9. Sınıf MEB Tarih Ders Kitabı Cevapları Sayfa 97

Sevgili öğrencilerimiz 9. Sınıf MEB yayınları Tarih Ders kitabının tüm sayfalarının cevapları sayfamızda yer almaya devam ediyor. Ana dilde düşünme bunu konuşulmak istenen yabancı dile çevirme stratejisini kullanan kişiler konuşmalarına başladıklarında uzun karışık anlamsız söz dizinleri kullanırlar. Birçok bilim dalının ihtiyaç duyduğu alanlardan biri olan Aradığınız kitabın ilgili sayfasının çözümleri aşağıda yer almaktadır. Eğer doğru sayfayı görmüyorsanız muhtemelen çözümü henüz yapılmamıştır. Etkin dinle: Dersi derste hallet. Etkin dinlemek demek, konsantre olarak dinlemek demektir.Derse güçlü bir şekilde odaklanmak için aşağıdaki pratik önerileri uygulayın.

Sizler için diğer tüm sayfaları hızlıca sayfamıza eklemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Eğer ilgili sayfanın cevaplarını göremiyorsanız bu sayfa muhtemelen çözülmemiştir. Bu durumda kısa bir süre sonra sitemizi yeniden ziyaret ediniz. Öğrencilerimize tavsiyemiz buradaki cevapları kitaplarına geçirmeden önce kendiniz yapıp burayı sadece kontrol amaçlı kullanmanızdır. Herkese okullarında başarılar diliyoruz.

Sayfanın Cevapları:

9.Sınıf Tarih Dersi Biryay yayınları sayfa 97 Cevapları

SORU:Tarihçilerin İlk Çağ ve Orta Çağın başlangıcı olarak farklı olayları esas almalarının nedenleri neler olabilir?

Tarihte farklı bakış açıları vardır. İnsanlar içinde bulundukları durum ve sosyal yaşantıları farklı olabilir. Bu sebeple önemli gördükleri olayları bakış açısı olarak görebilirler. yahyagungor.net sitesi olarak bizlerde batı romanın ayrılmasını başlangıç olmasını kabul edebiliriz.
SORU: Bugünkü Avrupa’nın siyasi ve kültürel yapısının şekillenmesinde Kavimler Göçü’nün ne gibi etkisi olmuştur?

CEVAP: Kavimler Göçü ile merkezî otorite zayıfladı ve derebeylikler ortaya çıktı. Böylece Avrupa’da Orta Çağ boyunca sürecek olan feodalitenin oluşumu da başladı. Tüm barbar kavimler ve Germenler, Hristiyanlığı kabul ederek bu dini Orta Çağ Avrupası’na egemen kıldılar. Avrupa’da skolastik düşünce etkili olmaya başladı. Katolik Kilisesi tarafından ortaya atılan, eleştiri ve gözleme dayanmayan skolastik düşünce bilimsel gelişmelerin yaşanmamasında etkili oldu. Derebeylik sisteminde üretim azaldı, ağır vergilerle halkın sefaleti arttı. Ağır borçlar, ekonomik sıkıntı ve vergi memurlarının baskısından kaçmak isteyen halk, büyük arazi sahibi kişilerin himayesine girmek zorunda kaldı

SORU: Feodalite ile birlikte Ortaçağ Avrupa’sında sosyal ve kültürel açıdan ne gibi sonuçlar ortaya çıkmış olabilir?

CEVAP: Türk kültürü Avrupa’ya yayılmıştır. (Atın orduda kullanılması, ceket ve pan­tolon giyilmesi.)
Avrupa’da Hunların etkisi ile özellikle ede­biyatta, müzikte ve sanatta canlanmalar görülmüştür.
SORU:Barutun ateşli silahlarda ve toplarda kullanılmasının Feodalite Rejiminin yıkılmasında ne gibi etkileri olmuştur?

CEVAP:Krallar Feodal Beylere müdahale konusunda kale duvarlarına takılıyorlardı. İstanbulun Fethi ile anlaşıldı ki surlar büyük toplarla kalelerin yıklıdığını gördüler ve feodalite rejimlerini tek tek ele geçirerek siaysi alanda güçlendiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir