9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları Sayfa 56

Değerli öğrencilerimiz MEB yayınları 9. Sınıf İngilizce çalışma kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Türkçe’yi iyi öğrenmek TEOG’da başarı kazanmanın en önemli anahtarlarından biridir. Türkçe’ye hakim olmanız sorulan doğru anlamanıza ve hızlı algılamanıza kolaylık sağlayacaktır. Öte yandan Türkçe’yi iyi bilmek sadece Türkçe sorularını çözerken değil, diğer sorulan çözerken de size fayda sağlayacak, sizin onları da doğru ve hızlı kavramanıza yardımcı olacaktır.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf  Meb Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 56 Cevabı

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Meb Yayınları 7. Ünite World Heritage Sayfa 56 Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

SORULAR

Rewrite the sentences as in the example.
1. I spoke to the guide at the entrance of the museum. (-)
I didn’t speak to the g?ide at the entrance of the m?se?m.
2. She didn’t visit the historical sites in the city. (+)
3. The group left the Great Wall early. (?)
4. We gave our tickets to the ticket collector. (-)
5. The students understood the history of the Pyramids. (?)
6. The teacher didn’t write the names of the group members. (+)

Complete the sentences with the simple past form of the verbs in brackets.

1. When historians found (find) Göbeklitepe Temple, they ___________ (get) excited.
2. The archaeologists _____________ (discover) a 3200 year-old lost city in Turkey.
3. We _____________ (not see) some of the rooms in the palace.
4. Before the builders _____________ (finish) the statue, the king _____________ (die).
5. I _____________ (look) at the beautiful mountains from the watchtower.
6. After we _____________ (leave) our town, we _____________ (miss) our homeland.
7. How many staircases _____________ the tomb _____________ (have)?

Complete the text with the past simple form of the verbs in the box.

Read the text in exercise 9 again. Complete the questions.

1. Where did they go? ―The Tower of London.
2. Who _________________? ―The most silent students.
3. _________________ the jewels section? ―Yes, they did.
4. _________________ late? ―Because she fell down the stairs.
5. _________________ a great adventure for her? ―No, it wasn’t.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 56 Cevabı Meb Yayınları Yeni Müfredat