararlanarak soruları cevaplayınız.

9. Verilen maddelerin hangisi ya da hangileri küresel ısınmaya neden olur? Yazınız.

 • Cevap: Karbon dioksit, su buharı, ozon.

10. Verilen maddelerin hangisi ya da hangileri ozon tabakasının incelmesine neden olur? Yazınız.

 • Cevap: Kloro florokarbon

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Kimya Ders Kitabı Sayfa 206 Cevabı

11. Verilen maddelerin hangisi ya da hangileri hava kirliliğine neden olur?

 • Cevap: Kloro florokarbon

12. Verilen maddelerin hangisi ya da hangileri toprak ve su kirliliğine neden olur?

 • Cevap: Plastik, Ağır metal.

13. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olmaz?
A) Organik sıvılar
B) Deterjan kullanımı
C) Endüstriyel atıklar
D) Yapay gübreler
E) Su arıtımı

 • Cevap: E

14. Suyun insanlar için önemi ile ilgili I. Su, tüm sindirim ve emilim işlevleri için gereklidir.
II. Su,vücut ısısını dengeler.
III. İç organlardaki zarların ve iskelet sistemindeki eklemlerin kayganlığını sağlayarak hareketi kolaylaştırır.
bilgilerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

 • Cevap: E

15. Aşağıda verilenlerden kaç tanesi hava, su ve toprakta kalıcı kirliliğe neden olur?
a) Endüstriyel atıklar b) Kurumuş yapraklar c) Fosil yakıtlar d) Egzoz gazları e) Piller f) Yağmur suları g) Tarım ilaçları h) Karbon dioksit
A) 3 B) 4 C)5 D) 6 E) 7

 • Cevap: D

16. Aşağıda verilen çevre kirletici maddeleri, en çok kirlettiği alanla eşleştiriniz.
I. Gübre ( ) a) Hava
II. Kanalizasyon ( ) b) Toprak
III. SO3 ( ) c) Su

 • Cevap: I-b, II-c, III-a

17. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

 • Cevap:

• Sert sular magnezyum ve  kalsiyum iyonlarını içerir.
• Fosil yakıtların yanmasıyla havaya karışan en önemli kirleticiler karbondioksitler , azot ve kükürt oksitleridir.
• Çevreyi korumak için temiz ürünler kullanmalıyız.

18. Çevreci bir kişi aşağıdakilerden hangisini yaparsa çevreye daha az zarar verir?
A) Nükleer enerjiye destek vermesi
B) Plastik, cam, kâğıt, demir gibi atıkların geri dönüşümünü yapması
C) İşine giderken kendi özel aracını kullanması
D) Evinde yakıt olarak kömür kullanması
E) Pilleri çöpe atması

 • Cevap: B

 

“9. Sınıf MEB Kimya Ders Kitabı Cevapları Sayfa 206 Yanıtlar (içeri bak eksik var)” için 2 yorum

Belinay için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir