9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları Sayfa 32

Değerli öğrencilerimiz MEB yayınları 9. Sınıf İngilizce çalışma kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Dil bilgisi, eğer en temel kavram ve terimleri öğrenmeden sürekli yeni şeyleri öğrenmeye çalıştığınız zaman kurallar yığını olarak görünür. Mesela 5. sınıf konusu olan eş anlamlı, eş sesli ve zıt anlamlı kelimeleri tam olarak öğrenmeden; gerçek anlamı, mecaz anlamı, yan anlamı… öğrenmeye çalışırsanız her konuda zihninizdeki bilgileri daha fazla çorba hâline getirirsiniz. Bunun için öğrenmelerinizin gerçekçi ve kalıcı olduğundan emin olun.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf  Meb Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 32 Cevabı

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Human In Nature Sayfa 32 Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

SORULAR

Complete the sentences with the jobs.

1. A / An ___________________ can enter the cages of wild animals to feed them.
2. A / An ___________________ can fight with forest fires to save the animals and trees.
3. A / An ___________________ can travel in hard conditions to discover new things.
4. A / An ___________________ can guide the visitors to protect green areas.
5. A / An ___________________ can wait for a long time to catch the best image.

Match the pictures with the words.

….. a) climb
….. b) fall
….. c) swim
….. d) dive
….. e) talk
….. f) catch
….. g) travel
….. h) run
….. i) jump
….. j) feed
….. k) cycle

Complete the text using the correct forms of the verbs in exercise 2.

Jamie is a mountaineer, but he is not a usual one. He lives on the edge most of the time. He is always very careful because he can ________ off a high mountain and no one can find him. He ________ to different countries to ________ the high mountains. He usually makes friends with local people, ________ to them and learns a lot about their culture. He can ________ like a fish. He ________ into lakes and rivers that a lot of people don’t know. He sleeps in a tent during these journeys. He sometimes ________ the small animals in nature with his own hands because he loves them a lot.

Complete the sentences with the correct words

1. Camels can live without drinking water for a long time in the _______________.
2. We had a wonderful time during our _______________. We saw different places and took a lot of pictures.
3. I wore a _______________ top to protect my arms from sunburn.
4. I like watching _______________ films because I can learn new things from them.
5. It’s hot. Why don’t you _______________ your jacket?

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 32 Cevabı Meb Yayınları Yeni Müfredat