9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları Sayfa 60

Değerli öğrencilerimiz MEB yayınları 9. Sınıf İngilizce çalışma kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Anlam bilgisi hızlı okumayı, okuduğunu doğru anlamayı ve yorumlamayı gerekli kılar. Bununla, sözcüklerin ve deyimlerin anlamlarını kavrama, cümle içinde değişik anlamlarda kullanıldığında bunları anlama ve yorumlama durumu ölçülür. Bunun yanı sıra cümlede verilen yargıyı anlama, yargıyı aktaran kişinin oluşturduğu duygu ve düşünceyi anlama, yargının oluşmasında hangi yardımcı yargılar etkili olmuşsa bunları bulma üzerinde durulur.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz. *

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf  Meb Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 60 Cevabı

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Meb Yayınları 8. Ünite Emergency And Health Problems Sayfa 60 Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

SORULAR

Write the names of the equipment under the pictures.

Match the words with their similar meanings.

1. install a) very important
2. gather b) take off
3. route c) set up
4. vital d) make less
5. remove e) come together
6. reduce f) way

Fill in the blanks in the dialogue with the words below.

Operator : 911. State your (1)______________________ .
Caller : My neighbour, Mrs. Stacey, fell down her front stairs.
Operator : What is your (2)______________________ ?
Caller : 1739 Thorn Street.
Operator : Is she (3)______________________ ?
Caller : Yes, she can’t move her legs. I don’t know what to do.
Operator : Try to (4)______________________ calm. If you can, put a pillow under her head
and cover her with a blanket.
Caller : OK, I’ll do my best.
Operator : Don’t (5)______________________ the phone. Help is on the way.

Complete the paragraph with the correct phrases from the box.

When a fire starts, it may not seem dangerous at first but don’t forget it (1)_________________ very quickly. It mostly becomes very dangerous in less than 30 seconds. If something (2)______________________ in your house, class or workplace, you can (3)______________________ the fire with a fire blanket or a (4)______________________. You must always be prepared for the fires and have (5)______________________ in your houses or offices. It is vital to practise (6)______________________ regularly.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 60 Cevabı Meb Yayınları Yeni Müfredat