9. Sınıf MEB Fizik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 142

Liselerde 9. Sınıflarda bu sene okutulmakta olan MEB yayınları Fizik Ders kitabının tüm sayfalarının cevapları artık sitemizde. Fizik, gözlenebilir evrenin temel bileşenleri arasındaki etkileşmelere ve maddenin yapısına ilişkin temel sorunlarla ilgilenen bilimdir. Eğer yanlış kitaba gelmediyseniz aradığınız sayfanın çözümleri aşağıda yer almaktadır. Verimli ders çalışma : Psikolojik ve sosyal yönden uygun bir ortamda daha önceden hazırlanmış bir plan dahilinde psiko-fizik enerjiyi yoğunlaşarak yürütülen bir çalışmadır. Bu yüzden birinci derecede yazılı veya görsel olarak bilgilerin ilk elden alınması daha sonra alınan bilgilerin kısa süreli bellekten  uzun süreli belleğe geçirilmesi ve alınan bu bilgilerin uygulanmasıdır.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf Tuna Fizik Ders Kitabı Sayfa 142

4. Ünite Değerlendirme Çalışmaları (Sayfa 141 142 143)

A. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri, verilen sözcük ve sözcük gruplarından uygun olanları ile tamamlayınız.
“harcanan enerji, verim, güç, mekanik enerji, potansiyel enerji, besinler, yenilenemez, dengeli beslenme”
1. Cisimlerin hareketinden ya da konumundan kaynaklanan enerjiye MEKANİK ENERJİ denir.
2. Yerden yükseğe çıkarılan cisim POTANSİYEL ENERJİ kazanır.
3. Birim zamanda yapılan işe veya harcanan enerjiye GÜÇ denir.
4. Canlıların günlük aktiviteler sırasında harcadıkları enerjinin kaynağını BESİNLER oluşturur.
5. Yapılan bir işin, bu işin yapılması sırasında harcanan enerjiye oranına VERİM. adı verilir.
6. Fosil yakıt adı verilen petrol, kömür ve doğal gaz YENİLENEMEZ enerji kaynaklarıdır.
7. Sürtünmesiz bir sistemde HARCANAN ENERJİ ile çıkış enerjisi birbirine eşittir.
8. Günlük enerji ihtiyacının karşılanması için gerekli olan besinlerin yeterli miktarda alınmasına DENGELİ BESLENME denir.

A Bölümü 
1. mekanik enerji
2. potansiyel enerji
3. güç
4. besinler
5. verim
6. yenilenemez
7. harcanan enerji
8. dengeli beslenme

B Bölümü
1. D
2. B
3. C
4. E
5. A
6. D
7. B
8. D
9. C
10. E

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir