9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları Sayfa 21

Değerli öğrencilerimiz MEB yayınları 9. Sınıf İngilizce çalışma kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Paragrafları daha iyi anlamak için hızlı okuma tekniklerini kullanmak yararlı olabilir. Çünkü hızlı okuyan hızlı anlar ve iyi yorumlar. Bunun için hızlı okuma tekniklerini öğrenebilirsiniz. İlk başlarda okuduğunuz zaman bir şey anlamayabilirsiniz bu çok normal; fakat zamanla alışırsınız. Bununla birlikte her gün 10 tane paragraf sorusu çözerek de bu tabuyu ortadan kaldırabilirsiniz.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf  Meb Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 21 Cevabı

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite My Environment Sayfa 21 Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

SORULAR

A. Write the numbers.
1. 12
2. 40
3. 67
4. 22
5. 118
6. 305

B. Read the sentences in the box and solve the family puzzle.

Nora is Daniel’s mother. Emma is Nora’s sister. Tom is Emma’s husband.
Michelle is Emma’s mother.
1. Tom is Daniel’s
2. Emma is Daniel’s
3. Daniel is Nora’s
4. Nora is Michelle’s
5. Michelle is Daniel’s
6. Emma is Tom’s

C. Fill in the blanks with a or an.
1. Her name is Sue. She’s _______________ beautiful girl.
2. He wants to be _______________ astronaut.
3. They have got _______________ great idea.
4. She’s reading _______________ old comic.
5. There is _______________ blue English book on the desk.

D. Circle the correct options to complete the dialogue.D. Circle the correct options to complete the dialogue.
Nicole : Hello, Jackie. How (1) is / are you?
Jackie : (2) I’m / She’s fine, thanks. How is (3) it / this going?
Nicole : It’s OK. Thank you. Jackie, look! (4) This /Her is Amelia.
Jackie : Hi, Amelia. Where are (5) she / you from?
Amelia : Hi. I’m from (6) Spanish/Spain. (7) It’s / I’m nice to meet you, Jackie.
Jackie : Nice to meet you (8) to/ too, Amelia. (9) I’m / It’s sorry, it’s time for English class. Nicole : Bye Jackie. (10) Have / How a nice day!

Circle the correct options.Circle the correct options.
1. A : What’s you’re / your name?
2. A : What is she/her nationality?
3. A : What’s his /he’s job?
4. A : Where are they /their?
5. A : How old is you / your sister?

B : I’m / My name is Fred. B : Her/She is French.

B : He/His is an engineer. B : In they/their room.

B : I’m/She’s 12.

F. Choose the correct options.
1. _________________ is my sister.
a) This b) Those
2. _________________ are our bikes.
a) That b) These
3. _________________ birds on the tree are so big.
a) That b) Those
4. _________________ laptop is my favourite.
a) That b) Those
5. _________________ are my friends.
a) This b) Those

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 21 Cevabı Meb Yayınları Yeni Müfredat