9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı MEB Yayınları Sayfa 14

Değerli öğrencilerimiz MEB yayınları 9. Sınıf İngilizce çalışma kitabının tamamı sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Eğitim bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istenen değişiklikleri meydana getirme sürecidir. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Paragraflarla ilgili sorularda ana ve yan düşünceleri belirleme veya ayırma ve ana düşünce ile yan düşünce arasındaki bağlantıları görebilme, ayrıca düşünceyi geliştirme yol ve biçimlerini tanıma bu tip soruların doğru cevabını bulma açısından önemlidir.

Okul dönemi boyunca tüm derslerinizde işinize yarayacak ders kitabı cevaplarını yanıtlamayı sürdürüyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9. Sınıf  Meb Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 14 Cevabı

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Studying Abroad Sayfa 14 Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

SORULAR

Fill in the gaps with the possessive adjectives (my-your-his-her-its-our-their).
1. I have got a brother. ________________ name is Joe.
2. What’s ________________ nationality? – She is Spanish.
3. Mrs. Harwey is ________________ English teacher. We like her lessons.
4. Tina has got twins. ________________ names are Lily and Tony.
5. There is a lovely house in town. ________________ colour is pink.
6. When is ________________ birthday? – It’s in June.
7. I love ________________ new room because it’s big.

Look at the map. Give the directions.

1. A: Excuse me! Is there a bank around
here?
B: Yes, there is one near here. First,
2. A: How can I get to the library?
B: Well,

Complete the text with the correct forms of the verb to be (am /is /are)

Hi everybody, This __Emily. She __ my best friend. Her mum and dad__doctors. They__from Canada. She __ a very good friend. She __polite and also funny. She __ here now because she__ in Canada and I miss her a lot. Who __your best friend? Introduce your best friend writing a paragraph as in exercise 9.

9. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 14 Cevabı Meb Yayınları Yeni Müfredat