9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları Sayfa 54

Değerli öğrencilerimiz MEB yayınları 9. Sınıf İngilizce çalışma kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Uzun paragrafı sorulardan ürküp sıkılmayınız. Çünkü bu sorular kolay sorulardır ve cevap paragrafın içine sıkıştırılmıştır. Sözcük – anlam sorularında sözcük tek başına düşünülmemelidir. Sözcük cümlede anlam kazandığı için cümle okunmalıdır. Cümle – anlam sorularında cümlenin anlamı çerçevesi çok iyi belirlenip dışına çıkılmamalıdır.Cümle çok iyi anlaşıldıktan sonra şıklara geçilmelidir. Önce soru kökü okunmalı, sonra soruyla ilgili bölüme geçilmelidir. Paragraf sorularında “ana fikir” isteniyorsa cevap genellikle ya paragrafın başında ya da sonundadır.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf  Meb Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 54 Cevabı

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Meb Yayınları 7. Ünite World Heritage Sayfa 54 Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

SORULAR

Find the simple past forms of the irregular verbs in the puzzle and fill in the blanks.

Complete the sentences with the correct form of the verbs

1. We _____________ the hotel and the tourist guide before our last trip.
2. The temple was important for them, so they tried to _____________ it during the wars.
3. What time did you _____________ to Mexico?
4. I need some money to _____________ tickets for the concert in the amphitheatre.
5. Can you _____________ my parents from the airport? They don’t know the city.
6. I _____________ to visit the museums in Milan, so I didn’t do shopping.

Match the words with their definitions.

1. _____________ : without energy.
2. _____________ : a group of steps and its surrounding walls.
3. _____________ : a transport system to travel up and down a mountain.
4. _____________ : a high building used for protecting a place.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 54 Cevabı Meb Yayınları Yeni Müfredat