9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları Sayfa 36

Değerli öğrencilerimiz MEB yayınları 9. Sınıf İngilizce çalışma kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Derste ve evde çalışma yöntemleri Bütün diğer derslerinizde olduğu gibi, Türkçe dersinde de öğrenmelerin kalıcı hâle getirilmesi için tekrar şarttır. Okulda öğrendiklerinizi mutlaka evde tekrar etmeli ve kavram haritalarınızı oluşturmalısınız. Okulda öğrendiğiniz konularla ilgili elinizdeki yardımcı kaynakları belli zaman aralıklarıyla tekrar gözden geçirebilir ve konuyu tüm boyutlarıyla ele alabilirsiniz. Ayrıca öğrendiğiniz her konudan sonra birkaç test çözmek, işinizi kolaylaştırır ve sınav deneyimi kazandırır. Özellikle LYS ve TEOG öğrencilerine, her gün 20 tane paragraf ve cümle düzeyinde anlam sorusu çözmelerini tavsiye ediyorum.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf  Meb Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 36 Cevabı

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Human In Nature Sayfa 36 Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

SORULAR

F. Fiil in the blanks with the correct form of the verbs in brackets.F. Fiil in the blanks with the correct form of the verbs in brackets.
Henna 1) (come) from Germany. She 2) (live) with her family in a flat. In winter, it 3) (get) dark very early and it 4) (snow) a lot. Most people 5) (love) skiing there. Children 6) (learn) to ski at a very young age. In summer, they 7) (ride) bikes and 8) (spend) most of the day outdoors. Germany 9) (be) a beautiful country. Henna 10) (enjoy) living there.

G. Make questions using the prompts as in the example.
1. Linda’s brother drives fast. (your father) Does your father drive fast?
2. David plays tennis every day. (Jo)
3. Sarah cleans the house on Wednesdays. (Ann and Sue)
4. My grandmother watches TV in the afternoon. (the children)
5. I like dancing. (you)

H. Match the questions with the answers.
1. Can Daisy run quickly?
2. Do you take the bus to school every day?
3. What time do you start work?
4. What do you do in the evenings?
5. How often do you go to the theatre?
6. Does Harry live in a house or a flat?
7. Do your parents swim regularly?
8. Where do you keep your clothes?

I. Put the lines in the correct order to make a dialogue.
A : Hmm. Actually, I want to talk with you about my grades. I need your help. B : OK, then.
A : Why don’t we have coffee after school?
B : How about meeting on Saturday? 4 A : Good idea!
B : Well, I’d love to, but I have other plans.

J. Rewrite the sentences as in the example.
1. He is a good writer. He writes well.
2. Mary is a slow runner.
3. They are clever players.
4. Matilda is a beautiful dancer.
5. He is a hard worker.
6. She is a bad singer.
7. My father is a careful driver.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 36 Cevabı Meb Yayınları Yeni Müfredat