9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları Sayfa 31

Değerli öğrencilerimiz MEB yayınları 9. Sınıf İngilizce çalışma kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Dil bilgisi, aslında çok eğlenceli ve sayısal zekânın da kullanılmasını gerektiren bir beceridir. Öncelikle temel kavramları öğrenin. İsim ve fiil arasındaki farkı, sıfatların cümlede nasıl bir görev üstlendiğini, iyelik ekleriyle şahıs eklerinin aslında amca çocukları olduğunu bilin. Kuramsal şeyleri ezberlemekten çekinmeyin. Fiilimsi eklerini ezberlemeden öğrenmeniz mümkün değil, o hâlde ezberleyin. Zekânızı kanıtlamak için güzel bir fırsat bu.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf  Meb Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 31 Cevabı

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Human In Nature Sayfa 31 Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

SORULAR

Fill in the blanks using am not, isn’t, aren’t, don’t or doesn’t.
1. ‘Where is Mary? She __________ at home at the moment.’
2. Please speak slowly. I __________ English. I __________ understand you very well.
3. They __________ walk to school every morning. They sometimes ride their bikes.
4. Mary & Sue __________ in the same school.
5. Bill __________ a good runner because he __________ practise very often.
6. Students __________ use their mobile phones in school.
7. The girl __________ happy because she __________ like her birthday presents.

Fill in the blanks using the correct forms of the verbs below. One is extra.

1. Matt ________________ for the school before breakfast every morning. He wears his school uniform.
2. Mr. & Mrs. Carter usually ________________ at the weekend. They buy everything they need.
3. The kid ________________ at the school canteen every day. He usually eats a hamburger.
4. I always ________________ early in the morning because I go to bed early every night.
5. Sara ________________ for 30 minutes every afternoon.
6. Jane & Ashley ________________ three times a day after every meal.
7. Clark ________________ for Hamilton High School. He is an English teacher.

Put the words in the correct order and rewrite the sentences.
1. twice / I / a / a / take / week / shower
2. makes / me / usually / a / my / for / mum / cake
3. early / up / do / get / always / you
4. cheese / never / with / eats / Julia / pasta
5. story / reads / English / rarely / he / an / book
6. dance / class / every / I / a / Sunday / take

Answer the questions about yourself. Use adverbs of frequencies.
1. go swimming?
2. cook dinner?
3. ride a bike?
4. go to cinema?
5. do shopping?
6. tidy your room?

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 31 Cevabı Meb Yayınları Yeni Müfredat