9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları Sayfa 53

Değerli öğrencilerimiz MEB yayınları 9. Sınıf İngilizce çalışma kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Türkçe sorularının % 68’i anlam, %34’i bilgiyi yorumlama sorularıdır. Bu nedenle öğrenci bol kitap okumalı ve gazete dergi makalelerini yorumlamalıdır. Bol soru çözmelidir. Soru çözme işi zevkli bir uğraş haline getirilmelidir.Yeni öğrenilen konularla ilgili testler bir gün sonra mutlaka çözülmelidir. Öğrenci konuyu gerçekten öğrenip öğrenmediğini ancak o zaman görebilir. Sınav gününe kadar her gün , bir ders seansında 20 soruyu geçmemek koşulu ile paragraf soruları çözülmelidir. Paragraf soruları çözülürken, doğru cevap göz önünde bulundurularak, yapılan yanlışın neden yapıldığı araştırılmalıdır.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf  Meb Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 53 Cevabı

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Meb Yayınları 7. Ünite World Heritage Sayfa 53 Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

SORULAR

Fill in the blanks with the correct form of was /were.

1. The huge statue _____ really amazing.
2. I _____ very happy to visit the old city.
3. There _____ hundreds of people inside the museum.
4. Where _____ you when I called you?
5. Alex _____ in the history class yesterday. I think he _____ ill.
6. Temples _____ important structures for Ancient Greeks.
7. _____ the tomb of the king in the pyramid?

Complete the sentences with the past simple form of the verbs in the box

Brad : Where (1)_____ you last week?
Emma : I (2)_____ on a school trip to New York.
Brad : Really! How (3)_____ it?
Emma : It (4)_____ great but it (5)_____ quite interesting.
Brad : What do you mean?
Emma : The bus (6)_____ very crowded, so it (7)_____ very comfortable. But the city (8)_____ wonderful.
Brad : Did you also see the Statue of Liberty?
Emma : Sure! It (9)_____ fantastic.
Brad : (10)_____ there teachers with you?
Emma : Of course. Mr. Hyde and Mrs. Taylor (11)_____ with us.
Brad : Oh, now I understand. They (12)_____ at school last week!

Complete the sentences with the past simple form of the verbs in the box.

1. The archaeologists _____________ an old city in Mexico last year.
2. I was very tired yesterday, so I _____________ to leave the hotel.
3. ‘When _____________ the workers _____________ the lighthouse?’ ‘In 1563.’
4. The people _____________ stones to build their houses in ancient times.
5. ‘_____________ the teacher _____________ your project?’ ‘Yes, she loved it.’
6. We _____________ the Grand Bazaar in İstanbul 2 years ago. It was great!
7. They _____________ to take the train to go around Europe last summer.
8. Luckily, the earthquakes _____________ the statue. It’s still beautiful.

Rearrange the words to make sentences. Use the simple past form of the verbs.

1. visit / the old town / 10 years ago / She
2. a trip / I / last summer / not plan
3. the end of / not listen to / I / the story
4. study / yesterday / for the History exam / you
5. want / The queen / in 353 BC / a tomb / for her husband

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 53 Cevabı Meb Yayınları Yeni Müfredat