9. Sınıf MEB Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 368

Liselerde 9. Sınıflarda bu sene görülen MEB yayınları Matematik Ders kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Şunu kabul etmeliyim ki, genel anlamda okul ve okulda öğrendiklerimin bir diploma, meslek, statü ve etiket kazandırması bakımından hayatımda önemli bir yere sahiptir. Bu konuda sanırım birçok meslektaşımla aynı fikre sahibizdir? Hatta hep beraber daha da ileri gidelim ve güncel birçok problemin çözümü için temel teşkil eden unsurun eğitim olduğunu söyleyip okulun, hayatın vaz geçilmezlerinden biri olduğu genel sonucuna varalım. İtiraz eden varsa el kaldırsın desem elbette ki tek tük el kalkabilir ama büyük bir çoğunlukla hem fikir oluruz zannediyorum.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf Meb Yayınları Matematik Ders Kitabı Sayfa 368 Cevabı 2017 – 2018 

9. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları 6. Ünite Veri Sayfa 368 Ölçme Değerlendirme Soruları ve Cevapları 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME SORULARI

1. 10, 4, 2, 6,12, x, 10, 8, 8, 10 veri grubundaki on sayının aritmetik ortalaması 8,1 ise x değeri kaçtır?
A) 11
B) 10
C) 9
D) 8
E) 7

2. 8, 8, 8, 6, 6, 6, 6, 12, 12, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 veri grubunun ortancası ile tepe değer toplamı kaçtır?
A) 20
B) 18
C) 14
D) 10
E) 8

3. Gonca Hanım evindeki 10 günlük doğal gaz tüketimini m3 cinsinden 10, 9, 12, 13, 13, 12, 10, 14, 10, 17 olarak not almıştır. Oluşturduğu bu veri grubunun tepe değer, ortanca ve açıklığının aritmetik ortalaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12

4. Bir veri grubu 6, 3, 4, 3, 5, 3 sayılarından oluşmaktadır. Bu veri grubu için aşağıda belirtilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
l. Açıklığı 3 tür.
ll. Ortancası 4 tür.
lll. Tepe değeri 3 tür.
lV. Aritmetik ortalaması 4 tür.
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve IV
D) Yalnız II
E) Yalnız III

5. 9. sınıf öğrencisi Ece’nin 1. dönem ara karne sindeki beş farklı detrse ait notları 5, 3, 3, 4, 5 tir. Ece, bu notlarının standart sapmasını
hesaplarken aşağıdaki adımları takip ediyor.
l. Aritmetik ortalama X = 4 tür.
II. Aritmetik ortalamanın her bir veriden farkının kareleri toplamı;

Kaçıncı adımda hata yapmıştır? (Yukarıdaki işlemleri yaparken hesap makinesi kullanabilirsiniz.)
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) Hata yapmamıştır.

6. Yukarıda Mutlu Ticaret’in 4 yıllık gelir-gider durumu sütun grafiği ile verilmiştir. Bu 4 yıl boyunca Mutlu Ticaret’in toplam geliri toplam giderinden kaç lira fazladır?
A) 10000
B) 20000
C) 30000
D) 40000
E) 50000

7. Bir sınıfın coğrafya dersi yazılı sınav sonuçları 70, 61, 50, 20, 28, 30, 80, 90, 95, 40, 100, 30, 35, 45, 60, 65, 85, 30, 80, 50 şeklindedir. Veri grubunun açıklık değeri tepe değerinden kaç fazladır?
A) 60
B) 50
C) 40
D) 30
E) 20

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Matematik Ders Kitabı Sayfa 368 Cevabı

  • Cevap

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir